Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Блащак І.М.
Науковий вісник Херсонського державного університету.
Серія «Економічні науки». - 2017. - Вип.22. - Ч.1. - C.153-156.

Напрями використання сучасних інформаційних технологій у спортивному туризмі

У статті розглянуто напрямки застосування сучасних інформаційних технологій у спортивному туризмі. Вивчено можливості використання геоінформаційних систем і технологій. Розглянуто питання застосування сучасних інформаційних технологій у спортивному орієнтуванні. Запропоновано програмне забезпечення для підготовки спортсменів-орієнтувальників. Визначено подальші перспективи наукових досліджень у цьому напрямі.

Ключові слова: туризм, спортивний туризм, туристичне орієнтування, інформаційні технології, геоінформаційні системи.

Постановка проблеми. Останнім часом інформаційні технології (ІТ) та телекомунікації стрімко увійшли в повсякденне життя суспільства, значно розширили інформаційне поле користувачів, є одними з найважливіших факторів розвитку цивілізації. Можливості сучасних ІТ дозволяють широко імплементувати їх у практику спортивних видів туризму - пішого, велосипедного, лижного, водного, гірського та ін., орієнтування на місцевості, дозволяють підвищити рівень безпеки туристичних походів та покращити ефективність планування турів. На сьогоднішній день ІТ стали доступними не лише професіоналам туристичного бізнесу, які займаються організацією спортивних турів, професійним спортсменам та альпіністам, але й туристам-аматорам, що підтверджує значущість проблеми на прикладному рівні та вимагає всебічного наукового її осмислення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У сучасній науці є чимало досліджень із обраної проблеми, які так чи інакше стосуються або інформаційних технологій та туризму. Серед досліджень, присвячених проблемі застосування інформаційних технологій варто виділити роботи Мельниченко С.В. (наприклад, [4]), практика та можливості застосування Інтернет-технологій у сфері туризму досліджуються у працях Миронова Ю.Б. ([5] та інших). Разом з тим, недостатньо широко вивчено можливості імплементації інформаційних, та, зокрема, Інтернет технологій у систему спортивного туризму та в практику туристичного орієнтування. Окрім цього, сфера ІТ є настільки динамічною, що будь-які ґрунтовні наукові дослідження в цій галузі втрачають свою «гостроту» та актуальність уже через кілька років. Тому представлена проблема залишається на даний час актуальною й своєчасною.

Формулювання цілей статті. Метою статті є вивчення можливостей імплементації сучасних інформаційних технологій у систему спортивного туризму та практику спортивного орієнтування.

Виклад основного матеріалу дослідження. Спортивний туризм, за визначенням Філіпова З.І., - це вид спорту з подолання певного відрізку земної поверхні, який називають маршрутом. При цьому під «земною поверхнею» мається на увазі не лише ґрунтова поверхня, але також і кам’яна, і водна тощо. Під час проходження маршруту долаються різні специфічні природні перешкоди. Наприклад, гірські вершини і перевали або річкові пороги (у водному туризмі) [7, с.7].

За сучасних умов при підготовці маршрутів та їх проходженні доцільно використовувати можливості сучасних інформаційних технологій, які, як вже зазначалося вище, дозволяють підвищити рівень комфорту і безпеки туристичних походів та покращити ефективність планування турів.

На думку автора, можливі такі напрямки впровадження сучасних ІТ у практику спортивного туризму та орієнтування на місцевості:

- використання сучасного програмного забезпечення (ПЗ) та Інтернет-технологій при плануванні турів та підготовці подорожей (походів, змагань зі спортивного орієнтування тощо);
- використання геоінформаційних систем (ГІС) та технологій, зокрема, для орієнтування на місцевості;
- використання ПЗ у системі підготовки спортсменів та туристів.

Основним засобом здійснення телекомунікації в глобальному масштабі є мережа Інтернет. Інтернет - це всесвітня (глобальна) система сполучених комп’ютерних мереж, що базуються на комплекті Інтернет-протоколів. Багато в чому стан Інтернету визначає сучасний розвиток держави і місце, яке вона займає серед інших цивілізованих країн. В умовах України необхідність розширення Інтернет-технологій обумовлена переходом до ринкових відносин, де, як відомо, інформація розглядається як цінний нематеріальний ресурс. На сьогодні у сфері новітніх інформаційних технологій переважають два напрямки, які найбільш інтенсивно розвиваються в останнє десятиліття. Це власне геоінформаційні системи (і відповідні технології) та Інтернет.

