Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Божук Т.І.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація та управління підприємствами
туристичної індустрії та туристичної галузі в цілому. - 2009. - №13. - С.152-157.

Методи оцінки рекреаційних територій: анкетне опитування (на прикладі дендропарку "Софіївка")

У статті розглянуто питання сприйняття туристом об’єктів садово-паркового мистецтва. З цією метою розроблено бланк анкети і проведено соціологічне опитування. На підставі отриманих результатів виконано аналіз особливостей сприйняття окремих груп об’єктів на території дендропарку "Софіївка" відповідно до емоційного типу туристів.

Ключові слова: об’єкти садово-паркового мистецтва, дендрологічний парк, емоційний тип туристів, додаткові рекреаційні послуги.

Постановка проблеми. З прадавніх часів сади і парки були місцями для відпочинку, релаксації, одержання насолоди від оточуючого ландшафту. Упродовж історичного розвитку з’явились різноманітні способи композиції садів і парків, що відображали зміну естетичних поглядів, відмінності у природних і кліматичних умовах, самобутність побутових і культурних традицій різних народів. Однак незмінною залишилася потреба людини у відновленні своїх духовних і фізичних сил. Власне вивченню аспекту рекреації людської діяльності присвячується дане дослідження.

Об’єктом дослідження обрано модельну ділянку дендрологічного парку “Софіївка”, який розташований в м. Умань Черкаської області і належить до шедеврів світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII - поч. XIX ст. При проведенні дослідження застосовано якісний підхід, суть якого полягає у опитуванні людей щодо їх сприйняття ландшафту.

Предмет дослідження - оцінка рекреаційної території дендропарку “Софіївка” методом анкетування його відвідувачів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання зелених зон урбанізованих територій, а також ботанічних садів і дендрологічних парків систематично привертають увагу науковців, оскільки ці рекреаційні території повинні функціонувати як специфічні територіально-господарські утворення із відповідним організаційно-економічним механізмом їх регулювання та природоохоронним менеджментом. Власне аспекту рекреаційної оцінки територій присвячено праці литовських учених К. Ерінгіса і А. Будрюнаса [1], колективу науковців Донецького інституту туристичного бізнесу [2] та Інституту регіональних досліджень НАНУ [3], а також скромний доробок автора [4]; особливості садово-паркової анімації розглядає С.М. Килимистий [5], прикладні аспекти рекреації і відпочинку вивчали американські дослідники [6]. При розробці питань анкет даного дослідження було використано працю "Естетика ландшафту" науковців Київського національного університету ім. Т. Шевченка М.Д. Гродзинського і О.В. Савицької [7].

Формулювання цілей статті. Мета цієї публікації полягає у тому, щоб привернути увагу до питання сприйняття і відчуття туристом оточуючого середовища, необхідності знань його рекреаційних потреб з метою визначення пропозицій щодо набору додаткових рекреаційних послуг, а також простежити особливості сприйняття окремих груп об’єктів на території дендропарку туристами.

Для вирішення поставленої мети нами виконано такі завдання:

- проведено аналіз територіально-планувальної організації дендрологічного парку "Софіївка";
- розроблено бланк анкети;
- проведено соціологічне опитування;
- опрацьовано результати анкетування за допомогою методів математичної статистики.

Виклад основного матеріалу дослідження. На території дендрологічного парку "Софіївка" простежується 5 архітектурно-планувальних зон [8]:

- I - простягається від входу до павільйону Флори і займає головну алею з прилеглими до неї схилами;
- II - центральна частина парку навколо Нижнього ставу з облаштованими на різних рівнях оглядовими майданчиками і терасами, з яких відкривається вид на водойму та на фонтан «Змія»;
- III - займає замкнутий простір з Єлисейськими полями і розташована між Нижнім і Верхнім ставами;
- IV - представлена ділянкою Англійського парку з партерним амфітеатром.
- V - репрезентує природний пейзаж, властивий для Центральної України .

При розробці бланку анкети було використано наукові праці, присвячені методиці естетики та перцепції ландшафту [7], а також фактичний матеріал (фотоальбом, план, відеофільм) про особливості садово-паркового мистецтва "Софіївки" [8, 9] та неодноразові спостереження на території дендропарку автора.

