Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Федчишин Д.Р., Миронов Ю.Б.
Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції
«Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг»
(м. Львів, 6 грудня 2018 р.). - Львів: Растр-7, 2018. - 316 с. - С.263-266.

Іміджевий фактор конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства

Зовнішнє середовище визначає можливість отримання доходу та рівень дохідності закладів харчування, ступінь підготовки кадрового складу, моральну і матеріальну зацікавленість працівників у результатах своєї праці, асортимент наданих послуг і, як наслідок, ступінь задоволення потреб відвідувачів. Тому надзвичайно важливим аспектом конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства є їх високий імідж, який є відображенням суспільної думки щодо діяльності закладу ресторанного господарства, формує лояльність споживача, розширює сферу партнерства, полегшує доступ до фінансових, інформаційних, людських, матеріальних ресурсів та передбачає визначення соціально-значущої ролі підприємства, його індивідуальності та ідентичності.

У сучасній вітчизняній та іншомовній літературі акцент досліджень переважно припадає на вивчення процесів формування корпоративного іміджу (дослідження В.П. Гатила [2], Ю.А. Іваненка [3]), тоді як імідж закладів ресторанного господарства ще недостатньо вивчений і це пов’язано, насамперед, зі складністю і специфікою цього виду діяльності. Варто відзначити дослідження А.В. Гаврилюка щодо особливостей формування іміджу в ресторанних закладах [1]. Також цьому питанню було присвячено дослідження Т.С. Томаля, Н.С. Амонс [8]. Питання іміджу торговельних підприємств розглядались І.І. Муромкіною [5], Більше уваги приділялось питанням конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства. Зокрема, С.С. Ткачова вивчала особливості конкуренції в ресторанному бізнесі [7], Г.Т. П’ятницька та А.М. Коваленко визначали конкурентоспроможність загальнодоступних підприємств громадського харчування, як потужний фактор формування та розвитку іміджу ресторану [6]. Також варто звернути увагу на дослідження іміджевих факторів конкурентоспроможності підприємства готельного господарства, яке провели А.А. Клейман, О.А. Банчикова [4]. Отож, у дослідженнях перевага надається визначенню сутності конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства, її оцінці, але недостатньо розроблено теоретичні засади іміджу цих підприємств, що зумовлює необхідність дослідження іміджу як вагомого фактору конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства.

У період стрімкого розвитку ринкових відносин, у зв’язку з необхідністю закріплення своїх позицій на ринку заклади ресторанного господарства освоюють нові види послуг, нові форми організації роботи ресторану і висувають на перше місце задоволення потреб споживачів, саме тому істотна перевага надається оцінці конкурентоспроможності послуг та самого підприємства в цілому. Оцінка конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства здійснюється за допомогою певних критеріїв і показників. Оцінювати конкурентоспроможність будь-якого підприємства (або його послуг) загальноприйнято за такою формулою [6]:

К = Я + Ц + О   (1)

де К - конкурентоспроможність,
Я - якість,
Ц - ціна,
О - обслуговування.

В сучасних умовах під впливом різних факторів здійснюються зміни критеріїв конкурентоспроможності шляхом удосконалення та розвитку конкурентного середовища. Основними чинниками конкурентоспроможності підприємств ресторанного господарства Т.С. Томаля, Н.С. Амонс вважають імідж (бренд, популярність торговельної марки), конкурентоспроможність ресторанних послуг, сегментування та репутацію ресторану, а також ступінь інформованості відвідувачів ресторану [8]. На даний момент імідж закладу ресторанного господарства має досить велике значення для конкурентоспроможності і високої репутації ресторану. Тому, на наше переконання, конкурентоспроможність підприємства ресторанного господарства має визначається за модифікованим варіантом наведеної вище формули:

Крест = Кр.п. + І + С   (2)

де Крест - конкурентоспроможність ресторану,
Кр.п. - конкурентоспроможність ресторанних послуг, розраховується за стандартною методикою (1),
І - імідж (бренд) ресторану,
С - сегментування підприємства ресторанного господарства.