Геоінформаційні системи (ГІС) призначені для аналізу даних, які описуються географічно, тобто характеризуються чіткою територіальної прив’язкою. Оскільки відомо, що 85% всіх даних містять географічний компонент і складають потужні інформаційні масиви, то лише ГІС здатні прискорити отримання гарантовано достовірних результатів, які звичайними методами і засобами не можуть бути виділені з електронних таблиць або баз даних. У багатьох випадках іншого шляху просто немає - є завдання, які не можуть бути вирішені без допомоги геоінформаційних систем. Динаміка зростання геоінформаційних систем і технологій за останні десятиліття показує неминуче подальше їх перетворення в активний інструмент людської діяльності [8].

Переваги Інтернету в порівнянні з іншими засобами комунікації, особливо для туристів, більш ніж значні. Перш за все, це можливість знаходити і отримувати фактичні дані з будь-якого регіону земної кулі, причому в переважній більшості випадків ця інформація є безкоштовною. Друга перевага - можливість швидкого ознайомлення з новими інформаційними джерелами (наукові статті, книги, дискусії на форумах та соціальних мережах). Окрім того, Інтернет відкриває широкий простір для отримання онлайнових наукових консультацій з фахівцями з інших організацій і можливість співпраці з ними.

Для користувачів - спортивних туристів - важливе значення має пошук необхідної інформації в Інтернеті. Незважаючи на достатню кількість публікацій в Інтернеті на практично будь-яку тему, досить часто знайти потрібну інформацію - завдання не просте. Масштаби Інтернету настільки значні, що пошук іноді відкриває сотні тисяч посилань на різні документи по певній, іноді навіть вузькій темі. Це обумовлює той факт, що не існує і не може існувати ідеальної методики пошуку необхідної інформації. Це не просте завдання, хоча для полегшення пошуку вироблені спеціальні засоби, які відрізняються за глибиною, охопленням, алгоритмам здійснення, тут можуть бути обрані безліч альтернативних стратегій, однак досвід роботи в Інтернет показує, що найкращих результатів можна досягти, використовуючи наступні правила:

- пошук необхідно здійснювати за кількома напрямками з одночасним використанням альтернативних пошукових систем, засобів і технологій;
- слід використовувати всі наявні логічні можливості обмеження простору пошуку;
- не слід обмежуватися пошуком однією мовою, наприклад, українською, а використовувати й інші.

Широке застосування інформаційні технології знайшли у туристичному орієнтуванні на місцевості.

Побутові та професійні GPS-навігатори стають у нагоді туристам-аматорам при плануванні маршруту (час, відстань, перепади висот), а також при проходженні маршруту - пристрої дозволяють контролювати, чи турист не відхиляється від маршруту і у випадку сходження з маршруту чи дезорієнтації на місцевості - знайти вірний шлях.

Для пошуку маршруту можна скористатися веб-сайтом GPSies (https://www.gpsies.com/) [9]. На даному сайті представлено апробовані туристами маршрути, які можна завантажити у різних форматах, підтримуваних навігаторами та спеціалізованим програмним забезпеченням наприклад, Google Maps.

Приклад відображення туристичного маршруту «місто Сколе - водоспад Кам’янка - гора Ключ - село Кам’янка - місто Сколе» на сайті GPSies.com та у GPS-навігаторі «Navitel Navigator» на смартфоні наведено на рис. 1.

туристичний маршрут «Сколе - водоспад Кам’янка - гора Ключ - село Кам’янка - Сколе» туристичний маршрут «Сколе - водоспад Кам’янка - гора Ключ - село Кам’янка - Сколе»
а) б)

Рис. 1. Відображення туристичного маршруту «Сколе - водоспад Кам’янка - гора Ключ - село Кам’янка - Сколе» на сайті GPSies.com (а) та у GPS-навігаторі на смартфоні (б)

Окремо варто розглянути питання застосування сучасних технологій у спортивному орієнтуванні. Як відомо, у цьому виді спорту допускається користуватися лише картою та компасом, тим не менше, ІТ знайшли своє застосування на етапі підготовки спортсменів.

