Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

<<< назад | зміст | вперед >>>

Величко В.В. Організація рекреаційних послуг

Навчальний посібник. - Харків: Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2013. – 202 с.

Величко В.В. Організація рекреаційних послуг Навчальний посібник підготовлено з урахуванням вимог кредитно-модульної системи за програмою навчальної дисципліни «Організація рекреаційних послуг». Особливістю навчального посібника є спрямованість на впровадження активних методик навчання, можливість самостійного оволодіння курсом за дистанційною або заочною форми підготовки фахівців. Кожна тема містить короткий виклад основних теоретичних положень, перелік питань, що є обов’язковими для вивчення і підсумкового контролю знань. Використано сучасні вітчизняні й закордонні джерела, передовий досвід з організації рекреаційних послуг, діюче законодавство.

Розраховано на студентів спеціальностей з туризму і викладачів вищих навчальних закладів. Посібник буде корисним керівникам підприємств, менеджерам, підприємцям, усім, кого цікавлять питання організації рекреаційної діяльності в Україні.

Зміст

Вступ

РОЗДІЛ 1. ЗАКОНОДАВЧЕ ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У СФЕРІ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Тема 1. Рекреаційна діяльність як різновид економічної діяльності
1.1. Сутність визначення «рекреаційна діяльність»
1.2. Класифікація рекреаційної діяльності

Тема 2. Рекреаційна послуга
2.1. Рекреаційна послуга як найбільша складова сфери послуг
2.2. Види рекреаційних послуг
2.3. Ринок рекреаційних послуг

Тема 3. Інфраструктурне забезпечення рекреаційних територій України
3.1. Поняття інфраструктури рекреаційної території
3.2. Розвиток інфраструктури в рекреаційних регіонах
3.3. Заходи щодо удосконалення інфраструктурного забезпечення рекреації

Тема 4. Територіальна рекреаційна система
4.1. Поняття територіальної рекреаційної системи
4.2. Типологія територіальних рекреаційних систем

Тема 5. Проектування якості у сфері рекреаційних послуг
5.1. Поняття якості рекреаційних послуг
5.2. Принципи управління якістю рекреаційних послуг
5.3. Концепція тотального управління якістю

Тема 6. Правове забезпечення діяльності у сфері рекреаційних послуг
6.1. Державне і муніципальне регулювання рекреаційної сфери
6.2. Правове забезпечення діяльності у сфері рекреаційних послуг
6.3. Застосування нормативно-правової бази з метою організації якісних рекреаційних послуг

РОЗДІЛ 2. РІЗНОВИДИ РЕКРЕАЦІЙНИХ ПОСЛУГ: НАПРЯМИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Тема 7. Організація лікувально-профілактичних послуг
7.1. Загальна характеристика лікувально-профілактичних рекреаційних послуг
7.2. Організація надання лікувально-профілактичних послуг
7.3. Санаторно-курортні організації як інструмент надання лікувально-профілактичних послуг

Тема 8. Організація спортивно-оздоровчих послуг
8.1. Роль та місце спортивно-оздоровчих послуг в системі рекреаційних послуг
8.2. Характеристика спортивно-оздоровчих рекреаційних послуг
8.3. Туристська послуга як вид рекреаційно-оздоровчих послуг

Тема 9. Організація культурно-пізнавальних рекреаційних послуг
9.1. Загальна характеристика культурно-пізнавальних рекреаційних ресурсів
9.2. Пам'ятники історії і культури як елементи культурно-пізнавальних рекреаційних послуг
9.3 Екскурсія як різновид культурно-пізнавальних рекреаційних послуг
9.4. Принципи та методи організації екскурсії

Тема 10. Організація торгівельно-побутових послуг
10.1. Загальна характеристика торгівельно-побутових рекреаційних послуг
10.2. Готельна послуга як різновид торгівельно-побутових рекреаційних послуг

Термінологічний словник
Список використаних джерел

<<< назад | зміст | вперед >>>
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.