Підприємства ресторанного господарства виконують три взаємопов’язані функції: виробництво, реалізацію і організацію споживання кулінарної продукції. Він є одним із найбільш розповсюджених видів бізнесу, тому заклади та підприємства ведуть між собою постійну боротьбу за сегментацію ринку, за пошук нових та за утримання постійних споживачів їхньої продукції та послуг. Споживацькі вимоги до послуг постійно підвищуються, тому чим вища культура і якість обслуговування гостей, тим вищим є імідж ресторанного закладу, тим привабливішим він є для відвідувачів.

Розглянемо це на прикладі кафе-піцерії «Сіли-з’їли», що розташоване у м. Львові на вул. Січових Стрільців, 10 - підприємства, яке входить до складу однойменної мережі. Заклад працює в форматі самообслуговування. У меню представлені популярні європейські, італійські й українські страви з натуральних і свіжих продуктів, які готують за домашніми рецептами. У закладі є зона вільного вибору їжі, де гостям представлені різні супи, борщ, гарячі страви з м’яса, птиці та риби, піца, салати, голубці, вареники з різними начинками, солодка випічка.

Сіли-з’їли

Місія мережі «Сіли-з’їли» - дарувати гостям задоволення і емоції, про які захочеться розповісти найдорожчим людям. Інтер’єр оформлений у теплих пісочних відтінках і стилізований під італійську піцерію. У кафе-піцерії також працює власна служба доставляння їжі по місту.

Культура обслуговування, надійність, чіткість, швидкість - все це має важливе значення для створення позитивного іміджу кафе-піцерії «Сіли-з’їли». На загальне враження відвідувачів впливають в першу чергу, зовнішній вигляд персоналу, рівень культури обслуговування, рівень професіоналізму.

Таким чином, імідж - це певний цілеспрямовано сформований образ, покликаний надати емоційно-психологічний вплив на гостей ресторанного закладу з метою популяризації і реклами. Імідж - це загальне враження, яке створюється щодо підприємства ресторанного господарства у цільової аудиторії. Імідж завжди соціально обумовлений, активно впливає на громадську думку, результати ділової активності і конкурентоспроможність ресторанного підприємства.

Використана література

1. Гаврилюк А.В. Особливості формування іміджу в закладах ресторанного господарства / А.В. Гаврилюк // Актуальні питання сьогодення. - 2018. - Т.5. - С.118-120.
2. Гатило В.П. Фактори, що впливають на формування іміджу підприємства / В.П. Гатило // Економіка та управління підприємствами: проблеми теорії та практики. - 2010. - №1(9). - С.94-100.
3. Иваненко Ю.А. Имидж организации как фактор повышения ее конкурентоспособности / Ю.А. Иваненко // Вестник СГТУ. - 2006. - №1. - С.100-106.
4. Клейман А.А. Позитивный имидж как фактор конкурентоспособности гостиничного предприятия / А.А. Клейман, О.А. Банчикова // Вестник ЛГУ им. А.С. Пушкина. - 2010. - №1. - С.21-33.
5. Муромкина И.И. Имидж розничного торгового предприятия: особенности формирования и восприятия / И.И. Муромкина // Маркетинг в России и за рубежом. - 2001. - №2. - С.72-77.
6. П’ятницька Г.Т. Визначення конкурентоспроможності загальнодоступних підприємств громадського харчування / Г.Т. П’ятницька, А.М. Коваленко // Економіка і підприємництво: стан та перспективи: зб. наук. праць. - К.: КНТЕУ, 2001. - С.235-245.
7. Ткачова С.С. Особливості конкуренції в ресторанному бізнесі / С.С. Ткачова // Вісник ДІТБ. - 2011. - №15. - С.252-257.
8. Томаля Т.С. Імідж підприємств ресторанного господарства / Т.С. Томаля, Н.С. Амонс // Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. - 2015. - №5. - Т.1. - С.39-42.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.