Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Кравченко Н.О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку

Ніжин: МІЛАНІК, 2007. – 172 с.

Кравченко Н.О. Рекреаційне господарство Полісся: сучасний стан та перспективи розвитку Висвітлюються питання розвитку рекреаційного господарства на депресивних територіях Поліських регіонів України. Значну увагу приділено узагальненню понятійно-термінологічного апарату рекреації та туризму, дослідженню закономірностей та факторів функціонування даної сфери, розробці методичних основ її дослідження на регіональному рівні. Проведено SWOT-аналіз розвитку рекреаційного господарства на Поліссі, охарактеризовано його сучасний стан. Визначено основні проблеми розвитку галузі в регіоні, запропоновано шляхи їх подолання. Розроблено концепцію розвитку рекреаційного господарства на Поліссі.

Для наукових співробітників, працівників рекреаційної сфери, викладачів, аспірантів, студентів.

Рекомендовано до друку вченою радою Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя (протокол № 9 від 31.05.07 р.)

Рецензенти:
- доктор економічних наук, професор кафедри економіки та менеджменту Київського міжнародного університету лінгвістики Скрипник А.В.
- кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів Міжнародного науково-технічного університету ім. академіка Ю.Бугая Петровська І.О.
- кандидат географічних наук, доцент кафедри географії Ніжинського державного університету ім.М.Гоголя Смаль І.В.

Зміст

ВСТУП

І. НАУКОВІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА РЕГІОНУ
1.1. Рекреація як суспільне явище: характеристика та систематика основних понять
1.2. Туризм як вид рекреаційної діяльності. Альтернативні види туризму
1.3. Закономірності, принципи та фактори розвитку рекреаційного господарства регіону
1.4. Методичні підходи до оцінки регіонального потенціалу розвитку рекреаційного господарства

ІІ. ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПОЛІССІ
2.1. SWOT-аналіз розвитку рекреаційного господарства Поліського регіону
2.2. Характеристика сучасного стану та тенденцій розвитку рекреаційного господарства Полісся
2.3. Районування території Полісся за рівнем розвитку рекреаційного господарства

ІІІ. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ РЕКРЕАЦІЙНОГО ГОСПОДАРСТВА НА ПОЛІССІ
3.1. Організаційно-економічні важелі та механізм розвитку рекреаційного господарства країни та її регіонів
3.2. Шляхи удосконалення розвитку регіональної системи рекреаційного господарства Полісся
3.3. Гармонізація розвитку рекреаційного господарства в природному середовищі
3.4. Концептуальні засади перспективного розвитку рекреаційного господарства Полісся

ВИСНОВКИ

ЛІТЕРАТУРА

ДОДАТКИ

Додаток 1. Співвідношення туризму та рекреації в контексті дозвілля
Додаток 2. Каталог родовищ мінеральних вод Полісся
Додаток 3. Соціально-культурні рекреаційні ресурси Полісся
Додаток 4. Характеристика екологічних видів туризму

<<< назад | зміст | вперед >>>


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.