При проведенні наукового дослідження було застосовано тип соціологічного опитування - анкетне роздавальне гомогенне (всі респонденти відповідали на одні й ті самі питання) анонімне. На нашу думку, власне такий метод дослідження рекреаційних територій зможе дати об’єктивну картину сприйняття об’єктів різними емоційними типами туристів. Це дасть змогу розробникам рекреаційних послуг пропонувати відповідний рекреаційний продукт, урахувавши при цьому специфіку перцепції довкілля певними типами відвідувачів, наприклад, різні схеми екскурсій із відповідною деталізацією на одних об’єктах і, можливо, дуже поверхневою інформацією - для інших.

Анкета охоплювала 16 питань: з них 4 - потребували відповіді "так" або "ні", 2 - характеризували персональні особливості респондентів (стать і емоційний тип сприйняття ландшафту), 8 - вимагали вибору розташування певних об’єктів (із числа запропонованих) у порядку того, що найбільше і що найменше сподобалося; 4 - пов’язані із власними спостереженнями респондентів і висловлюванням думки щодо сучасного стану рекреаційно-туристської діяльності на території дендропарку та пропозицій на майбутнє.

Пропонуємо детальніше розглянути основні з них:

- визначити, до якого емоційного типу за сприйняттям ландшафту належить респондент (запропоновано і подано коротку характеристику 8 типів);
- чи це перше перебування на території парку;
- чи сподобалася екскурсія;
- що викликає найбільше захоплення (диференціація за 10 типами об’єктів);
- які частини парку є найбільш привабливими (вибрати із 15 запропонованих);
- які водні об’єкти справили найбільше враження (вибрати із 11 запропонованих);
- який грот найбільше запам’ятався (вибрати із 8 запропонованих);
- який павільйон найбільше сподобався (вибрати із 4 запропонованих);
- які місточки викликають найбільшу естетичну насолоду (вибрати із 6 запропонованих);
- яка статуя є найбільш цікавою (вибрати із 12 запропонованих);
- які об’єкти викликають відчуття гармонії (вибрати із 14 запропонованих);
- чи є бажання відвідати парк ще раз;
- чи зможе респондент порекомендувати своїм рідним і друзям відвідати парк.

Аналіз відповідей респондентів визначався у % (на питання 1-4 та 15-16 анкети) і бальною оцінкою (на питання 5-12).

У опитуванні взяло участь 2 групи респондентів загальною кількістю 59 осіб. І група становить 44.1 % від загальної кількості і представлена 15.4% особами чоловічої статі і 84.6% - жіночої, вік респондентів становив 18 років. ІІ група налічувала 55.9 % віком 16 років, з них - 27.3 % чоловіків і 72.7 % - жінок.

Отже, за емоційним типом сприйняття ландшафту серед опитуваних виявилися такі: урбанізований пастораліст - 30.8% (І група) і 54.5% (ІІ група), пасторальний шукач комфорту - 26.9 % (І гр.) і 18.2% (ІІ гр.), пасторальний шукач стимулу - 19.2% (І гр.), урбанізований шукач комфорту - 6.1% (ІІ гр.), урбанізований шукач стимулу - 3.8% (І гр.), архаїчний урбанізований шукач стимулу - 11.5% (І гр.) і 3.0% (ІІ гр.), технократичний урбанізований шукач стимулу - 3.0% (ІІ гр.), самотній пастораліст - 7.7% (І гр.) і 15.1% (ІІ гр.).

На запитання "чи це перше перебування на території парку" одержали відповідь "так" від 94.6% респондентів, "ні" - від 5.4 %. Екскурсія територією дендрологічного парку сподобалася обом групам ("так" - 100 %). Аналогічними були відповіді на питання про бажання відвідати парк ще раз як самими респондентами, так і поради щодо візиту своїм рідним і друзям.

Для зручності сприйняття опрацьовані результати на питання 5-12 анкети подаємо і у вигляді таблиці (таблиця 1) і як приклад - за допомогою діаграм (рисунок 1). При цьому слід зазначити, що цифра 5 на діаграмі означає відповіді респондентів І групи, 5а - респондентів ІІ групи.

