Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Алєшугіна Н.О., Барановська О.В., Барановський М.О., Зеленська О.О., Смаль І.В., Філоненко І.М. Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства

Навчальний посібник. - Чернігів: Видавництво ЧНТУ. - 492 с.

У навчальному посібнику розглядаються теоретичні засади дослідження та раціонального використання туристичних ресурсів, подано загальну характеристику природних, природно-антропогенних та антропогенних туристичних ресурсів України. Охарактеризовано туристичні ресурси туристичних районів та адміністративних областей України.

Рекомендується викладачам і студентам туристичних спеціальностей географічних, історичних, економічних факультетів вищих навчальних закладів, фахівцям сфери туризму.

Зміст

Алєшугіна Н.О., Барановська О.В. та ін. Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства Передмова

Розділ 1. Рекреаційно-туристичні ресурси: сутність поняття та класифікація
1.1. Поняття про рекреаційно-туристичний потенціал території та рекреаційно-туристичні ресурси як його складову
1.2. Класифікації рекреаційно-туристичних ресурсів

Розділ 2. Сутність об'єктів природного середовища як рекреаційно-туристичних ресурсів
2.1. Рельєф як рекреаційно-туристичний ресурс і чинник формування особливостей рекреаційно-ресурсного потенціалу території
2.2. Клімат як умова розвитку туризму та рекреаційно-туристичний ресурс
2.3. Рекреаційно-ресурсний потенціал об'єктів гідромережі
2.4. Гідромінеральні рекреаційні ресурси
2.5. Роль біотичних ресурсів у формуванні рекреаційно-туристичного ресурсного потенціалу території

Розділ 3. Рекреаційно-ресурсна сутність об'єктів природно-антропогенного походження
3.1. Характеристика об'єктів природно-заповідного фонду як ресурсів розвитку рекреації та туризму
3.1.1. Поняття про об'єкти природно-заповідного фонду України та їх рекреаційне використання
3.1.2. Природні та біосферні заповідники
3.1.3. Національні природні та регіональні ландшафтні парки.
3.1.4. Інші об'єкти природно-заповідного фонду
3.2. Особливості та призначення гідропарків, лісо- та лукопарків
3.3. Підземні порожнини антропогенного походження
3.4. Штучні водойми як об'єкти рекреації і туризму

Розділ 4. Залучення об'єктів антропогенного походження до рекреаційно-туристичного ресурсокористування
4.1. Археологічні та архітектурно-історичні пам'ятки як об'єкти туристичного інтересу
4.2. Сутність біосоціальних і подійних рекреаційно-туристичних ресурсів
4.3. Вплив етнокультурних особливостей на розвиток туризму
4.4. Дозвіллєві заклади як ресурс розвитку туризму та рекреації
4.5. Інформаційні рекреаційно-туристичні ресурси

Розділ 5. Поняття про рекреаційно-туристичне ресурсокористування
5.1. Роль рекреаційно-туристичного ресурсокористування у сучасному житті
5.2. Основні суб'єкти, цілі та функції рекреаційно-туристичного ресурсокористування
5.3. Поняття про основні етапи циклу рекреаційно-туристичного ресурсокористування
5.4. Особливості використання рекреаційних територій

Розділ 6. Оцінка рекреаційно-туристичних ресурсів
6.1. Проблеми проведення оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів та її значення
6.2. Концепції та види оцінки рекреаційно-туристичних ресурсів
6.3. Підходи до оцінювання рекреаційно-туристичних ресурсів, процедура оцінювання
6.4. Особливості оцінки окремих видів рекреаційно-туристичних ресурсів

Розділ 7. Загальна характеристика природних рекреаційно-туристичних ресурсів України
7.1. Рельєф як умова та ресурс розвитку туризму та рекреації в Україні
7.2. Кліматичні рекреаційно-туристичні ресурси України
7.3. Водні рекреаційно-туристичні ресурси
7.4. Гідромінеральні рекреаційно-туристичні ресурси
7.5. Біотичні ресурси

Розділ 8. Загальна характеристика природно-антропогенних рекреаційно-туристичних ресурсів України
8.1. Національні природні парки України
8.2. Визначні регіональні ландшафтні парки України
8.3. Інші об'єкти природно-антропогенного походження
8.4. Географія підземних порожнин антропогенного походження

Розділ 9. Загальна характеристика антропогенних рекреаційно-туристичних ресурсів України
9.1. Археологічні ресурси України: особливості, поширення, характеристика основних об'єктів
9.2. Географія та специфіка архітектурно-історичних рекреаційно-туристичних ресурсів
9.3. Біосоціальні рекреаційно-туристичні ресурси України
9.4. Подійні туристичні ресурси України
9.5. Етнокультурні туристичні ресурси
9.6. Дозвіллєві заклади України

Розділ 10. Рекреаційно-туристичні ресурси півдня України
10.1. Кримський рекреаційно-туристичний район
10.2. Причорноморський рекреаційно-туристичний район
10.3. Приазовський рекреаційно-туристичний район

Розділ 11. Рекреаційно-туристичні ресурси заходу України
11.1. Карпатський рекреаційно-туристичний район
11.2. Подільський рекреаційно-туристичний район

Розділ 12. Рекреаційно-туристичні ресурси півночі України
12.1. Волинський рекреаційно-туристичний район
12.2. Столичний рекреаційно-туристичний район

Розділ 13. Рекреаційно-туристичні ресурси сходу України
13.1. Наддніпрянсько-слобожанський рекреаційно-туристичний район
13.2. Придніпровський рекреаційно-туристичний район
13.3. Донецький рекреаційно-туристичний район

Предметний покажчик

Додатки
Додаток А. Паспорт туристичного об'єкту. Форма 1-Тур
Додаток Б. Список історичних населених міст України
Додаток В. Сакральні споруди-пам'ятки архітектури за регіонами України
Додаток Д. Монастирі за регіонами України
Додаток Е Список соціально-культурних заповідників України
Додаток К. Рекреаційно-туристичні райони України

Завантажити книгу "Алєшугіна Н.О. та ін. Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства": [ завантажити з Turbobit ] [ завантажити з DepositFiles ]


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.