Спортивне орієнтування - вид спорту, в якому учасники самостійно, застосовуючи тільки карту місцевості та компас, долають дистанцію з контрольними пунктами (КП), розташованими на місцевості [3, с.42].

Змагання зі спортивного орієнтування проводяться у таких видах:

- у заданому напрямку (кількість контрольних пунктів та послідовність їх проходження визначається суддями);
- на розміченій дистанції (учасник долає дистанцію, розмічену на місцевості прапорцями, кольоровим папером тощо, та наносить на карту місцезнаходження контрольних пунктів, розташованих на дистанції);
- за вибором (учасник самостійно обирає послідовність проходження контрольних пунктів);
- орієнтування уздовж стежок або трейл-орієнтування (учасник долає дистанцію у заданому напрямку, рухаючись тільки стежками або шляхами; в районі контрольного пункту розташовують декілька знаків, з яких учасник обирає той, що відповідає легенді);
- мікро-орієнтування (учасник долає дистанцію у заданому напрямку, в районі контрольного пункту розташовують декілька знаків без номера, з яких учасник обирає той, що відповідає легенді та центру кола контрольного пункту на карті).

У спортивному орієнтуванні технічну підготовку можна розділити на дві складові:

1) освоєння техніки пересувань, а саме:

- техніки бігу за різних умов (біг по болоту, снігу, камінню, високотрав’ю);
- техніки пересування на лижах;
- техніки руху на велосипеді (під гору, траверсом та ін.);

2) освоєння елементів техніки орієнтування:

- вивчення умовних знаків спортивних карт;
- набуття умінь і навичок визначення напрямку руху (за допомогою компасу, лінійних орієнтирів);
- освоєння способів контролю відстані;
- уміння правильно вибирати шлях руху;
- уміння точно визначати місце знаходження контрольних пунктів.

Для тренера-викладача зі спортивного туризму (орієнтування) всі складові є дуже важливими в підготовці спортсменів, але особливий науково-практичний інтерес представляє освоєння техніки орієнтування.

За способом застосування вправи з техніки орієнтування можна розділити на дві групи:

1) теоретичні вправи, які використовуються у навчальних приміщеннях, даючи учневі (студенту) можливість вивчити і зрозуміти, що потрібно зробити. У подальшому в цей процес вноситься змагальний момент (обмеження по часу, кількості тощо);
2) практичні вправи, які використовуються у спортивному залі та на місцевості, а саме:

- вправи, що виконуються з навантаженням, та не пов’язані з реальною місцевістю на момент виконання;
- вправи, які застосовуються на реальній місцевості і тренують окремі елементи техніки орієнтування та їх поєднання [6].

В освоєнні умовних знаків спортивних карт допомагає принцип розбивки знаків за кольорами й асоціаціями. При вивченні можна користуватись програмних забезпеченням, яке перебуває у вільному доступі в мережі Інтернет [10].

Присвячувати усе заняття вивченню знаків не раціонально, на думку автора, тому варто використовувати й інші вправи, які можна підготувати за допомогою програмного забезпечення «OCAD». «OCAD» - це програма для підготовки і креслення карт (рис. 2).

Робоче вікно програми «OCAD»
Рис. 2. Робоче вікно програми «OCAD»

Завдання, які вирішуються цими вправами:

- закріплення знань умовних знаків спортивних карт та їх поєднань;
- розвиток і вдосконалення зосередженості, стійкості і переключення уваги;
- формування і вдосконалення короткочасної зорової пам’яті, її обсягу і точності.

У навчально-тренувальних групах ці вправи можна використовувати на кросових тренуваннях по одному або парами.

Для тренерів зі спортивного орієнтування основними перевагами програми є:

- стандартизовані умовні знаки спортивних карт;
- можливість підготовки різних вправ і завдань з техніки спортивного орієнтування.
- зручне конвертування карт в різні графічні формати.

Таким чином, програма «OCAD» дозволяє удосконалити процес навчання, закріплення і контролю результатів спортсменів-орієнтувальників у техніко-тактичній підготовці.