Таблиця 1

Результати відповідей респондентів на питання 5-12
Питання анкети Відповіді респондентів
І група ІІ група
найбільше найменше найбільше найменше
5. Що у Вас викликає найбільше захоплення? каскади, водоспади, фонтани, джерела; скелі; мости гроти; галявини; скульптури каскади, водоспади, фонтани, джерела; стави і водойми; алеї павільйони, альтанки; рослинність; галявини
6. Які частини парку є для Вас найбільш привабливими? Нижній став і водограй “Змія”; каскад, басейн і альпінарій у Малому саду; урочище "Звіринець" Темпейська долина з річкою Кам’янка; долина Велетнів; Грекова балка Мертве озеро з підземною річкою Стікс; Нижній став і водограй "Змія"; каскад, басейн і альпінарій у Малому саду урочище "Звіринець"; Грекова балка; площа Зборів
7. Які водні об’єкти справили на Вас найбільше враження? Нижній став і водограй “Змія”; Великий водопад; Мертве озеро з підземною річкою Стікс Женевське озеро; джерело "Залізна рура"; джерело Гіппокрени Нижній став і водограй "Змія"; Великий водопад; каскад "Три сльози" Верхній став і Амстердамський шлюз; джерело Гіппокрени; джерело "Залізна рура"
8. Який грот Вам

найбільше

запам’ятався?
Дзеркало Діани; Тантала; Південний Фетіди, Каліпсо, Локетек Дзеркало Діани; Каліпсо; Локетек Тантала; Горішок; Південний
9. Який павільйон Вам найбільше сподобався? рожевий на острові Анти-Цирцеї (Храм Афродіти); храм Вести Фазанник; Флори рожевий на острові Анти-Цирцеї (Храм Афродіти); Флори храм Вести; Фазанник
10. Які місточки викликають у Вас естетичну насолоду? білий; Венеціанський; місток Нижнього ставу дерев’яний в Темпейській долині; місток квітів; чортів місток квітів; Венеціанський; місток Нижнього ставу дерев’яний в Темпейській долині; білий; чортів
11. Яка статуя є для Вас найбільш цікавою? міфологічного троянського царевича Паріса; міфологічного бога Меркурія – покровителя мистецтв, ремесел і торгівлі; Амура; фракійського співця Орфея бюст Арістотеля; бюст Гомера; Алегорична статуя Зима Венери-купальниці; Амура; фракійського співця Орфея бюст Арістотеля; бюст Гомера; давньогрецького драматурга Евріпіда
12. Які об’єкти викликають у Вас відчуття гармонії? Венеціанський місток; Великий водоспад; каскад "Три сльози" Тераса Муз; Кавказька гірка, Левкадська скеля і острів Лесбос; джерело "Срібні струмочки" Храм Афродіти (рожевий павільйон на острові Анти-Цирцеї); Великий водоспад; каскад "Три сльози" Партерний амфітеатр; Кавказька гірка, Левкадська скеля і острів Лесбос; джерело "Срібні струмочки"

Розподіл об’єктів дендропарку, які викликають у респондентів найбільше і найменше захоплення
Розподіл об’єктів дендропарку, які викликають у респондентів найбільше і найменше захоплення
Рис. 1. Розподіл об’єктів дендропарку, які викликають у респондентів найбільше і найменше захоплення

Згідно з опрацьованими анкетами на території парку "Софіївка" сьогодні пропонують такі рекреаційні послуги: екскурсійне обслуговування, закладів розміщення (готель), закладів харчування (кафе, ресторан), транспортне обслуговування (електробус, верхова їзда, катання в кареті), відвідування музею, придбання сувенірних товарів (зокрема і літератури та відеоматеріалів про парк), а також катання на човнах і катамаранах.

Респонденти пропонують у майбутньому на території дендрологічного парку побудувати дитячий майданчик, освітити парк і проводити вечірні екскурсії, організувати фестиваль, відтворити у театралізованих виставах сцени з минулого життя господарів парку, а також збільшити кількість човнів.

На території парку "Софіївка" респондентам не сподобалось: забруднені водойми, засмічені газони, багато недопалків цигарок, незадовільна робота установ санітарного обслуговування, влаштування пікніків на газонах і вживання спиртних напоїв. У майбутньому вони пропонують: збільшити бюджет парку, урізноманітнити сувеніри, збільшити тривалість часу перебування на території парку (щоб все почути, побачити і встигнути сфотографуватися), збільшити кількість видів рослин і озеленити парк квітами різного періоду цвітіння, продовжити робочий час екскурсоводів, прибрати територію і збільшити кількість електромобілів.

