Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Мельниченко О.А., Шведун В.О. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні

Вступ

В економіці України, вектор розвитку якої спрямований на активну інтег­рацію у світове господарство, індустрії туризму хоч і стає все більш значущою детермінантою соціально-економічного розвитку, але разом з тим за темпами свого розвитку залишає Україну на найнижчих рейтингових позиціях світового туристичного ринку. Одною із найголовніших причин цього, поряд із недоско­налим правовим полем, відсутністю протекціонізму з боку держави, складною фіскальною політикою, а також недостатньою розбудовою необхідної інфраструктури, є високий рівень тінізації туристичного ринку. Відтак, питання вдос­коналення механізмів державного регулювання розвитку індустрії туризму набу­ває особливої актуальності, що спонукало авторів до проведення відповідного до­слідження.

У першому розділі "Теоретичні основи розвитку індустрії туризму" - ро­зглянуто сутність і складові індустрії туризму; виявлено специфіку розвитку окремих видів туризму (за цільовими ринками); узагальнено зміст наукових ро­зробок проблематики розвитку індустрії туризму; описано інституціональне та нормативно-правове забезпечення розвитку індустрії туризму; наведено скла­дові державної політики у сфері туризму та курортів; конкретизовано (у межах традиційних механізмів) перелік специфічних засобів державного регулювання розвитку індустрії туризму.

У другому розділі "Стан і проблеми розвитку туризму України" - охара­ктеризовано українські реалії розвитку індустрії туризму; охарактеризовано Причорноморський регіон України як складової вітчизняної індустрії туризму; проаналізовано результативність реалізації регіональних програм розвитку ту­ризму; систематизовано сучасні проблеми розвитку вітчизняної індустрії тури­зму.

У третьому розділі "Шляхи розвитку вітчизняної індустрії туризму" - адаптовано до умов Україні передового світового досвіду щодо розвитку індус­трії туризму; запропоновано використовувати систему стратегічного державно­го регулювання в індустрії туризму; наведено сучасні підходи до використання механізмів державного регулювання розвитку індустрії туризму; виокремлено перспективні напрями вдосконалення впливу держави на розвиток індустрії ту­ризму.

Автори щиро вдячні рецензентам:

- доктору наук з державного управління, професору, завідувачу кафедри державного управління і права Київського національного університету культури і мистецтва Биркович Тетяні Іванівні;
- док­тору наук з державного управління, професору, завідувач кафедри менеджменту Полтавської державної аграрної академії Лозинській Тамарі Миколаївні;
- доктору економічних наук, професору, завідувачу кафедри туризму Харківського націо­нального економічного університету імені Семена Кузнеця Олені Анатоліївні Сущенко, поради і критичні зауваження яких дали змогу на етапі редагування внести зміни та доповнення до навчального посібника й сприяли підвищенню науково-методичного рівня подання навчального матеріалу в ньому.

Щирих слів вдячності заслуговують родини й колеги по кафедрі публіч­ного адміністрування у сфері цивільного захисту Національного університету цивільного захисту України за підтримку та плідний обмін думками.

<<< назад | зміст | вперед >>>
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.