Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Дітковська С.О.
Вісник ДІТБ. Серія: Економіка, організація і управління підприємствами
(в туристичній сфері). - 2007. - №11. - С.134-137.

Іноземний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку

Іноземний туризм в Україні У статті проведено моніторинг нормативних актів Кабінету Міністрів України з питань іноземного туризму. Розглянута діяльність Держтуризмкурортів щодо розвитку міжнародного туристичного співробітництва. Розроблені провідні напрями розвитку іноземного (в’їзного) туризму в Україні.

Усім відомо, що іноземний туризм у багатьох країнах світу активно працює на скарбницю та імідж держави, є однією із найважливіших категорій експорту, а часто і головним джерелом валютних надходжень та створення додаткових робочих місць. Цього не можна стверджувати по відношенню до нашої держави. Згідно з даними Всесвітньої туристичної організації, за доходами від іноземного туризму Україна посідає останнє місце серед 30 основних європейських країн, і це при тому, що в’їзний туризм офіційно визнається пріоритетним видом туризму для нашої країни.

Якщо вважати доходи країн Європи від іноземного туризму за 100 відсотків, то ринкова частка України в цих доходах складає лише 0,3 відсотка, тоді як у наших найближчих сусідів цей відсоток становить:

- в Угорщині - 1,2%;
- Чехії - 1,3%;
- Росії - 1,6%;
- Польщі - 1,8%;
- Туреччині - 4,9%;

Згідно з довідником Держкомстату “Україна в цифрах” за 2004 рік у структурі експорту послуг іноземний туризм становить всього 3%, за словами віце-президента Туристичної асоціації України Степана Романюка “це десь на рівні статистичної похибки” [2, с.15]. Усе це говорить про те, що за значними цифрами нібито щорічного зростання обсягів в’їзного туризму маскується той факт, що за останні роки іноземний туризм утратив відповідне, належне йому місце серед пріоритетів державної політики.

Метою дослідження є розробка провідних напрямів розвитку іноземного (в’їзного) туризму в Україні.

Для досягнення мети вирішені наступні завдання:

- проаналізована законодавча діяльність щодо розвитку іноземного туризму;
- проведено моніторинг державних програм та інших нормативних актів, прийнятих за останні 5 років Кабінетом Міністрів з питань туризму;
- розглянута діяльність Державної служби туризму і курортів щодо розвитку міжнародного туристичного співробітництва;
- розроблені провідні напрями державної туристичної політики щодо подальшого розвитку іноземного (в’їзного) туризму в Україні.

У статті вже підкреслювалося, що іноземний туризм було проголошено приіоритетним видом туризму в Україні. Та чи дотримується влада цієї пріоритетності у своїй законодавчій діяльності? Так, внесені до Закону України “Про туризм” зміни 2003 р. відверто були пролобійовані деякими депутатами на користь виїзного туризму, а не в’їзного. Внесеними в 2005 р. змінами до Закону України “Про податок на додану вартість” була ліквідована «0» ставка на експорт туристичних послуг, тоді як до експорту товарів і послуг у інших сферах господарської діяльності продовжує застосовуватися «0» ставка ПДВ, а при імпорті туристичних послуг діє ставка ПДВ у розмірі 20% тільки з комісії, а не з бази оподаткування [2, с.15]. Що ж це за пріоритети?

Проведений моніторинг державних програм та інших нормативних актів, прийнятих Кабінетом Міністрів за останні 5 років, показав їх декларативний характер, а також відсутність механізмів упровадження заходів в життя та контролю за виконанням. Про це неодноразово в своїх статтях та виступах заявляли віце-президент Туристичної асоціації України С. Романюк, президент Української державної корпорації з іноземного туризму В. Безносюк, Голова Держслужби туризму і курортів А.Пахля та інші.

Так, Державною програмою забезпечення позитивного іміджу України на 2003-2006 роки, яка була затверджена постановою Кабінету Міністрів 15 жовтня 2003 р. №1609, в розділі “Розвиток туристичного потенціалу України” центральному органу виконавчої влади в галузі туризму разом із міністерствами і відомствами було доручено:

- створити загальнонаціональний Інтернет-портал “Україна запрошує” з використанням основних мов ЮНЕСКО;
- здійснити заходи щодо створення мережі туристичних представництв за кордоном, використовуючи можливості торговельно-економічних місій у складі дипломатичних представництв України за кордоном;
- створити мережу центрів туристичної інформації в основних пунктах перетину державного кордону;
- створити сучасну інформаційну структуру за напрямами міжнародних транспортних коридорів та основних автомагістралей.

Сьогодні ні один із цих та інших запланованих заходів Державної програми не виконано.

