Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Красивая вечная роза купить киев с доставкой.

Тетяна Божук
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка. Серія: Географія. - 2010. - Вип.1(27). - С.355–359.

Рекреаційне природокористування: анкетне опитування (на прикладі дендропарку «Софіївка»)

У статті розглянуто питання сприйняття туристом об’єктів садово-паркового мистецтва. З цією метою розроблено бланк анкети і проведено соціологічне опитування. На підставі отриманих результатів виконано аналіз особливостей сприйняття окремих груп об’єктів на території дендропарку "Софіївка" відповідно до емоційного типу туристів.

Ключові слова: рекреаційне природокористування, концепція сталого розвитку території, об’єкти садово-паркового мистецтва, дендрологічні парки, емоційний тип туристів, рекреаційні послуги.

Постановка проблеми. Закономірно, що саме в час досягнення максимального піку розвитку науково-технічного прогресу (кінець ХХ - початок ХХІ ст.) з’явилася і набула ваги концепція сталого розвитку, у тому числі і говоримо про потребу збалансованого використання довкілля.

Як не банально, але людина є невід’ємною частиною природи… Потреба перебування і спілкування з природою супроводжує людство упродовж всього його існування. Улюбленими місцями для відпочинку людей були сади і парки, гори і гаї, водні акваторії… Ці об’єкти та деякі інші як, наприклад, джерела із цілющою водою чи печери сприяють відновленню не лише фізичних сил людини, але і духовних, і душевно-емоційного стану загалом. Виконане нами дослідження власне присвячене питанню рекреаційного використання територій.

Модельною ділянкою обрано дендрологічний парк "Софіївка", що знаходиться в місті Умань Черкаської області і належить до шедеврів світового садово-паркового мистецтва кінця XVIII - початку XIX ст. При проведенні дослідження протягом двох років (2008 і 2009 рр.) застосовано метод опитування.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання зелених зон урбанізованих територій, а також ботанічних садів і дендрологічних парків систематично привертають увагу науковців, оскільки ці рекреаційні території повинні функціонувати як специфічні територіально-господарські утворення із відповідним організаційно-економічним механізмом їх регулювання та природоохоронним менеджментом. Власне аспекту рекреаційної оцінки територій присвячено роботи литовських вчених К. Ерінгіса і А. Будрюнаса [9], колективу науковців Донецького інституту туристичного бізнесу [6] та Інституту Регіональних досліджень НАНУ [7]; особливості садово-паркової анімації розглядає С.М. Килимистий [4], прикладні аспекти рекреації і відпочинку вивчали американські дослідники [10]; а також результати попередніх досліджень автора [1, 2]. При розробці питань анкет даного дослідження було використано працю "Естетика ландшафту" науковців Київського національного університету ім. Т. Шевченка М.Д. Гродзинського і О.В. Савицької [3].

Формулювання цілей статті. Мета цієї публікації полягає у тому, щоб привернути увагу до питання сприйняття і відчуття рекреантом довкілля, необхідності знань його рекреаційних потреб з метою визначення пропозицій щодо набору додаткових рекреаційних послуг, а також вивчення потенційних можливостей природних ресурсів і умов навколишнього середовища з метою їх гармонійного і збалансованого функціонування.

Для вирішення поставленої мети нами виконано такі завдання:

- проведено аналіз територіально-планувальної організації дендрологічного парку "Софіївка";
- розроблено бланк анкети;
- проведено соціологічне опитування;
- опрацьовано результати анкетування.

Виклад основного матеріалу дослідження. На території дендрологічного парку "Софіївка" простежується 5 архітектурно-планувальних зон [5]:

- I - простягається від входу до павільйону Флори і займає головну алею з прилеглими до неї схилами;
- II - центральна частина парку навколо Нижнього ставу з облаштованими на різних рівнях оглядовими майданчиками і терасами, з яких відкривається вид на водойму та на фонтан "Змія";
- III - займає замкнутий простір з Єлисейськими полями і розташована між Нижнім і Верхнім ставами;
- IV - представлена ділянкою Англійського парку з партерним амфітеатром.
- V - репрезентує природний пейзаж, властивий для Центральної України.

При розробці бланку анкети було використано наукові праці, присвячені методиці естетики та перцепції ландшафту [3, 9], а також фактичний матеріал (фотоальбом, план, відеофільм) про особливості садово-паркового мистецтва "Софіївки" [5, 8] та неодноразові спостереження на території дендропарку автора.

При проведенні наукового дослідження було застосовано тип соціологічного опитування - анкетне роздавальне гомогенне (всі респонденти відповідали на одні й ті самі питання) анонімне. На нашу думку, власне такий метод дослідження рекреаційних територій зможе дати об’єктивну картину сприйняття об’єктів різними емоційними типами туристів. Це дасть змогу розробникам рекреаційних послуг пропонувати відповідний рекреаційний продукт, врахувавши при цьому специфіку перцепції довкілля певними типами відвідувачів, наприклад, різні схеми екскурсій із відповідною деталізацією на одних об’єктах і можливо дуже поверхневою інформацією - для інших.

