Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Чабанюк О.М.
Матеріали наукової конференції "Актуальні проблеми економіки
і торгівлі в сучасних умовах євроінтеграції" (м. Львів, 11-12
травня 2017 р.). - Львів: ЛТЕУ, 2017. - 440 с. - С.325-326.

Проблеми рекреації та сталий розвиток економіки

рекреація Рекреаційна діяльність - це один із комплексних видів життєдіяльності людини, спрямований на оздоровлення і задоволення духовних потреб у вільний від роботи час. Рекреаційна діяльність визначається трьома чинниками: рекреаційними потребами, рекреаційними ресурсами і наявними грошовими ресурсами.

Рекреація - це система заходів, пов'язана з використанням вільного часу людей для їх оздоровчої, культурно-ознайомчої і спортивної діяльності на спеціалізованих територіях, які розташовані поза їх постійним помешканням.

Україна має потужний рекреаційний комплекс, утім його розвиток обмежується колом проблем, зокрема, вичерпністю природних ресурсів, підвищення пропускної здатності рекреаційного господарства, нерівномірність його використання, тобто сезонність, тощо. Важливими зостається питання територіальності розміщення рекреаційного господарства та рекреаційного природокористування, дослідженням яких займались вчені: А.І. Гакман, Л.С. Гринів, О.І. Гулич, Ю.О. Вєдєніна, І.В. Замула, В.С. Кравців, М.С. Мироненко, В.С. Преображенський, Т.Д. Скутар, І.Т. Твердохлєб.

В умовах обмеженості природних ресурсів набуває актуальності проблема повноцінного впровадження сталого розвитку. Сталий розвиток - загальна концепція стосовно необхідності встановлення балансу між задоволенням сучасних потреб людства і захистом інтересів майбутніх поколінь, включаючи їх потребу в безпечному і здоровому довкіллі.

Для рекреаційної діяльності, яка проваджується саме в умовах використання рекреаційних ресурсів, концепція сталого розвитку є неодмінною умовою її повноцінного функціонування.

Швидке піднесення технічної ходи сприяє розвитку економіки. Разом з тим, зростання економіки за екстенсивними напрямом супроводжується забрудненням навколишнього середовища, збільшенням використання природних ресурсів, їх вичерпністю. За таких обставин рекреація зазнає неповторних втрат, а провадження рекреаційної діяльності - обмеженою, що обмежує життєдіяльність людини. За таких умов, економіка має набути екологізації, та спрямована саме на концепцію сталого розвитку, для забезпечення достатку всіх членів суспільства, для дотримання балансу економічних, екологічних і соціальних факторів. У практику діяльності всіх підприємств, а найбільше тих, що функціонують на рекреаційних територіях, слід запроваджувати сучасні природоохоронні технології, стабілізацію споживання природної сировини, скорочувати забруднення атмосферного повітря, ґрунтів, вод тощо.

Однак, впровадження означених напрямів потребує значних матеріальних та фінансових витрат, тому державна підтримка сталого розвитку економіки є неодмінною складовою всієї концепції сталого розвитку суспільства.

Отже, серед напрямів розвитку рекреації в умовах сталого розвитку економіки є:

- усвідомлення, що задоволення рекреаційних потреб розглядається як важлива складова відтворення життєдіяльності людини;
- розуміння вичерпності та обмеженості природних ресурсів як для економіки, так і для рекреації;
- збереження соціальної і культурної стабільності;
- створення ефективної системи прийняття рішень в галузях економічної діяльності з метою їх екологізації;
- освітні та комунікативні програми для збереження та розвитку рекреаційних територій.

Список використаних джерел

1. Замула І.В. Бухгалтерський облік екологічної діяльності у забезпеченні сталого розвитку економіки: монографія / І.В. Замула. - Житомир: ЖДТЕУ, 2010. - 440 с.
2. Гулич О.І. Екологічно збалансований розвиток курортно-оздоровчих територій: питання теорії і практики: монографія / О.І. Гулич. - Львів: ІРД НАН України, 2007. - 208 с.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.