Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Менеджмент
Маркетинг
Экономика
Другие

Малиш Н.А. Макроекономіка

Навчальний посібник. - К.: МАУП, 2003. - 184 с.

Малиш Н.А. Макроекономіка У посібнику систематизовано основні положення макроекономіки. До кожного розділу подано тести, приклади розв'язування задач, задачі для самостійної роботи.

Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для тих, хто бажає самостійно опанувати дисципліну “Макроекономіка".

Навчальний посібник містить теоретичний матеріал і практичні завдання з дисципліни “Макроекономіка" у вигляді тестів, прикладів розв’язування задач та задач для самостійної роботи.

Зміст посібника відповідає нормативній програмі Міністерства освіти і науки України та програмі вивчення дисципліни “Макроекономіка” Міжрегіональної Академії управління персоналом.

Посібник являє собою систематизований курс, що робить його зручним у користуванні для всіх, хто бажає самостійно опанувати дисципліну.

Студентам заочного відділення навчальний посібник допоможе грамотно виконати контрольну роботу. Розгляд типових задач дасть змогу студентам набути навиків умілого розв'язування задач та сприятиме закріпленню здобутих ними теоретичних знань.

Зміст

Вступ

Розділ 1. МАКРОЕКОНОМІКА ЯК НАУКА
1.1. Предмет і метод
1.2. Історія розвитку

Розділ 2. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПОКАЗНИКИ ТА МЕТОДИ ЇХ РОЗРАХУНКУ
2.1. Модель економічного кругообігу
2.2. Система національних рахунків
2.3. Валовий внутрішній продукт та інші показники
2.4. Номінальний і реальний ВВП. Дефлятор ВВП
2.5. Темп зростання і темп приросту

Розділ 3. МАКРОЕКОНОМІЧНА НЕСТАБІЛЬНІСТЬ
3.1. Інфляція
3.2. Безробіття
3.3. Економічний цикл

Розділ 4. МАКРОЕКОНОМІЧНА РІВНОВАГА В МОДЕЛІ "СУКУПНИЙ ПОПИТ - СУКУПНА ПРОПОЗИЦІЯ"
4.1. Сукупний попит
4.2. Сукупна пропозиція у короткостроковому
та довгостроковому періодах
4.3. Рівновага сукупного попиту та сукупної пропозиції

Розділ 5. СПОЖИВАННЯ. ЗАОЩАДЖЕННЯ. ІНВЕСТИЦІЇ
5.1. Функція споживання
5.2. Функція заощаджень
5.3. Функція інвестицій
5.4. Мультиплікатор інвестицій

Розділ 6. МОДЕЛІ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ
6.1. Модель "витрати - випуск"
6.2. Модель "вилучення - ін'єкції"
6.3. Рецесійний та інфляційний розриви

Розділ 7. ФІСКАЛЬНА ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
7.1. Держава в системі макроекономічного регулювання
7.2. Податкова політика держави.
7.3. Кейнсіанська модель товарного ринку з участю держави .
7.4. Бюджетна політика держави.

Розділ 8. МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА
8.1. Грошова маса та її структура
8.2. Рівновага на грошовому ринку
8.3. Банківська система та ефект мультиплікатора
8.4. Монетарна політика держави

Розділ 9. МОДЕЛЬ ОДНОЧАСНОЇ РІВНОВАГИ НА ТОВАРНОМУ ТА ГРОШОВОМУ РИНКАХ
9.1. Крива товарного ринку
9.2. Крива грошового ринку
9.3. Рівновага в моделі
9.4. Фіскальна та монетарна політика в моделі

Розділ 10. РИНОК ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНА ПОЛІТИКА
10.1. Теорії ринку праці
10.2. Крива Філіпса
10.3. Економічна нерівність і перерозподіл доходів
10.4. Соціальна політика в Україні

Розділ 11. ЕКОНОМІЧНЕ ЗРОСТАННЯ
11.1. Сутність економічного зростання
11.2. Модель економічного зростання Роберта Солоу
11.3. Державне регулювання економічного зростання

Розділ 12. МАКРОЕКОНОМІЧНІ ПРОЦЕСИ У ВІДКРИТІЙ ЕКОНОМІЦІ
12.1. Теорія міжнародної торгівлі
12.2. Платіжний баланс
12.3. Валютний курс

Відповіді до задач для самостійної роботи

Завантажити книгу "Малиш Н.А. Макроекономіка": [ завантажити ]

Присоединяйтесь к нам в Контакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках и Google+
© 2002-2017 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.