Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Чхало Олена
Електронний журнал "СНТЕК"

Автоматизовані системи управління підприємствами ресторанного бізнесу

Анотація. У даній статті описані найбільш поширені системи автоматизації діяльності підприємств ресторанного бізнесу, проведений аналіз їх функціональних можливостей і призначення.

Ключові слова: автоматизовані системи, управління підприємством ресторанного бізнесу, програмний комплекс, 1С: Підприємство 8.Ресторан, «Парус-Ресторан», АС «Рестарт».

Постановка завдання, мета статті. Метою статті є аналіз автоматизованих систем, призначених для розв’язання функціональних задач діяльності ресторану. В процесі дослідження були вирішені наступні завдання: особливості виробничо-торговельної діяльності підприємств ресторанного бізнесу; проведено загальний огляд автоматизованих системи управління рестораном; проаналізовано діючі системи автоматизації закладів ресторанного бізнесу.

Виклад основного матеріалу. Ресторанний бізнес є однією з найбільш значущих складових в індустрії гостинності. Водночас, ресторанний бізнес, з одного боку, є одним із засобів високоліквідного використання капіталу, а з іншого - середовищем із високим ступенем конкурентності. У всьому цивілізованому світі він є одним із найбільш розповсюджених видів малого бізнесу і зазвичай усі заклади та підприємства повинні мати високий рівень конкурентоспроможності.

Успішний ресторан – це злагоджений механізм, який пропонує своїм споживачам високий рівень сервісу і оперативну роботу персоналу [1] .

Дослідженню проблем ресторанного бізнесу присвячені праці таких науковців, як Архіпова В.В., Мостової Л.М., Новікової О.В., Мальської М.П., Пандяка І.Г. та ін.

В умовах конкуренції підприємства ресторанного бізнесу вимагають сучасних методів управління, які базуються, в першу чергу, на впровадженні та використанні автоматизованих систем управління.

В даний час на ринку комп'ютерних систем є універсальні аналітичні програми і спеціальні, що використовуються в окремих галузях економіки. Більшість користувачів віддають перевагу універсальним комп'ютерним засобам унаслідок їх достатньо легкої адаптації до особливостей управлінських функцій в різних закладах ресторанного бізнесу.

Сучасні підприємства вимагають найновіших методів управління. Ухвалення управлінських рішень в умовах постійно змінного, динамічного середовища вимагає не тільки аналізу, оцінки і прогнозування внутрішнього розвитку підприємства, але і забезпечення відповідності між зовнішнім мікросередовищем, зовнішнім макросередовищем і результатами фінансово-господарської діяльності підприємства, що, у свою чергу, висуває високі вимоги до інформаційного та інших видів забезпечення управління підприємством [2].

Проведений нами аналіз засвідчив, що в ресторанному бізнесі найбільш широкого застосування набули такі системи автоматизації діяльності підприємств ресторанного бізнесу як: «1С:Підприємство. Ресторан», «Парус-Ресторан», АС «РЕСТАРТ».

Програмний комплекс "1С: Підприємство 8. Ресторан"

Система "1С: Підприємство 8. Ресторан" призначена для автоматизації фронт-офісу на підприємствах ресторанного бізнесу, а саме, таких, як : ресторанів, кафе, барів, їдалень, підрозділів харчування готельно-ресторанних комплексів, розважальних центрів тощо. Особливостями є можливість проведення попереднього налаштування системи та її адміністрування на рівні бек-офісної системи, простий і зрозумілий інтерфейс, призначений для роботи з сенсорним екраном, самостійна робота без бек-офісу, велика кількість аналітичних звітів, причому більшість з них можна формувати безпосередньо з сенсорного екрану POS - терміналу.

Як платформа використовується "1С: Підприємство 8", що дозволяє легко адмініструвати і допрацьовувати систему під специфічні потреби будь-якого підприємства, незалежно від його масштабу, типу і концепції. Рішення може використовуватися як в одиноких, так і мережевих підприємствах [3] .

