Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Брилінський Д.О.
Збірник матеріалів за результатами IV науково-
практичної конференції студентів та молодих вчених
«Сталий розвиток України: проблеми і перспективи».
Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. - 230 с. - C.118-120.

Кам'янець-Подільська фортеця як об'єкт туристичних маршрутів України

У статті розкрито туристичний потенціал Кам'янець-Подільської фортеці, висвітлено роль і значення в туристичній галузі. Місце Кам'янець-Подільської фортеці в системі туристичних маршрутів України.

Ключові слова: фортеця, пам'ятка архітектури, туристична галузь, туристичний маршрут, Україна.

Постановка проблеми. У багатій історико-архітектурній спадщині України визначне місце належить пам'яткам оборонної архітектури - фортецям, замкам, оборонним храмам, міським укріпленням. Упродовж багатьох століть роль оборонних споруд була провідною в системі міст і містечок. Без перебільшення можна сказати, що від рівня організації оборони залежала доля всіх поселень.

Сьогодні ці оборонні споруди несуть виключно пізнавальний характер, і слугують пам'ятками архітектури. Найвизначнішою фортифікаційною спорудою західної України та Поділля є Кам'янець-Подільська фортеця. її краса та величність формує постійний інтерес екскурсантів, це в свою чергу змушує туристичні фірми постійно створювати нові та вдосконалювати існуючі туристичні маршрути, що пролягають через місто.

Аналіз досліджень і публікацій. Історія Кам'янецької фортеці була і є предметом вивчення багатьох вітчизняних та зарубіжних науковців. Лише у понад тридцяти сучасних виданнях знаходимо відомості з історії фортеці. Зокрема, це: Баженова С. [2], Василевський М. [3], Данілов І. [4], Дроздовська Г. [6], Задорожнюк А. [5], Карбовський О. [6], Мунтяну С [4], Нестеренко В. [1], Осетрова Г. [3], Трубчанінов С [8], Тараненко А. [8], Терлецький А. [5], Хотюн Г. [4], Шкурко С [3], а також Л. Станіславська [2], О. Будзей [10], О. Седак [7], Є.Й. Сіцінський [11], І.С. Винокур [8], Є. Пламеницька [7], у творах М.П. Старицького [8], В.П. Беляева [6] та ряд інших [12].

Метою даного дослідження є рекреаційно-туристичний потенціал Кам'янець-Подільської фортеці та її роль у системі туристичних маршрутів Поділля.

Результати дослідження. "Квітка на камені" - так говорила про Кам'янець-Подільський Леся Українка. У XV-XVIII ст. це місто було відоме в Європі як "оплот християнства", "вежа, зведена рукою Божою" і донині є справжнім музеєм під відкритим небом [10].

Обставини заснування Кам'янця залишаються предметом дискусії. Археологічні розкопки відправляють нас в епоху льодовиків та мамонтів, а сучасні версії переконують, що центральна частина міста збудована за ознаками римської метричної системи. Першу писемну згадку про поселення знаходимо у вірменському джерелі від 1063 р. [12] Так чи інакше, але люди віддавна змогли оцінити очевидні переваги вигідного географічного розташування міста. Посередницька торгівля між Сходом та Заходом вабили до Кам'янця - Подільського вірменських і єврейських купців. їх громади, оселившись у місті, створили власні дільниці. Сьогодні, маючи непоганий промисловий потенціал, місто бурхливо розвивається як туристичний центр [9].

Та найбільша перлина Кам'янця - це Старий замок, побудований на скелястому півострові та з'єднаний із містом Замковим мостом. Деякі історики вважають, що міст зведено даками ще на початку нашої ери для оборони під час римо-дакійських війн. З того часу стіни замку пережили чимало битв. Втім, нині Фортеця радо вітає гостей, і єдині баталії, що тут відбуваються, - це добре організовані лицарські турніри та інші фестивалі якими славиться місто [14].

Кам'янець-Подільська фортеця

Беручи до уваги стрімкий розвиток туристичного бренду міста та його популяризацію не тільки на внутрішньому ринку, а й на міжнародних туристичних форумах, - туристичні оператори активно створюють нові маршрути, до яких входить і Кам'янець з його більш ніж 130-ма архітектурними пам'ятками, та однією із найвизначніших - Кам'янець-Подільська фортеця [13].