Висновки:

1. Опитувані обох груп респонденти-рекруанти дендропарку “Софіївка” оцінили найбільшими балами - 8-10 - каскади, водоспади, фонтани, джерела, скелі, мости, гроти, Мертве озеро з підземною річкою Стікс, деякі статуї.
2. Низькими балами - 2-5 - павільйони, альтанки, галявини, деякі скульптури, що пояснюється забрудненням водойм, засміченням газонів, незадовільною роботи установ санітарного обслуговування та ін.

У подальших дослідженнях із зазначеної тематики варто було провести на території дендропарку "Софіївка" опитування рекреантів середнього і похилого віку, порівняти отримані відповіді із результатами даного дослідження. Безумовно цікавими і потрібними були б аналогічні дослідження на території інших дендрологічних парків, оскільки палацово-паркові комплекси заслуговують на те, щоб і надалі продовжувати створювати пізнавальні туристсько-екскурсійні маршрути, що сприятимуть розширенню освітнього світогляду співвітчизників та осмислення ними ролі та значення історико-культурної спадщини у формуванні духовних засад української державності, вихованні національної самосвідомості нинішнього та прийдешнього поколінь, а також надання рекреаційних послуг зарубіжним гостям.

Новизна даного дослідження полягає в застосуванні методу бального оцінювання як засобу привертання уваги до сприйняття і відчуття туристом оточуючого середовища.

Список використаних джерел

1. Эрингис К.И. Сущность и методика детального эколого-эстетического исследования пейзажей / К.И. Эрингис, А.-Р. А. Будрюнас // Экология и эстетика ландшафта. - Вильнюс: Минтис, 1975. - С.107-160.
2. Методология оценки рекреационных территорий / В.Ф. Данильчук, Г.М. Алейникова, А.Я. Бовсуновская, С.Н. Голубничая. - Донецк: Донецкий институт туристического бизнеса, 2003. - 197 с.
3. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / В.С. Кравців, Л.С. Гринів, М.В. Копач, С.П. Кузик. - Львів: Ін-т регіональних досліджень НАН України. - 1999. - 78 с.
4. Божук Т.І. Оцінка рекреаційних територій (на прикладі Регіонального ландшафтного парку “Знесіння”, м. Львів) / Т.І. Божук // Актуальні проблеми ринкової економіки. - 2007. - № 2. - С. 198-212.
5. Килимистий С.М. Анімація в туризмі: навч. посібник / С.М. Килимистий. - К.: Вид-во ФПУ, 2007. - 188 с.
6. Cordes, Kathleen A. Applications in recreation & leisure: for today and the future / Kathleen A. Cordes, Hilmi M. Ibrahim. - 2nd ed. - WCB / McGraw-Hill, 1999. - 350 p.
7. Гродзинський М.Д. Естетика ландшафту: навч. посіб. / М.Д. Гродзинський, О.В. Савицька. - К.: Київський університет, 2005. - 183 с.
8. Копотун В.А. Дендрологічний парк “Софіївка”. Перлинка в короні парків світу (Фотонарис) / В.А. Копотун. - Вінниця : Віноблдрукарня, 1999. - 80 с.
9. Удовік С. Україна. 100 визначних місць. Фотокнига / С. Удовік. - К.: Ваклер, 2007. - 160 с.

В статье рассматриваются вопросы восприятия туристом объектов садово-паркового искусства. С этой целью разработан бланк анкеты и проведен социологический опрос. На основе полученных результатов произведен анализ особенностей восприятия отдельных групп объектов на территории дендропарка "Софиивка" в соответствии с эмоциональным типом туристов.

Ключевые слова: объекты садово-паркового искусства, дендрологический парк, эмоциональный тип туристов, дополнительные рекреационные услуги.

The article explores the issue of how a tourist perceives the objects of garden and park art. For this purpose, a questionnaire form was compiled and a sociologic research was conducted. Based on the obtained results, the analysis of perception peculiarities of separate groups of objects according to the tourists’ emotional type on the territory of Sophiivka dendrarium was completed.

Keywords: objects of garden art, dendrological park, emotional type of tourists, additional recreational services.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.