Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Безуглий І.В.
Тези Міжнародної науково-практичної конференції.
"Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди".
(м. Київ, 7 квітня 2016 р.) - К.: КНТЕУ, 2016. - 362 с. - С.16-17.

Наукове забезпечення державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України

державно-приватне партнерство Реалізація концепції державно-приватного партнерства сприяє збільшенню інновацій у пріоритетних сферах національного господарства. Але в рекреаційно-туристичній сфері України державно-приватні відносини не набули широкого використання. їх впровадження у практику господарської діяльності потребує визначення основних форм, які найбільш ефективні для організації відпочинку населення та приїжджих відпочивальників, розширення аналітичного інструментарію для вивчення державно-приватних відносин, розробки методичних рекомендацій щодо підготовки інноваційних проектів.

Державно-приватне партнерство в рекреаційно-туристичній сфері - це співробітництво між різними за ієрархією державними органами, органами місцевого самоврядування з юридичними чи фізичними особами, що здійснюється на основі договору в порядку, що встановлений законодавством. Українське законодавство передбачає державно-приватне партнерство у сфері природокористування, охорони здоров'я, управління нерухомістю, туризму, відпочинку, рекреації, культури та спорту.

Результати реалізації проектів державно-приватного партнерства можуть бути матеріальними та нематеріальними. Прикладами матеріальних результатів можуть бути:

- створення інформаційних центрів,
- придбання нового обладнання,
- створення підприємства, тематичного парку, сільських садиб, тимчасових помешкань, оздоровчої стежки.

Нематеріальними результатами можуть бути:

- створення кластера, рекреаційно-туристичної зони, дестинацій,
- репозиціонування дестинації,
- розробка програмного продукту,
- розвиток окремих видів відпочинку,
- впровадження стратегії розвитку спеціалізованих підприємств,
- підвищення безпеки відпочивальників,
- управління заповідною територією, освітні програми.

Перелічені напрями проектів державно-приватного партнерства можуть бути інтегровані в регіональні цільові програми соціально-економічного розвитку.

Форми державно-приватного партнерства - це узагальнені зразки взаємодії органів влади та приватних партнерів, що використовуються для задоволення громадських потреб [1, с.135]. Найбільше поширення отримали концесія та оренда. Значні можливості для розробки і реалізації таких проектів є у пам'ятко-охоронній діяльності (залучення приватних коштів для ремонтно-реставраційних робіт на об'єктах культурної спадщини в обмін на частку від їх експлуатації при відвідинах туристами, розвитку екотуризму, розбудові інфраструктури). Концесія передбачає надання уповноваженим органом виконавчої влади чи органом місцевого самоврядування на підставі концесійного договору права створення та управління господарським об'єктом для задоволення громадських потреб. Крім цих форм можна запропонувати створення підприємств, у структурі майна яких є власність держави, приватизацію для реалізації проектів зеленого туризму та санаторного лікування, розробку та реалізацію національних проектів, які спрямовані на підтримку стратегічних для розвитку країни галузей національної економіки, створення спеціальних рекреаційно-туристичних зон [2, с.140-141].

Під інструментами активізації державно-приватного партнерства розуміється наукова категорія, що означає заходи цілеспрямованого впливу на інтенсифікацію процесів впровадження нових організаційних форм, реалізацію інвестиційних проектів, досягнення поставлених цілей взаємодії органів влади та приватних партнерів [2, с.142]. Необхідні системні заходи щодо створення в Україні вітчизняних бізнесових структур, що спроможні реалізовувати договори з управління об'єктами державної та комунальної власності. Такий інструмент доречно використати у сфері управління готелями, санаторними закладами, формування національних готельних і ресторанних мереж.

Список джерел

1. Безуглий І.В. Фактор державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України / І.В. Безуглий // Чернігівський науковий часопис ЧДІЕУ. Серія: Економіка і управління. - 2014. - №1(5). - С.129-137.
2. Стеченко Д.М. Імператив державно-приватного партнерства в рекреаційно-туристичній сфері України / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий // Регіональна економіка. - 2014. - №4. - С.136-146.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.