Державною програмою розвитку туризму на 2002-2010 роки, затвердженою Постановою Кабінету Міністрів 29 квітня 2002 р. №583, передбачалось:

- створення конкурентноспроможного на міжнародному ринку національного туристичного продукту;
- створення мережі спеціалізованих центрів туристичної інформації в регіонах України;
- розроблення проекту Туристичного кодексу України.

Однак до цього часу Україна не має ні конкурентоспроможного туристичного продукту, ні мережі центрів туристичної інформації в регіонах, ні Туристичного кодексу.

Заходами щодо розвитку іноземного і внутрішнього туризму, затвердженими розпорядженням Кабінету Міністрів 27 червня 2003 р. №390, було заплановано: визначити земельні ділянки для створення відповідної інфраструктури в регіонах в тому числі будівництва готелів, мотелів, гольф-трас, яхт-клубів, аквапарків та парків розваг, облаштування гірськолижних трас; визначити місця стоянок і короткочасних зупинок туристично-екскурсійних автобусів; вивчити попит щодо ціноутворення у сфері туристичних послуг та послуг, що надаються готелями різних категорій у країнах Центральної та Західної Європи, Прибалтики, Російської Федерації. За результатами подати пропозиції щодо оптимізації цінової політики у зазначеній сфері; розробити та здійснити комплекс заходів щодо стимулювання розвитку іноземного туризму.

На сьогодні ні земельні ділянки, ні місця стоянок не визначені, а пропозиції щодо оптимізації цінової політики та заходів щодо стимулювання розвитку іноземного туризму залишилися не визначеними [2, с.15-16].

Попри усі проблеми та невирішені питання у сфері туризму Держтурадміністрація України запевняє нас, що “розвиток туристичної та курортної галузей упродовж останніх чотирьох років характеризується позитивною та сталою динамікою. Внаслідок поступального розвитку міжнародного співробітництва у сфері туризму кількість в’їзних (іноземних) туристів, які відвідують Україну, щороку зростає” [3].

Динаміка відвідування України іноземними туристами
Показники 2002 2003 2004 2005 2006
Кількість іноземців, що в’їхали в Україну (млн.осіб) 10,5 12,5 15,6 17,6 18,9
Приріст % до попереднього року 14,6 12,5 25 11 7

Показники таблиці, розраховані за даними [3], дійсно свідчать про стабільне збільшення кількості іноземних туристів, що відвідали Україну за останні 5 років - з 10,5 млн. осіб до 18,9 млн. Проте статистичний бюлетень чомусь нічого не говорить про факт значного зниження приросту іноземного турпотоку з 2004 по 2006 рік у 3,5 раза. Потрібно підкреслити, що 2005 р. не врятувало від зниження темпів приросту навіть проведення в Україні ювілейного Міжнародного пісенного конкурсу “Євробачення 2005”. Особливу актуальність у цій ситуації набувають слова С. Романюка “…іноземний туризм…опинився на периферії державних економічних і культурних інтересів” [2, с.15].

Не дивлячись на негативні чинники, сьогодні в Україні мають місце також позитивні тенденції щодо розвитку міжнародного туристичного співробітництва.

За результатами проведеної Держтуризмкурортів роботи станом на 1.01.2007 р. укладено 44 міжурядові та міжвідомчі угоди про співробітництво в галузі туризму, в тому числі 12 - з країнами ЄС. Також Держтуризмкурортів розроблено проекти міжурядових і міжвідомчих угод про співробітництво в галузі туризму з понад 20 країнами світу, в тому числі з Алжиром, Аргентиною, Гвінеєю, Індонезією, Іспанією, Італією, Кіпром, Китаєм, Мадагаскаром, Малайзією, Мальтою, Марокко, ОАЕ, Румунією, Саудівською Аравією, Словенією, Тунісом, Філіппінами, Францією, Шрі-Ланкою, що є для України перспективними туристичними ринками [4].

Україна бере активну участь у роботі статутних органів ЮНВТО - Генеральної асамблеї, Виконавчої ради (до 2003 р. Україна входила до складу цього керівного органу ЮНВТО) та Регіональної комісії для Європи, інших заходах Організації - всесвітніх туристичних саммітах, форумах, конгресах, засіданнях, семінарах, конференціях, практикумах, виставках, що відбувалися в країнах світу та були проведені в Україні, а також у сплаті щорічних членських внесків до бюджету ЮНВТО (протягом 2002 - 2006 рр. сплачено щорічні членські внески до бюджету ЮНВТО, у тому числі за 2006 р. - 65517,09 євро) [4].