Анкета охоплювала 16 питань: з них 4 - потребували відповіді "так" або "ні", 2 - характеризували персональні особливості респондентів (стать і емоційний тип сприйняття ландшафту), 8 - вимагали вибору розташування певних об’єктів (із числа запропонованих) у порядку того, що найбільше і що найменше сподобалося; 4 - пов’язані із власними спостереженнями респондентів і висловлюванням думки щодо сучасного стану рекреаційно-туристської діяльності на території дендропарку та пропозицій на майбутнє.

Пропонуємо детальніше розглянути основні з них:

- визначити до якого емоційного типу за сприйняттям ландшафту належить респондент (запропоновано і подано коротку характеристику 8 типів);
- чи це перше перебування на території парку;
- чи сподобалася екскурсія;
- що викликає найбільше захоплення (диференціація за 10 типами об’єктів);
- які частини парку є найбільш привабливими (вибрати із 15 запропонованих);
- які водні об’єкти справили найбільше враження (вибрати із 11 запропонованих);
- який грот найбільше запам’ятався (вибрати із 8 запропонованих);
- який павільйон найбільше сподобався (вибрати із 4 запропонованих);
- які місточки викликають найбільшу естетичну насолоду (вибрати із 6 запропонованих);
- яка статуя є найбільш цікавою (вибрати із 12 запропонованих);
- які об’єкти викликають відчуття гармонії (вибрати із 14 запропонованих);
- чи є бажання відвідати парк ще раз;
- чи зможе респондент порекомендувати своїм рідним і друзям відвідати парк.

Аналіз відповідей респондентів визначався у %. У опитуванні взяло участь 3 групи респондентів (І і ІІ групи - дані 2008 р., ІІІ - 2009 р.) загальною кількістю 79 осіб. І група становить 35 % від загальної кількості і представлена 14% особами чоловічої статі і 86% - жіночої, вік респондентів становив 18 років; ІІ група налічувала 41 % віком 16 років, з них - 28 % чоловіків і 72 % жінок; на ІІІ групу припадає відповідно 24 % (вік 18 років) - 16 % чоловіків і 84 % жінок.

Таблиця 1

Результати аналізу відповідей респондентів на питання 2 анкети (у %)
Емоційний тип сприйняття ландшафту 2008 2009
І група ІІ група ІІІ група
урбанізований пастораліст 29 56 21
пасторальний шукач комфорту 25 19 37
пасторальний шукач стимулу 18 - -
урбанізований шукач комфорту - 6 5
урбанізований шукач стимулу 3 - -
архаїчний урбанізований шукач стимулу 14 - -
технократичний урбанізований шукач стимулу - - -
самотній пастораліст 11 19 37

Розподіл кількості респондентів за емоційним типом сприйняття ландшафту показує, що (Табл. 1.):

- в жодній групі не спостерігається такий тип людей як технократичний урбанізований шукач стимулу - це закономірно, адже для них найбільш привабливими є інші типи об’єктів (напр. мегаполіс із його таємничістю, новизною, оригінальними сучасними дизайнерськими рішеннями ландшафту чи територія аквапарку із штучними водоспадами та гірками);
- в групах бувають відсутні окремі типи: oурбанізований шукач комфорту (І група) - притаманно негативне сприйняття таємничості і складності ландшафту, скептичне ставлення до природного ландшафту і видів діяльності на природі; o пасторальний шукач стимулу, урбанізований шукач стимулу та архаїчний урбанізований шукач стимулу (ІІ і ІІІ групи) - надають перевагу величним і екстремальним гірським ландшафтам, не сприймають і навіть іронічно ставляться до цікавих міських ландшафтів.

Аналіз розподілу відповідей респондентів на питання, що вимагали відповіді "так" або "ні" свідчить, що думки розійшлися (Табл.2).

Таблиця 2

Результати аналізу відповідей респондентів на питання 3-4, 15-16 анкети (у %)
Питання анкети І група ІІ група ІІІ група
так ні так ні так ні
Чи Ви вперше перебуваєте на території парку "Софіївка"? 89 11 91 9 89 11
Чи сподобалась Вам екскурсія парком? 100 - 100 - 95 5
Чи маєте Ви бажання відвідати ще раз парк? 100 - 100 - 84 16
Чи змогли б Ви рекомендувати своїм рідним і друзям відвідати парк "Софіївка"? 100 - 100 - 95 5

На основі одержаних результатів опитування було проведено аналіз на інші питання анкети і побудовано кругові діаграми, що дозволяють порівнювати дані у кожній окремій групі, як наприклад для питання 5 (Рис. 1).

Що у Вас викликає найбільше захоплення?
Рис. 1. Розподіл відповідей респондентів І, ІІ і ІІІ групп на питання 5 анкети

Згідно опрацьованих анкет на території парку "Софіївка" сьогодні пропонують такі рекреаційні послуги: екскурсійне обслуговування, закладів розміщення (готель), закладів харчування (кафе, ресторан), транспортне обслуговування (електробус, верхова їзда, катання в кареті), відвідування музею, придбання сувенірної продукції (у т.ч. і літератури та відео-матеріалів про парк), а також катання на човнах і катамаранах.