Кам'янець-Подільський включають у такі найбільш популярні туристичні тури:

- «Перлини Поділля». Кам'янець - Поділський - Хотин - Чернівці - с. Завалля (печера "Атлантида").
- «Замки Поділля». Київ - Кам'янець-Подільський - с. Кривче (Кришталева печера) - Хотин - Київ.
- «Королівський Кам'янець». Київ - Камянець- Подільський - Хотин - Чернівці - Меджибіж - Київ.
- «Краса Поділля». Львів - Кам'янець-Подільський - Хотин - Кривче - Більче Золоте - Львів.
- «Кам'янець, Хотин і Бакота». Львів - Кам'янець - Подільський - Бакота - Хотин - Львів.
- Львів - Скала-Подільська - Кам'янець-Подільский - Хотин - с. Кривче (Кришталева печера) - Львів.

Отже, фортеця у Кам'янці-Подільському - це безцінне історичне надбання епох. Наразі, фортеця є впізнаваною візитівкою не лише Хмельниччини, а й України в цілому. Вік оборонної споруди, її гармонійне сплетіння із ландшафтними сегментами, постійне оновлення розважальних туристичних атракцій, тематичних фестивалів - усе це, безпосередньо формує позитивний імідж Кам'янця - Подільського на міжнародній арені.

Висновки. Таким чином, Поділля є одним з найбільш туристичних регіонів країни завдяки потужному історико-культурному потенціалу, який є вигідним для розвитку культурно-пізнавальної рекреації та туризму України загалом. Кам'янець-Подільська фортеця як один із провідних сегментів формування рекреаційно-туристичного потенціалу міста має безпосередній зв'язок із туристичними маршрутами України. Туристичні оператори включають її до маршрутів, адже ця оборонна споруда є перлиною фортифікаційного мистецтва Поділля.

Сьогоднішній туристичний ринок - це розгалужена система зв'язків, завдяки яким здійснюється процес перетворення туристсько-екскурсійних послуг у економічний фактор. Відтак, туристична галузь з кожним роком набирає більшої актуальності в розвитку економічного потенціалу України.

Список використаних джерел

1. Кам'янець-Подільський державний історичний музей-заповідник: перші 125 років / В.С. Травінський, Р.В. Йолтуховський, В.А. Нестеренко, В.М. Волкова. - ПП Мошак М.І., 2015. - С.73.
2. Баженов Л.В. Музей і Поділля / Л.В. Баженов, С.Е. Баженова, Л.П. Саніславська. - Борщівська районна друкарня Тернопільського облполіграфвидаву, 1990.
3. Василевський М. Виявлено Чорну башту Старої фортеці / М. Василевський // День. - 2007. - 20 вересня. - С.2.
4. Данілов І. Фортеця - 100 років тому / І. Данілов // Фортеця. - 1996. - 20 грудня.
5. Задорожнюк А. Казанський собор у Кам'янці-Подільському: історична довідка / А. Задорожнюк, С. Копилов, М. Петров. - 2-е вид., допов. - Кам'янець-Подільський, 2008. - 51 с.
6. Карбовський О. До проблеми використання пам'яток фортифікації Кам'янця-Подільського / О. Карбовський // Проблеми регенерації історичної забудови заповідних територій населених пунктів України: матеріали наук.-практ. конф. - Кам'янець-Подільський, 1994. - С.91-92.
7. Пламеницька Є. Нова концепція формування системи фортифікацій Кам'янця-Подільського в аспекті вивчення віку міста / Є. Пламеницька, О. Пламеницька // Міжнародна конференція з проблем охорони фортифікаційних споруд в Україні: матеріали. - Кам'янець-Подільський, 1993. - С.22-24.
8. Сіцінський Є. Оборонні замки Західного Поділля XIV-XVII ст.: іст.-археол. нариси / упоряд. С.В. Трубчанінов; передм.: І.С Винокур, С.В. Трубчанінов. - Кам'янець-Подільський: Центр Поділлєзнавства, 1994. - 96 с.
9. Кам'янець-Подільський: туристичний путівник / авт. тексту О. Пламеницька [та ін.]; наук. ред. О. Пламеницька. - Львів: Центр Європи, 2003. - 319 с.
10. Будзей О. Вулицями Кам'янця-Подільського / Олег Будзей. - Львів, 2005. - С.89-97.
11. Сецинский Е. Город Каменец-Подольский: Историческое описание. - Киев, 1895. - С.87.
12. Історія Кам'янець-Подільської фортеці // Кам'янець-Подільський історичний. - 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://kphistory.com.ua/istoriya-kamyanets-podilskoji-fortetsi/.
13. Перелік пам'яток архітектури і містобудування // НІАЗ "Кам'янець". - 2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://niazkamenec.org.ua/info/perelik_pamyatok.shtml.
14. Мацьків О. Куди поїхати? Кам'янець-Подільська фортеця / Остап Мацьків // Стежками.com. - 2011 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://stezhkamu.com/places/44_kam*janec-podilskyy.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.