За допомогою програмного продукту можна автоматизувати такі робочі місця :

- офіціанта (рис.1.);
- касира (рис.2.);
- бармена;
- буфетника;
- хостеси;
- адміністратора.

Автоматизоване роботе місце офіціанта. Карта залів
Рис.1. Автоматизоване роботе місце офіціанта. Карта залів

Автоматизоване роботе місце касира в режимі «фаст-фуд»
Рис. 2. Автоматизоване роботе місце касира в режимі «фаст-фуд»

Для більшої кількості робочих місць рекомендується встановлення системи в клієнт-серверному варіанті з використанням популярної і надійної СУБД MS SQL Server, що дає можливість вживання стандартних засобів адміністрування і налаштування, а так само забезпечити легкість в обслуговуванні системи.

Програмний продукт спроектований таким чином, щоб забезпечити стійкість роботи касового вузла і максимальну швидкість обслуговування відвідувачів,підтримується мережевий режим роботи з устаткуванням в межах однієї бази даних.

Програмний комплекс "Парус-Ресторан"

"Парус-Ресторан" призначений для автоматизації закладів ресторанного бізнесу (ресторанів, кафе, барів, клубів). У цьому програмному продукті можна знайти усе найнеобхідніше - від повної автоматизації бізнес-процесів по обслуговуванню клієнтів до ведення фінансово-господарського, податкового і складського обліку [4] .

В результаті впровадження програмного комплексу "Парус-ресторан" заклад отримує наступні переваги:

- підвищується якість сервісу, престиж закладу і лояльність клієнтів;
- забезпечується швидка обробка замовлень і обслуговування клієнтів (рис.3);
- покращується узгодженість і контроль над роботою персоналу;
- здійснюється інтеграція з сучасним устаткуванням: POS- принтерами і POS- терміналами, КПК;
- ведеться облік руху матеріальних цінностей і руху товарів;
- скорочуються тимчасові витрати на пошук і аналіз інформації.

Адміністратор має можливість виконувати усі дії в системі, які передбачені для офіціантів і касирів (рис.4.).

Прийом замовлення офіціантом
Рис. 3. Прийом замовлення офіціантом

Меню адміністратора
Рис. 4. Меню адміністратора

Крім того, він має можливість здійснювати управління змінами, реєструвати в системі заміну столу або офіціанта, який обслуговує клієнта, робити розділення і об’єднання замовлень клієнтів, а також видаляти з системи замовлення або позиції замовлень з реєстрацією причин видалення. Можливе застосування дисконтно-депозитної системи в ресторані за допомогою клубних карток клієнтів.

Програмний комплекс АС «Рестарт»

Цей комплекс розроблений компанією "1С-Рарус" і призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах харчування. Як платформа використовується MS Windows і формат бази даних MS SQL, що дозволяє легко адмініструвати систему, і практично знімає усі обмеження на кількість автоматизованих робочих місць контактного персоналу. Рішення може використовуватися як на невеликих підприємствах, так і у великих мережах, розважальних і готельних комплексах або комбінатах харчування з великою кількістю точок продажів [5] .

За допомогою програмного продукту можна автоматизувати робочі місця:

- касира;
- офіціанта;
- бармена;
- буфетника;
- адміністратора (рис.5).

Замовлення адміністратора
Рис.5. Замовлення адміністратора

Функціональні особливості, загальні особливості програмного продукту:

- швидка установка рішення;
- простий і зрозумілий інтерфейс, призначений для роботи з сенсорним екраном;
- декілька варіантів інтерфейсу;
- АРМ менеджера у вигляді окремого застосування (рис.6);
- не високі вимоги до характеристик POS- устаткування;
- програмний продукт може використовуватися як самостійно, так і спільно з обліковими рішеннями "1С-Рарус: Управління рестораном", "1С-Рарус: Комбінат харчування","1С: Общепит 8" ,"1С-Рарус: Громадське харчування, ред.6".