Респонденти пропонують у майбутньому на території дендрологічного парку побудувати дитячий майданчик, освітити парк і проводити вечірні екскурсії, організувати фестиваль, відтворити у театралізованих виставах сцени з минулого життя господарів парку, а також збільшити кількість човнів.

На території парку "Софіївка" респондентам не сподобалось: забруднені водойми, засмічені газони, багато недопалків цигарок, незадовільна робота установ санітарного обслуговування, влаштування пікніків на газонах і вживання спиртних напоїв. У майбутньому вони пропонують: збільшити бюджет парку, урізноманітнити сувеніри, збільшити тривалість часу перебування на території парку (щоб все почути, побачити і встигнути сфотографуватися), збільшити кількість видів рослин і озеленити парк квітами різного періоду цвітіння, продовжити робочий час екскурсоводів, прибрати територію і збільшити кількість електромобілів.

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, на підставі викладеного матеріалу доцільно відзначити наукову новизну проведеного дослідження. У подальших дослідженнях із зазначеної тематики варто було би провести на території дендропарку "Софіївка" опитування рекреантів середнього і похилого віку, порівняти отримані відповіді із результатами даного дослідження. Безумовно цікавими і потрібними були би аналогічні дослідження на території інших дендрологічних парків, оскільки палацово-паркові комплекси заслуговують та те, щоб і надалі продовжувати створювати пізнавальні туристсько-екскурсійні маршрути, що сприятимуть розширенню освітнього світогляду співвітчизників та осмислення ними ролі і значення історико-культурної спадщини у формуванні духовних засад української державності, вихованні національної самосвідомості нинішнього та прийдешнього поколінь, а також надання рекреаційних послуг зарубіжним гостям.

Література

1. Божук Т.І. Методи оцінки рекреаційних територій: анкетне опитування (на прикладі дендропарку "Софіївка") / Божук Т.І. // Вісник ДІТБ. - 2009. - №13. - C.152-157.
2. Божук Т.І. Оцінка рекреаційних територій (на прикладі Регіонального ландшафтного парку "Знесіння", м. Львів) / Божук Т.І. // Вісник Львівського державного інституту новітніх технологій та управління імені В. Чорновола «Актуальні проблеми ринкової економіки». - 2007. - №2. - С.198-212.
3. Гродзинський М. Д. Естетика ландшафту: навчальний посібник / Гродзинський М.Д., Савицька О.В. - К.: ВПЦ “Київський університет”, 2005. - 183 с.
4. Килимистий С. М. Анімація в туризмі: навчальний посібник / Килимистий С.М. - К.: Вид-во ФПУ, 2007. - 188 с.
5. Копотун В.А. Дендрологічний парк "Софіївка". Перлинка в короні парків світу (Фотонарис). - Вінниця: ВАТ "Віноблдрукарня", 1999. - 80 с.
6. Методология оценки рекреационных территорий / [Данильчук В.Ф., Алейникова Г.М., Бовсуновская А.Я., Голубничая С.Н.] - Донецк: ДИТБ, 2003. - 197 с.
7. Науково-методичні засади реформування рекреаційної сфери / [В.С. Кравців, Л.С. Гринів, М.В. Копач, С.П. Кузик]. - Львів: НАН України. ІРД НАН України. - 1999. - 78 с.
8. Удовік С. Україна. 100 визначних місць. Фотокнига / Удовік С. - К.: Ваклер, 2007. - 160 с.
9. Эрингис К.И. Сущность и методика детального эколого-эстетического исследования пейзажей / Эрингис К.И., Будрюнас А.-Р.А. // Экология и эстетика ландшафта. - Вильнюс: «Минтис», 1975. - С.107-160.
10. Cordes Kathleen A. Applications in recreation & leisure: for today and the future / Kathleen A. Cordes, Hilmi M. Ibrahim. - 2nd ed. - WCB / McGraw-Hill, 1999. - 350 p.

Резюме

Божук. Т. Рекреационное природопользование: анкетный опрос (на примере дендропарка «Софиевка»)

В статье рассматриваются вопросы восприятия туристом объектов садово-паркового искусства. С этой целью разработан бланк анкеты и проведен социологический опрос. На основе полученных результатов произведен анализ особенностей восприятия отдельных групп объектов на территории дендропарка "Софиевка" соответственно эмоциональному типу туристов.

Ключевые слова: рекреационное природопользование, концепция устойчивого развития территории, объекты садово-паркового искусcтва, дендрологические парки, емоциональный тип туристов, рекреационные услуги.

Summary

Bozhuk T. Recreational Nature Use: Questionnaire (Dendropark “Sofievka” on an Example)

The article explores the issue of how a tourist perceives the objects of garden and park art. For this purpose, a questionnaire form was compiled and a sociologic research was conducted. Based on the obtained results, the analysis of perception peculiarities of separate groups of objects according to the tourists’ emotional type on the territory of Sophiivka dendrarium was completed.

Keywords: rekreational nature use, conception of steady development of territory, objects of garden-park arts, dendrology parks, emocional type of tourists, rekreacional services.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.