Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Александрова С.А., Сова А.Р.
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної
конференції "Економіка та управління: сучасний стан і
перспективи розвитку" (м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р.)
Одеса: ОДАБА, 2017. - 1086 с. - Ч.1. - С.4-6.

Соціальний туризм як інструмент соціально-економічного розвитку країни

соціальний туризм Значення туризму важко переоцінити. Він є важливою сферою економіки багатьох країн світу, відіграє певну роль у підвищенні інвестиційної привабливості регіонів, вирішенні соціальних проблем, створенні нових робочих місць, підвищенні добробуту населення країни.

Поряд з високим економічним потенціалом, туризм має важливе соціальне значення, а саме забезпечує відновлення життєвих сил людини, витрачених у процесі праці, сприяє духовному й інтелектуальному розвитку особистості, тим самим підвищуючи якість трудових ресурсів.

Як свідчить статистика, значна кількість громадян України не мають можливості одержати доступний й якісний відпочинок, профілактику та лікування, що актуалізує необхідність розвитку соціального туризму.

Соціальний туризм - це туризм, який повністю або частково здійснюється за рахунок бюджетних коштів, коштів державних позабюджетних фондів, а також коштів роботодавців [2].

В якості пріоритетних видів соціального туризму зазначають:

- дитячо-юнацький;
- самодіяльний (спортивно-оздоровчий);
- лікувально-оздоровчий;
- екологічний;
- культурно-пізнавальний;
- сімейні подорожі;
- туризм для молоді та ветеранів, для інвалідів тощо [1].

Як було зазначено вище, соціальний туризм частково або повністю субсидіюється з різних джерел, завдяки чому він охоплює категорію людей з невисоким рівнем доходів та робить туризм більш масовим явищем.

Сучасні світові тенденції розвитку туризму демонструють певні ініціативи в сфері соціального та оздоровчого туризму. Метою їх розвитку є надання можливості якомога більшій частині населення проводити відпустку всередині своєї країни або за кордоном, відновлювати здоров'я і працездатність з мінімальними витратами.

Соціальний туризм в світі характеризується:

- активною участю соціальних організацій (пенсійних фондів, профспілок тощо);
- різноманітністю фінансової підтримки (позики з низькими відсотковими ставками, субсидії, податкові пільги та ін.);
- використанням досягнень в соціальній сфері, що підвищують рівень життя і стандарти охорони здоров'я.

У розвинених країн Європи і Північній Америки існує досвід розвитку соціального туризму. З одного боку він фінансується благодійними організаціями, а з іншого - самі туроператори зацікавлені в гнучкій системі знижок для людей з невисоким рівнем доходів. Відпочинок стає більш доступним за рахунок невисокої вартості, що значно підвищує попит та приносить дохід туристським підприємствам. Окрім цього, туристським фірмам така система дозволяє, наприклад, реалізовувати путівки, які не знайшли покупця за повну ціну, зі знижкою.

Нажаль, соціальний туризм має і суттєві недоліки. Як правило, вони стосуються якості сервісу, інфраструктури. Пряме фінансування державою соціального туризму в більшості країн світу не передбачено. В Гаазькій декларації з туризму, прийнятої в 1989 р., зазначено, що держава не може витрачати на туризм більше тієї суми, ніж вона сподівається від нього отримати.

Також світовій практиці відомі випадки, коли дотації на туризм ставали джерелом збагачення недобросовісних осіб, перш за все, чиновників, які розподіляють путівки. У зв'язку з цим, в деяких країнах Заходу (зокрема, Франції та Німеччині) отримали популярність відпускні чеки. Зазвичай їх купують великі підприємства і розподіляють між працівниками. Такі платіжні документи дають право на знижки та інші преференції, які стосуються туристських послуг.

Стан сучасного українського суспільства вимагає розвитку соціального туризму, адже це дозволило би залучити до туристських подорожей мільйони українців, відкрило б широкі можливості оздоровлення, пізнання, залучення до культурних цінностей засобами туризму; сприяло би переорієнтації більшості населення на здоровий спосіб життя. Все це матиме позитивний вплив на соціально-економічний розвиток країни.

Забезпечення доступності туристського відпочинку вимагає розробки та здійснення низки конкретних заходів, до числа яких можна віднести визначення соціальної туристської політики держави, прийняття відповідних законодавчих і нормативних актів, створення соціальної інфраструктури, забезпечення систем і механізмів підтримки малозабезпечених верств населення, підготовку працівників системи соціального туризму, інформаційну роботу тощо.

Список літератури

1. Задорожна К.І. Соціальний туризм у системі туристичної галузі: концептуалізація та інтеграція / К.І. Задорожна [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://chtei-knteu.cv.ua/herald/content/download/archive/2016/v2/NV-2016-v2_4.pdf.
2. Колотуха О.В. Соціальний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку / О.В. Колотуха [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/kolotuha2.htm.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.