Автоматизоване робоче місце менеджера
Рис.6. Автоматизоване робоче місце менеджера

Порівняльна характеристика програмних комплексів наведена в табл..1

Таблиця 1

Порівняльна характеристика програмних комплексів
Назва програмного продукту Призначення Завдання Коментарі
"1С: Підприємство 8. Ресторан" Призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах ресторанного бізнесу.
Дозволяє легко адмініструвати і допрацьовувати систему під специфічні потреби будь-якого підприємства, незалежно від його масштабу, типу і концепції.
- облік продаж;
- підвищення якості і швидкості обслуговування гостей;
- контроль дій персоналу;
- зменшення помилок при роботі з гостями (людський фактор);
- централізоване управління меню і прейскурантом;
- підвищення лояльності відвідувачів;
- підвищення аналітичної звітності.
Може використовуватися як самостійно так і спільно з обліковими вирішеннями "1С-Рарус: Управління рестораном", "1С-Рарус: Комбінат харчування" або "1С: Громадське харчування 8".
"Парус-Ресторан" Призначений для автоматизації закладів ресторанного бізнесу від повної автоматизації бізнес-процесів по обслуговуванню клієнтів до ведення фінансово-господарського, податкового і складського обліку, працює як самостійний модуль (фронт офіс + бек офіс ) - забезпечення швидкої обробки замовлень і обслуговування клієнтів;
- покращення узгодженості і контролю над роботою персоналу;
- здійснення інтеграції з сучасним устаткуванням: POS- принтерами і POS- терміналами, КПК;
- облік руху матеріальних цінностей і руху товарів;
- скорочуються тимчасові витрати на пошук і аналіз інформації.
Може використовуватися як самостійно, так і спільно з обліковими рішеннями «Парус-Бухгалтер і я», «Парус-Торг і вля і склад», «Парус-Зар о б і тна плата», «Парус - Персонал»
та «Парус-Отель»
АС "РЕСТАРТ" Призначений для автоматизації фронт-офісу на підприємствах.
Дозволяє легко адмініструвати систему, і практично знімає усі обмеження на кількість автоматизованих робочих місць контактного персоналу
- облік продажів;
- підвищення якості і швидкості обслуговування гостей;
- контроль дій персоналу;
- зменшення помилок при роботі з гостями (людський чинник);
- централізоване управління меню і прейскурантом;
- підвищення лояльності відвідувачів;
- отримання аналітичної звітності.;
- відмовостійкість
Може використовуватися як самостійно, так і спільно з обліковими рішеннями "1С-Рарус : Управління рестораном", "1С-Рарус: Комбінат харчування","1С-Рарус : Громадське харчування, ред.6".

У зв’язку з активним розвитком ресторанного господарства, з підвищенням конкуренції, інтерес до автоматизації управління постійно зростає. Розвиток ресторану є неможливим без впровадження сучасних автоматизованих систем управління, які дозволяють покращувати якість обслуговування відвідувачів, контролювати діяльність підприємства в цілому, щоденно аналізувати фінансову звітність тощо.

Проведений аналіз засвідчив, що системи передбачають автоматизацію облікових, виробничих, маркетингових та управлінських процесів. Кожна система виконує дві або одну функції: автоматизації процесу обслуговування у залі за допомогою модуля “фронт-офіс”, автоматизації обліку та контролю за допомогою “бек-офісу”. Перший модуль відповідає за діяльність залу та прийом гостей, другий – слідкує за рухом продукції. Використання у підприємстві одного з модулів є недостатньо ефективним.

Список використаних джерел

1. Архіпов В.В. Організація ресторанного господарства. Навч.посіб. - К.: Центр учбової літератури, Фірма «Інкос» 2007. - 335 с.
2. Пророчук Ж.А., Журавлёва А. Роль програмного забезпечення в управлінні підприємством // Современные информационные технологи. – 2010. - №1. – С.18-20.
3. http://www.1c-menu.ru/articles/about/products.php?ELEMENT_ID=225.
4. http://www.hvoya.com.ua/restoran.
5. http://1s-rarus.prom.ua/.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.