Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Балджи М.Д.
Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Модернізація економіки в умовах зростання суспільної свідомості:
людинорозмірність, духовність, партнерство, кооперація"
(м. Полтава, 1 листопада 2016 p.). - Полтава: ПУЕТ, 2016. - 231 с. - C.16-18.

Транснаціональне співробітництво в сфері розвитку туристичної діяльності

Геоекономічне положення України сприяє розвитку транскордонного співробітництва, а унікальні природні ресурси обумовлюють перспективні напрямки цього співробітництва саме у туристичній діяльності.

Сьогодні в країні існує низка проблем, що гальмують розвиток туристичної діяльності і вагоме місце серед них посідає саме інституційна складова інноваційного потенціалу, яка включає спроможність оновлення інфраструктури, сервіс-послуг, людського капіталу тощо. Тісним чином з існуючими проблемами пов'язано інвестицій, що може бути вирішено шляхом плідної співпраці у межах транскордонного співробітництва на теренах багатьох сфер діяльності. Про це йдеться у багатьох наукових працях вітчизняних фахівців.

Взагалі система транскордонного співробітництва знаходиться на первинному етапі становлення, але перші кроки у цьому напрямку вже є. Це прийняті законодавчі документи [1; 2], що створюють сприятливі умови для ефективної діяльності на прикордонному просторі та розвитку малого та середнього бізнесу.

транскордонне співробітництво у сфері туризму

Існуюча регіональна політика в європейських країн тісно корелюється із державною інноваційною політикою, що створює нові стимули економічного розвитку територій та заохочує регіони і окремі громади ефективно використовувати існуючий потенціал. На жаль в Україні ці питання знаходяться тільки в зародковому стані. Для їх подальшого становлення вважаємо за доречне розглянути існуючі перешкоди транскордонного співробітництва, які притаманні саме розвитку туристичної діяльності.

Характерні перешкоди розвитку туристичної діяльності доречно розділити на п'ять груп.

1. Пов'язані з митницею та процедурою перетину кордону.
2. Пов'язані з недосконалим правовим полем, діючим з питань транскордонного співробітництва.
3. Перешкоди, які виникають у зв'язку з неузгодженістю інтересів суб'єктів та учасників транскордонного співробітництва.
4. Пов'язані зі специфікою певної діяльності (страхування, охорона здоров'я туристів тощо).
5. Перешкоди, які виникають в зв'язку з неузгодженістю поглядів між представниками органів місцевої влади й представниками бізнесу.

Розвиток транскордонного співробітництва вітчизняних підприємств, в тій чи іншій мірі, пов'язаних з туристичною діяльністю багато в чому залежить від тих умов, які створює держава. Однак, на практиці, бізнес-структури намагаються вирішити проблемні питання власними зусиллями на основі професійних контактів. Крім того, доволі незначна кількість підприємств знає про існування таких форм транскордонного співробітництва як кластери, індустріальні парки тощо, тим самим не використовуючи ті переваги, які можуть бути надані даними формами співпраці [3, с.90].

Все це говорить про необхідність подальшого розвитку державної підтримки транскордонного співробітництва та спонукає до розробки чітких кроків, які необхідно зробити в Україні для ефективного становлення туристичної діяльності, яка б відповідала європейським стандартам.

Такими кроками можуть виступати:

1) активність регіональних органів влади та місцевого самоврядування, обґрунтованість при прийнятті важливих рішень;
2) розробка пільгових умов для підприємств, що залучаються до транскордонного співробітництва в сфері туристичної діяльності для можливості впровадження інноваційних положень;
3) широке залучення інформаційної бази для пропагандистської роботи щодо вітчизняних переваг туризму (як для підприємств, так і для споживачів).

Отже, все вищесказане підтверджує важливість транскордонного співробітництва в сфері розвитку туристичної діяльності для економічного розвитку країни і її окремих територій та робить за необхідне пошук та розробку шляхів активізації даної співпраці, на базі яких можна було б запропонувати дієві рекомендації й пропозиції у вигляді механізмів модернізації економіки в умовах зростання суспільної свідомості та виходу на європейський рівень господарювання.

Список використаних джерел

1. Про транскордонне співробітництво: Закон України від 24.06.2004 p. - №1861-IV [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.
2. Про Рекомендації парламентських слухань на тему «Про інтенсифікацію співробітництва України з Європейським Союзом у рамках єврорегіонів та перспективи транскордонного співробітництва»: Постанова Верховної Ради України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242-16.
3. Артьомов І.В. Транскордонне співробітництво в євроінтеграційній стратегії України: монографія / І.В. Артьомов. - Ужгород: Ліра, 2009. - 520 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.