Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Семенов В.Ф., Герасименко В.Г., Горбань Г.П., Богадьорова Л.М. Управління регіональним розвитком туризму

Навчальний посібник. - Одеса: Одеський державний економічний університет, 2011. - 225 с.

Семенов В.Ф. та ін. Управління регіональним розвитком туризму У навчальному посібнику запропоновано курс управління регіональним розвитком туризму. Розкриваються теоретико-методологічні та прикладні питання управління регіональним розвитком сфери туризму, яка розглядається як складна регіональна система, подальший генезис якої базуватиметься на концепції регіонального розвитку. Пропонуються до вивчення сутність та зміст понять: регіон, регіоналізм, державна регіональна політика, регулювання, методологія регіонального управління, місцевого самоврядування, інноваційні форми просторової організації туризму. Визначено сучасне місце управління регіональним розвитком туризму у процесі суспільного відтворення. Висвітлені концептуальні засади формування ринкового механізму управління регіональним розвитком туризму і суб'єктами туристичного бізнесу за моделями економічного зростання і сталого розвитку в умовах конкурентного середовища. Обґрунтовано доцільність впровадження в практику регулювання регіонального розвитку туризму таких інноваційних та інтегрованих об'єктів управління в системі туризму, як кластери, мережні альянси, дестинації. Визначені стратегічні орієнтири регіонального розвитку суб'єктів господарювання в сфері туризму з урахуванням реалій сучасного стану туристичного бізнесу України.

Навчальний посібник розрахований на студентів, науковців, управлінців, працівників сфери туристичної індустрії та тих, хто цікавиться питаннями туризму та його регіональним розвитком.

Зміст

Вступ

Тема 1. Наукові основи управління регіональним розвитком туризму
1.1. Основні уявлення про управління регіональним розвитком
1.2. Регіональна політика як основа управління регіональним розвитком
1.3. Об’єкт, мотивація, функції, стадії управління розвитком економіки республіканського (обласного) регіону

Тема 2. Місцеве самоврядування в системі управління регіональним розвитком туризму
2.1. Сутність, теоретичні джерела та історичні особливості становлення і розвитку місцевого самоврядування в Україні
2.2. Система місцевого самоврядування в різних країнах та в незалежній Україні
2.3. Повноваження органів регіонального управління та місцевого самоврядування

Тема 3. Досвід організації управління регіональним розвитком туризму
3.1. Роль міжнародних організацій в регулюванні й управлінні туристичною діяльністю
3.2. Управління регіональним розвитком туристичної галузі в країнах світу
3.3. Основні цілі, напрямки й методи туристичної політики в Україні
3.4. Організаційна структура управління регіональним розвитком туризму

Тема 4. Туристичний потенціал регіонів
4.1. Туристичні ресурси як базова умова розвитку туризму в регіонах України
4.2. Оцінка потенціалу природно-рекреаційних ресурсів
4.3. Фінансовий потенціал регіонального розвитку туризму

Тема 5. Управління розвитком туризму в обласному регіоні
5.1. Мета, принципи, інструменти й важелі управління регіональним розвитком туризму
5.2. Аналіз передумов функціонування системи управління розвитком туризму в обласному регіоні
5.3. Форми, методи та механізм регулювання і управління регіональним розвитком туризму

Тема 6. Управління розвитком суб'єктів туристичного бізнесу в регіоні
6.1. Туристські дестинації як суб’єкт управління регіонального розвитку
6.2. Особливості інтеграційних процесів в управлінні організаціями індустрії туризму в регіоні
6.3. Кластерні моделі в управлінні регіональним розвитком туризму

Тема 7. Регіональний маркетинг як інструмент управління регіональним розвитком туризму
7.1. Сутність регіонального маркетингу
7.2. Маркетинговий підхід до формування туристичного продукту регіону
7.3. Інформаційно-аналітичне забезпечення регіонального маркетингу
7.4. Особливості формування та реалізації маркетингової стратегії регіону

Тема 8. Розробка та економічне обґрунтування регіональних програм розвитку туризму
8.1. Основні підходи до розробки регіональних програм розвитку туризму
8.2. Концептуальні засади планування розвитку туризму
8.3. Методи планування та прогнозування розвитку туризму
8.4. Особливості стратегічного планування розвитку туризму та його місце в системі управління регіональним розвитком
8.5. Програмування розвитку туризму в регіоні АР Крим

Тести для перевірки знань
Література

<<< назад | зміст | вперед >>>


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.