Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Бедрій Д.І., Адам Г.Ф.
Матеріали Х міжнародної науково-практичної конференції
"Розвиток маркетингової діяльності в умовах
економічної глобалізації" (м. Одеса, 24 квітня 2018 р.)
Одеса: ОДАБА, 2018. - 276 с. - С.21-24.

Проблеми реалізації туристичних проектів на півдні Одещини

Анотація. В дослідженні розкриваються питання застосування проектного підходу у галузі туризму, визначено термін “туристичний проект”, а також виявлені особливості управління туристичними проектами, зокрема південного регіону Одещини.

Ключові слова: проектний підхід, туризм, туристичний проект, управління проектами, особливості, проблеми.

Вступ. Однією із найважливіших соціально-економічних галузей світової економіки є туризм. Саме туризм найбільш суттєво впливає на розвиток політичних, економічних, соціальних, культурних відносин та міжособистісних взаємин у міжнародному масштабі, стає змістом та стилем життя для мільйонів людей [1].

Туризм - це галузь міжнародної економіки, яка динамічно розвивається. Відповідно до даних Всесвітньої туристичної організації UNWTO у 2015 році внесок туризму у світову економіку оцінювався в 10,9% світового ВВП. Частка світового експорту, що припадає на подорожі та туризм, складає 30% від загального світового експорту послуг та 6% від загального обсягу експорту товарів і послуг.

Постановка завдання. Сьогодні у нашої країни є величезний потенціал для залучення зовнішніх та внутрішніх туристів завдяки наявності практично усіх курортних ресурсів, зокрема: природних термальних вод, гідроресурсів, лікувальних грязей, хвойних змішаних лісів та морського узбережжя, які здатні внести значний вклад до соціально-економічного розвитку країни [2]. Він підштовхує до розвитку й інші галузі економіки, та, у першу чергу, однією із найбільш високодохідних - сферу послуг. Відповідно до Закону України “Про туризм” [3], держава проголошує туризм одним із пріоритетних напрямків розвитку економіки й культури та створює умови для туристичної діяльності, тому розроблення та реалізація проектів у сфері туризму набуває важливого значення.

Виклад основного матеріалу дослідження. У даному дослідженні проведено аналіз можливості застосування методології управління проектами у сфері туризму. Туристичний проект - це діяльність, спрямована на забезпечення тимчасового виїзду особи з місця проживання в оздоровчих, пізнавальних, професійно-ділових чи інших цілях.

Головними рисами сфери туризму є наявність унікальних природних ресурсів, пам’яток архітектури, тощо. Завдяки географічному положенню України та, зокрема, півдня Одещини, а також наявним природним багатствам є всі можливості для розвинення наступних видів туризму: екологічного, спортивного, паломницького, етнографічного, сільського, гастрономічного та багатьох інших видів туризму.

В останній час у працях закордонних та вітчизняних дослідників поширилося розуміння категорії “гостинності” як одного із важливих та фундаментальних вимірів людської цивілізації [4]. Гостинність - одне з фундаментальних понять цивілізації - вже давно у розвинутих країнах перетворилася на індустрію, у якій зайнято багато мільйонів професіоналів. Індустрія гостинності орієнтована на споживача, задоволення потреб якого є кінцевим результатом ділової активності підприємства [5].

Сфера готельного та ресторанного бізнесу в Україні відзначається динамічним розвитком та стає важливим фактором економічного та культурного розвитку країни. Індустрія гостинності, закладена на задоволенні комплексу матеріальних, соціальних та духовних потреб особистості. Основна функція закладів готельного та ресторанного господарства - це задоволення потреб споживачів в матеріальних та не матеріальних послугах, забезпечення їх повноцінним та раціональним відпочинком [5].

Південь України є одним з найпривабливіших інвестиційних регіонів країни. В Україні існує маса пляжних курортів до яких відноситься і Затока. Туристична галузь є стратегічним напрямком розвитку цього регіону. За роки незалежності України курорт значно змінився, з'явилися сучасні бази відпочинку, міні-готелі, ресторани та кафе, а, отже, сьогодні саме вони, а не порт або маяк є роботодавцями для жителів Затоки, а також основними джерелами надходжень до бюджету селища.

курорт Затока

Ресторанно-готельний бізнес є однією із найбільш значущих складових індустрії гостинності. Сфера готельного обслуговування та громадського харчування також володіє значним потенціалом в плані появи нових проектів.

Складнощі реалізації проектів у цій галузі також викликані факторами, що гальмують розвиток туристичної галузі:

- недосконалість законодавчої та нормативно-правової та нормативно-правової бази в галузі туризму;
- недостатній рівень розвитку туристичної інфраструктури;
- недостатня якість готельного сервісу економ-класу;
- незабезпечення професійними кадрами у галузі туризму.

Метою регіональної та державної політики повинно бути спрямування усіх зусиль на ефективний розвиток готельно-ресторанного бізнесу:

- створення комфортних умов для підприємницької діяльності (регулювання оподаткування та запровадження пільгових умов, проведення сертифікації туристичних послуг, процедур стандартизації та ліцензування);
- позиціонування Одеського регіону як культурно-екскурсійного центру (створення інформаційних стендів, вказівок, картосхем, розробка нових нетрадиційних маршрутів);
- популяризація Одеського регіону як бізнес-центру (проведення форумів, конференцій, семінарів, «круглих столів», “workshops”);
- просування туристичного продукту через ЗМІ та систему Інтернет (промоція із використанням туристичного логотипу, проведення прес-турів, залучення промоуторів, реалізація сувенірної продукції).

Висновки. Наведені аспекти та особливості готельно-ресторанного бізнесу роблять дослідження процесів та методів управління проектами у цій галузі актуальною задачею. Оскільки, сфера готельного та ресторанного бізнесу в Україні відзначається динамічним розвитком та стає важливим фактором економічного та культурного розвитку країни, тому забезпечення гостинності повинно стати головним атрибутом задоволення комплексу матеріальних, соціальних та духовних потреб особистості.

Список літератури

1. Шморгун Л.Г. Стан і перспективи організацій туристичної сфери України в умовах економічної нестабільності / Л.Г. Шморгун // Економіка і менеджмент культури. - 2014. - №1. - С.48-52.
2. В Україні немає жодного туристичного проекту, який відповідає міжнародним стандартам [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://tsn.ua/interview/v-ukrayini-duzhe-bagato-proektiv-ale-zhodnogo-yakiy-vidpovidav-bi-mizhnarodnim-standartam-949788.html.
3. Про туризм: закон України від 15.09.1995. - №324/95-ВР: Верховна Рада України. Офіц. сайт. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_turyzm.htm.
4. Байлик С.И. Гостиничное хозяйство. Организация, управление, обслуживание / С.И. Байлик. - К.: Дакор, 2008. - 288 с.
5. Король С.Я. Характеристика основної діяльності готелю / С.Я. Король // Стратегія розвитку туристичної індустрії та громадського харчування: Праці Міжнар. наук.-пр. конф. - К.: КДТЕУ, 2000. - С.124-128.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.