Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Дугієнко Н.О., Кондрацька О.О.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
"Бізнес, цифрові інновації та підприємництво: стан, аналіз тенденцій
та науково-економічний розвиток" (м. Львів, 22 грудня 2018 р.).
У 2-х ч. - Львів: ЛЕФ, 2018. - Ч.1. - 108 с. - С.14-15.

Вплив міжнародного туризму на соціально-економічний розвиток України

міжнародний туризм в Україні Розвитку українського туризму перешкоджає низький рівень інфраструктури, слабкі інвестиції держави, економічна та політична нестабільність в країні. Туристичні ресурси України не використовуються повністю, що також є досить вагомою проблемою для розвитку туризму. Існує також велика кількість «перешкод» для туристів, серед них:

- недбалість митних та прикордонних служб;
- низький рівень сервісного обслуговування;
- ускладнений візовий режим;
- відсутність чіткої політики в галузі туризму на національному рівні.

Ці проблеми не можуть бути вирішені без державної підтримки.

Вплив міжнародного туризму на формування сталого розвитку України полягає в сукупному впливі на: економічну, соціальну, екологічну складові. Будучи одним з найбільших у світі галузі економіки, міжнародний туризм створює робочі місця, керує експортом і створює добробут у всьому світі [1].

Прямий внесок туризму у загальний обсяг ВВП України у 2017 р. склав 39,6 млрд грн. (1467,4 млн дол. США), що становить 1,5% від загального обсягу. Загальний обсяг туристичного вкладу до ВВП становить 147,2 млрд грн. (5 452,2 млн дол. США), 5,7% ВВП у 2017 році і, як очікується, зросте на 7,2% у 2018 році та зросте на 3,0% річних до 217,7 млрд грн. (7,841,4 млн дол. США), 6,2% ВВП у 2028 році [2].

Окрім прибутку, туризм став дуже важливим чинником посилення престижу для країни. Також міжнародний туризм допомагає підвищенню освітнього рівня жителів країн.

Вивчаючи потенціал міжнародного туризму, треба відмітити, що різноманітні соціальні та економічні потрясіння впливають на стан міжнародного туристичного ринку як за числом мандрівників та відпочиваючих, так і за надходженнями від цих та супутніх видів економічної діяльності.

Частка міжнародного туризму у світовому експорті товарів та послуг становить приблизно - 13%, а в країнах Європейського Союзу - 14%. За прогнозами фахівців Всесвітньої туристичної організації, у 2020 році кількість подорожуючих буде складати - 1,5 млрд., і вони зможуть «віддавати» індустрії туризму 2-3 трлн. дол.

Державне регулювання індустрії туризму має бути спрямоване в першу чергу на досягнення наступних цілей:

- прийняття спільної цільової програми розвитку туризму в країні з випуском ключових стратегічних пріоритетів та заходів;
- розробка інтегрованої концепції туризму, міжнародної туристичної індустрії в Україні на основі фінансових потреб, а також реальних та послідовних дій;
- розробка регіональних програм розвитку туризму та їх узгодження з загальною метою програми розвитку туризму;
- формування регуляторної підтримки міжнародного туристичного бізнесу, та вступу України до міжнародних спеціалізованих організацій, асоціацій та структури, підписання та реалізація двосторонніх міжурядових угод ставлення до туризму;
- досягнення необхідної якості навчання в туристичній галузі через зміни в системі освіти з метою задоволення потреб окремих регіонів з урахуванням особливостей їх розвитку;
- поступове збільшення кількості туристів, що в'їжджають в країну та зростання у внутрішньому туристському русі;
- заохочувати інвестиції в індустрію туризму.

Внаслідок великої кількості проблем, державна політика має базуватися на принципі відокремлення державного регулювання галузі.

Таким чином, механізм покращення міжнародного туризму в країні повинен суттєво вплинути на ситуацію в країні. Програма «Державного просування туристичної діяльності» в даному випадку реалізується у двох сферах - економічній та організаційній. Економічні заходи державної підтримки стимулюють фінансову діяльність (податки, гранти, інвестиції), створюють сприятливі умови для туристичної діяльності, організаційні заходи визначають безпеку та регулюють ринок туризму (легкий доступ до кредитів, близькість до інфраструктури тощо) [3].

Підсумовуючи вище сказане, можна зробити висновок, що стан туристичної галузі України за соціально-економічними показниками набуває позитивних тенденцій розвитку. Безперечно, Україна має всі шанси стати розвиненою та сильною державою і завдяки своїм багатим природним ресурсам туристична індустрія в Україні може розвиватися на рівні не гірше, ніж в інших більш розвинених країнах.

Список літератури

1. Ganna A. Voroshylova. Specific Features of Tourism Development in Ukraine: Reality and Perspectives. - URL: https://search.proquest.com.
2. Gloria Guevara Manzo, President & CEO World Travel & Tourism Council. - URL: https://www.wttc.org/.
3. Viktoriia Riashchenko, Marga Zivitere, Liubov Kutyrieva. The Problems of Development of the Ukrainian Tourist Market and Ways of their Solutions. - URL: https://www.isma.lv/.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.