Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Корж Н.В., Басюк Д.І. Управління туристичними дестинаціями

Підручник. – Вінниця: «ПП«ТД Едельвейс і К», 2017. – 322 с.

У підручнику відображено сучасні науково-праксеологічні підходи до генезису поняття, структури та механізмів управління туристичними дестинаціями різного масштабу на засадах стійкого розвитку.

У змісті розкриваються основи формування дестинацій, принципи, функції та механізми управління ними, основні аспекти конкурентоспроможності туристичних дестинацій різних рівнів в умовах забезпечення їх сталого розвитку, особливості управління маркетингом туристичних дестинацій. Всі розділи містять практичні завдання, тести, контрольні питання. Розглядаються приклади кращих світових та вітчизняних практик формування та управління розвитком туристичних дестинацій.

Підручник розрахований на здобувачів вищої освіти, науковців, управлінців, працівників сфери туристичної індустрії та тих, хто цікавиться питаннями туризму та його регіональним розвитком.

Зміст

ВСТУП

РОЗДІЛ 1. ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Корж Н.В., Басюк Д.І. Управління туристичними дестинаціями Тема 1.1. Туристична дестинація як елемент системи туризму
1.1.1. Сучасні підходи до визначення поняття «туристична дестинація». Принцип міждисциплінарності в дослідженні туристичних дестинацій
1.1.2. Типологія туристичних дестинацій
1.1.3. Життєвий цикл туристичних дестинацій
Питання для самоконтролю
Тести
Практичні завдання
Використані джерела


Тема 1.2. Туристичні ресурси як формоутворюючий елемент туристичної дестинації
1.2.1. Сутність і класифікація туристичних ресурсів
1.2.2. Інфраструктура туристичної дестинації
1.2.3. Туристичний потенціал та підходи до його вивчення
1.2.4. Методика визначення, аналізу та відбору території в якості потенційної дестинації
Питання для самоконтролю
Практичні завдання
Використані джерела

РОЗДІЛ 2. УПРАВЛІННЯ ТУРИСТИЧНИМИ ДЕСТИНАЦІЯМИ

Тема 2.1.Сутність управлянні туристичними дестинаціями
2.1.1. Туристична дестинація як об’єкт управління
2.1.2. Принципи управління туристичною дестинацією
2.1.3. Сутність і взаємозв'язок функцій управління
Питання для самоконтролю
Використані джерела


Тема 2.2. Діяльність управління туристичними дестинаціями
2.2.1. Особливості діяльності організацій з управління туристичними дестинаціями національного рівня
2.2.2. Особливості діяльності організацій з управління туристичними дестинаціями регіонального рівня
2.2.3. Особливості діяльності організацій з управління туристичними дестинаціями місцевого рівня
2.2.4. Особливості діяльності організацій з управління атракційним пунктом
2.2.5. Правовий статус, фінансування і структура організацій з управління туристичними дестинаціями
Питання для самоконтролю
Тести
Практичні завдання
Використані джерела


Тема 2.3. Інтеграційні процеси в туристичних дестинаціях
2.3.1. Особливості інтеграційний процесів у розвитку туристичних дестинацій
2.3.2. Мережеві форми кооперації в туристичній дестинації
2.3.3. Стратегічні альянси як форма співпраці в туристичній дестинації
Питання для самоконтролю
Тести
Використані джерела


Тема 2.4. Стратегічне планування розвитку туристичних дестинації
2.4.1. Роль стратегічного планування у розвитку туристичних дестинацій
2.4.2. Основні етапи стратегічного планування розвитку туристичної дестинації
2.4.3. Практика стратегічного планування туризму в Україні
Питання для самоконтролю
Ситуаційне завдання
Використані джерела


Тема 2.5. Кластерний підхід в управлінні туристичними дестинаціями
2.5.1. Економічна сутність туристичного кластеру
2.5.2. Класифікація туристичних кластерів і стадії їх розвитку
2.5.3. Технологія формування туристичного кластера
Питання для самоконтролю
Тести
Практичне завдання
Використані джерела


Тема 2.6. Конкурентоспроможність туристичних дестинацій
2.6.1. Сутність і зміст конкуренції та конкурентних переваг у туризмі
2.6.2. Концептуальні основи конкурентоспроможності туристичних дестинацій
2.6.3. Методи оцінювання конкурентоспроможності та привабливості туристичних дестинацій
2.6.4. Напрями підвищення конкурентоспроможності туристичних дестинацій
Питання для самоконтролю
Практичні завдання
Використані джерела


Тема 2.7. Управління сталим розвитком туристичної дестинації
2.7.1. Сутність і значення сталого туризму
2.7.2. Принципи сталого розвитку туристичної дестинації
2.7.3. Концепція допустимого навантаження на туристичну дестинацію
Питання для самоконтролю
Тематика для розробки портфоліо.
Використані джерела

РОЗДІЛ 3. МАРКЕТИНГ ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ

Тема 3.1. Управління маркетингом туристичних дестинацій
3.1.1. Зміст маркетингу туристичних дестинацій
3.1.2. Формування маркетингової стратегії туристичних дестинацій
3.1.3. Формування комплексу маркетингових комунікацій туристичних дестинацій
Питання для самоконтролю
Тести
Практичні завдання
Використані джерела


Тема 3.2. Бренд-менеджмент туристичної дестинації
3.2.1. Сутність бренду туристичної дестинації
3.2.2. Неформалізовані бренди туристичних дестинацій
3.2.3. Формалізовані бренди туристичних дестинацій
Питання для самоконтролю
Тести
Практичні завдання
Міні-проект
Використані джерела


Тема 3.3. Карт-система формування та просування турпродукту дестинації
3.3.1. Дестинація – продукт споживання як основа впровадження карт-системи
3.3.2. Механізм дії карт-системи дестинацій
3.3.3. Типи карток турпродукту дестинацій
Питання для самоконтролю
Тести
Практичні завдання
Використані джерела


ГЛОСАРІЙ

ДОДАТКИ
Додаток А. Еволюція поняття «туристична дестинація»
Додаток А1. Оцінювання рекреаційної якості території
Додаток Б. План характеристики туристсько-рекреаційного району
Додаток В. Історико-культурна характеристика територій (за Ю.Д. Дмитрієвським)
Додаток Д. Методика оцінювання пізнавальної цінності історико-туристичних ресурсів (ІКТР)
Додаток Ж. Орієнтовні таблиці для аналізу рекреаційних ресурсів курорту
Додаток З. Структурно-модульний процес проектування туристичного продукту (Зорін А.І.)
Додаток К. Приклад моделювання туристичних дестинацій регіону N на прикладі дестинації W
Додаток Л. Характеристика критеріїв конкурентоздатності туристичної дестинації (Ritchie & Crouch 2003)
Додаток М. Глобальні критерії сталого туризму для дестинацій (GSTC-D)
Додаток П. Туристичні логотипи міст України

Завантажити книгу "Корж Н.В., Басюк Д.І. Управління туристичними дестинаціями": [ завантажити з Turbobit ]
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.