Продуктивний характер співробітництва України з ЮНВТО свідчить про визнання зростаючої ролі туристичного потенціалу нашої країни на світовому туристичному ринку, сприйняття нашої країни світовою спільнотою як великої європейської держави з багатими природно-рекреаційними та історико-культурними ресурсами.

Багатостороннє співробітництво розвивається у форматі Ради з туризму Співдружності Незалежних Держав (СНД) - Україна очолювала Раду в періоди з 1993 по 1996 р. і з 2000 р. по 2005 р. До того ж Україна співпрацює в рамках Робочої групи з туризму Організації Чорноморського економічного співробітництва (ОЧЕС) та в рамках Робочої групи Центральноєвропейської ініціативи (ЦЄІ) з туризму відповідно до Комплексного плану співробітництва України з ЦЄІ.

Результат міжнародної діяльності Державної служби туризму і курортів України представлений структурою в’їзного потоку за країною походження: країни СНД - 11,9 млн. осіб (63% загального в’їзного потоку), країни ЄС - 6,3 млн. осіб (33%), решта країн - 0,6 млн. осіб (4%) [4]. Отже, країни ЄС, що мають значний потенціал стати для України генеруючими туристичними ринками та збільшити валютні надходження до державного бюджету, становлять лише 33% від загального в’їзного потоку (ЄС представлений в основному країнами Східної Європи).

З метою створення спільного туристського простору, впровадження інноваційної моделі розвитку України як туристичної держави, з огляду на значний туристичний потенціал України, та запобігання негативним наслідкам для туристичного співробітництва, автором пропонуються такі напрями розвитку іноземного (в’їзного) туризму:

- поглиблення євроінтеграційного напряму, насамперед, з урахуванням завдань адаптації туристичного законодавства України до відповідних Директив і стандартів ЄС, лібералізації прикордонних і митних формальностей для туристів, які здійснюють подорожі між Україною та державами-членами ЄС;
- приведення якості українських туристичних послуг до міжнародних стандартів, гармонізації системи стандартизації та сертифікації підприємств туристичної, готельної та курортної сфери, що надають послуги розміщення та харчування в Україні, з відповідними директивами ЄС;
- залучення інвестицій до розбудови туристичної та курортної інфраструктури українського туризму, в тому числі транскордонної, а також створення корпоративних турпродуктів (особливо міжнародних маршрутів транскордонними територіями) та їх ефективного маркетингу на європейському та світовому ринках;
- надання фінансової та технічної допомоги з боку ЄС, зокрема, в рамках Індикативної програми ТАСІS-Україна, туристичній та курортній галузі України щодо реалізації пріоритетних проектів розвитку туризму в Україні, у тому числі на регіональному рівні, у галузі сільського зеленого туризму, малого та середнього туристичного бізнесу, транскордонного співробітництва, розбудови інфраструктури туризму впродовж транспортних коридорів, а також інформаційно-рекламного забезпечення туристичної діяльності, прикладних досліджень туристичної сфери, популяризації позитивного туристичного іміджу України в світі;
- створення системи підготовки та підвищення кваліфікації туристичних кадрів України (державних службовців, працівників туристичних підприємств і готельних господарств, курортних установ, науковців і викладачів туристичних навчальних закладів) через проходження відповідного навчання і стажування у спеціалізованих навчальних закладах провідних країн світу;
- збільшення чисельності відповідних працівників, у тому числі тих, які вільно володіють іноземними мовами, та формування відповідних структурних підрозділів з питань іноземного туризму центральних і місцевих органів виконавчої влади в галузі туризму;
- проведення в Україні міжнародних спеціалізованих семінарів, конференцій з залученням вітчизняних та іноземних організацій для вивчення передового досвіду організації туристичної діяльності, освоєння туристичних ринків, визначення перспектив розвитку новітніх технологій надання туристичних послуг, у т.ч. маркетингових, формування туристичної стратегії та стандартів обслуговування, а також участі у відповідних заходах за кордоном.

Література

1. Процветающая отрасль // Голос України. - 2003. - 24 жовтня. - С.5.
2. Актуально // Новости турбизнеса. - 2005. - №21.
3. Куди зник турист - 2 // Голос України. - 2005. - №109. - С.9.
4. http://www.tourism.gov.ua.

В статье проведен мониторинг государственных нормативных актов Кабинета Министров Украины по вопросам иностранного туризма. Рассмотрена деятельность Гостуризмкурортов по развитию международного туристического сотрудничества. Разработаны ведущие направления развития иностранного (въездного) туризма в Украине.

The article runs through the state legal acts of the Cabinet of Ministerrs of Ukraine on international tourism. The activity of Gosturismkurorty on development of interactive international tourism activity is depicted. The main ways of the international tourism development in Ukraine are developed.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.