З появою GPS-навігаторів, пульсомірів та смартфонів, з’явилась можливість вирішити одну з головних проблем в орієнтуванні - відсутності прямого контакту між спортсменом, котрий виконує завдання на місцевості, та тренером. Стало можливим відслідковувати реальний шлях спортсмена, його швидкість і навіть пульс на дистанції. Окрім суто контрольної функції, ці засоби надають можливість використовувати у тренувальному процесі нові вправи.

На сьогодні існує чимало програм, які дозволяють аналізувати інформацію, отриману з GPS, серед яких автором пропонуються для практичного використання: «SportTracks» та «QuickRoute». Дані програми є безкоштовними та перебувають у вільному доступі в мережі Інтернет.

Висновки з проведеного дослідження. За останні десятиліття інформаційні технології масово проникли в усі сфери бізнесу та у побут; не стала винятком і сфера туризму. Сучасні Інтернет-технології, системи геолокації, пошуку та бронювання турів сприяють не лише значному підвищенню ефективності діяльності туристичних операторів та агентів, але й допомагають туристам у самостійному пошуку та плануванні подорожей, студентам, котрі освоюють туристичні спеціальності, а також спортсменам і туристам-аматорам.

Перспективним для подальших досліджень є моніторинг нових інформаційних технологій, які з’являються на планеті, та вивчення можливостей їх імплементації у сферу туризму загалом та спортивного зокрема.

Бібліографічний список

1. Вишневская Е.В. Роль современных мобильных приложений в развитии регионального туризма / Е.В. Вишневская, Т.Б. Климова, И.В. Богомазова // Современные проблемы науки и образования. - 2014. - №6 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://tourlib.net/statti_tourism/vishnevskaya.htm.
2. Ганопольский В.И. Туризм и спортивное ориентирование / В.И. Ганопольский, Е.Я. Безносиков, В.Г. Булатов. - М.: Физкультура и спорт, 1987. - 240 с.
3. Грабовський Ю.А. Спортивний туризм / Ю.А. Грабовський, О.В. Скалій, Т.В. Скалій. - Тернопіль: Навчальна книга - Богдан, 2009. - 304 с.
4. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теоретичні та практичні аспекти / С. В. Мельниченко // Вісник Запорізького національного університету. - 2010. - №2(6). - С.129-138.
5. Миронов Ю.Б. Інтернет-технології в туризмі / Ю.Б. Миронов // Економіка: проблеми теорії та практики. - 2004. - Вип.194. - Т.ІІ. - С.457-464.
6. Федоров И. Использование информационных технологий в спортивном ориентировании / И. Федоров [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://gs-oc.ru/articles/64-it-tech-in-orienteering.
7. Філіпов З.І. Спортивний туризм. Організація і методика спортивно-туристичної роботи / З.І. Філіпов. - Дрогобич: Коло, 2010. - 344 с.
8. Фокин С.П. Роль информационных технологий в спортивном туризме / С.П. Фокин // Наука, образование, культура: материалы Междунар. науч.-практ. конф. (Молдова, г. Комрат, 11 февраля 2015 г.). - Комрат: Комратский Государственный Университет, 2015. - Том 2. - С.511-514.
9. GPSies Website [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.gpsies.com/.
10. Software for Orienteering [Електронный ресурс]. - Режим доступу: http://orienteering.org/software-for-orienteering/.

Блащак И.М. Направления использования современных информационных технологий в спортивном туризме

В статье рассмотрены направления применения современных информационных технологий в спортивном туризме. Изучены возможности использования геоинформационных систем и технологий. Рассмотрены вопросы применения современных информационных технологий в спортивном ориентировании. Предложено программное обеспечение для подготовки спортсменов-ориентировщиков. Определены дальнейшие перспективы научных исследований в этом направлении.

Ключевые слова: туризм, спортивный туризм, туристическое ориентирование, информационные технологии, геоинформационные системы.

Blashchak I.M. Directions of the Use of Modern Informational Technologies in Sport Tourism

The article considers directions of application of modern information technologies in sport tourism. The possibilities of using geographic information systems and technologies have been studied. The questions of application of modern informational technologies in sport orienteering are considered. The software for the preparation of athletes-orienteers is offered. Further prospects of scientific researches in this direction are determined.

Key words: tourism, sport tourism, tourist orientation, information technologies, geoinformation systems.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.