Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Галла Наталія Миколаївна
Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції
"Індустрія гостинності в країнах Європи". - 4-6 грудня 2009 р.
Сімферополь: ВіТроПринт, 2009.- 176 с. - С.10-13.

Основні напрямки та принципи забезпечення економічної безпеки туристичного підприємства

забезпечення безпеки туристичного підприємства Постановка проблеми і її зв'язок із найважливішими науковими та практичними завданнями. Економічна безпека підприємства є комплексним поняттям і пов'язана вона не стільки з внутрішнім станом самого підприємства, скільки з впливом зовнішнього середовища та суб'єктами, з якими підприємство вступає у взаємодію. У зв'язку з цим, більш доцільно стверджувати, що економічна безпека підприємства відображує узгодженість, збалансованість інтересів підприємства й інтересів суб'єктів зовнішнього середовища.

В даний час у ряді монографічних робіт, видань, навчальних посібників, методичних рекомендацій дуже ретельно досліджуються такі питання, як система управління підприємством, організаційна структура підприємства, контролінг, управлінський облік, бухгалтерський облік, документообіг, аудит, внутрішній контроль, кадрова політика, ризик-менеджмент та інші теми. Однак у більшості випадків вони розглядаються без урахування необхідності забезпечення економічної безпеки всього складного комплексу, яким є сучасне підприємство. На практиці фахівцям у відповідних галузях доводиться так чи інакше стикатися з проблемою забезпечення економічної безпеки на підприємстві.

Мета – визначити принципи і напрямки забезпечення економічної безпеки в туристичному підприємстві.

Виклад основного матеріалу. Останнім часом в Україні спостерігається бум розвитку туристичного бізнесу. Ледве не щодня відкриваються нові туристичні компанії та агентства. Це пов'язано в першу чергу з малою витратністю ведення такого бізнесу, швидкою окупністю і практичною відсутністю відповідальності за надання послуг туристичного характеру, тому що такі підприємства є посередниками між великими туристичними компаніями і кінцевими споживачами – туристами. Туристичні агентства, як правило, не мають великого капіталу та численного штату співробітників, вони не працюють зі значною кількістю партнерів і постачальників, тому економічну безпеку туристичного підприємства в широкому розумінні цього поняття розглядати не логічно і не доцільно. З цього випливає, що головним джерелом небезпеки для туристичного підприємства може стати погроза конкурентної розвідки й провокаційних дій конкурентів.

Напрямки, за якими необхідно здійснювати проведення політики безпеки підприємств туристичного бізнесу умовно можна поділити таким чином:

- охорона офісу і контроль доступу;
- технічна безпека;
- пожежна безпека;
- інформаційна безпека;
- кадрова політика безпеки;
- безпека туристів під час подорожі.

Погрози, яким постійно піддається бізнес можна розділити на внутрішні погрози безпеки і зовнішні погрози безпеки туристичного агентства.

До зовнішніх погроз безпеки туристичного підприємства відносять незаконне проникнення на територію туристичного агентства з метою пограбування або конкурентної розвідки. Тому, одним з першочергових методів забезпечення безпеки є охорона офісу туристичного агентства.

Технічні засоби охорони периметра території за допомогою датчиків і сповіщателей системи охорони дозволяють зашкодити несанкціонованому проникненню зловмисників. На ринку засобів забезпечення безпеки вибір променевої, інфрачервоної й іншої систем охорони дає можливість підібрати засіб для охорони будь-якої території та приміщення.

Природні явища у вигляді самозаймання або навмисного підпалу, технічні збої в роботі інженерних систем або будинку, устаткування також можуть зашкодити стабільній роботі туристичного агентства. Тому важливо передбачити забезпечення пожежної і технічної безпеки офісних приміщень і устаткування.

До зовнішніх погроз туристичного підприємництва, як і бізнесу в цілому, можна також віднести витік корпоративної інформації, що може привести до непередбачених наслідків.

Економічний аспект діяльності підприємств туристичного бізнесу, також може стати каменем спотикання для розвитку бізнесу. Дії конкурентів і зловмисників можуть виявитися не такими руйнівними, як недбалість співробітників і зневага правилами інформаційної й економічної безпеки. У її основі лежить жорсткий контроль над документацією і фінансово-економічною діяльністю компанії, забезпечення комп'ютерної безпеки корпоративних ресурсів і мережі, управління доступом до інформації.

Державні органи, які займаються питаннями регулювання розвитку та інформаційної безпеки використання Інтернету в Україні відносять: Центр сертифікації ключів для цифрового підпису, Державний комітет зв'язку й інформації, Державний комітет з контролю за частотами, АТ «Укртелеком», організації, що надають доменні імена.

Кадрова політика в туристичному бізнесі має величезне значення в забезпеченні безпеки корпоративної інформації, тому що саме персонал має доступ до бази даних постійних і потенційних клієнтів, а це, як відомо, найбільша цінність для туристичної компанії. Злагоджена робота дружної команди кваліфікованих фахівців і здорова атмосфера в колективі — застава успішної діяльності туристичної компанії.

Безпека клієнтів туристичного агентства – важливий аспект діяльності будь - якого туристичного агентства. Туристична компанія повинна гарантувати своїм клієнтам максимальний рівень безпеки під час туристичної подорожі. У разі нещасного випадку незадоволені клієнти можуть звернутися до суду, що не сприятиме позитивному статусу туристичного підприємства. Тому підприємство яке надає послуги туристичного характеру має щільно перевіряти місце проведення відпочинку, підприємства перевізників, людей, які будуть відповідати за проведення відпочинку (особливо це стосується екстремального відпочинку) та інше.

На більш великих підприємствах у залежності від складності завдань, що стають перед компанією в галузі забезпечення безпеки бізнесу, перераховані вище обов'язки можуть виконуватися як керівними, співробітниками організації, так і бути передані окремому відділу служби безпеки. Також можлива передача повноважень спеціалізованим агентствам безпеки бізнесу, що пропонує широкий спектр послуг з забезпечення безпеки, у тому числі аналіз погроз безпеки бізнесу, збір інформації про контрагентів і конкурентів і багато чого іншого. Але туристичні агентства здебільшого являють собою невеликі організації, тому питаннями економічної безпеки займаються найчастіше керівники або власники таких агентств.

Для реалізації перерахованих вище напрямків на практиці потрібно дотримуватись наступних принципів:

- Безперервність – заходи для забезпечення економічної безпеки повинні здійснюватися постійно і належним чином.
- Системність – усі напрямки повинні бути зв'язані між собою, носити комплексний характер.
- Своєчасність - заходи щодо забезпечення економічної безпеки повинні бути спрямовані на запобігання яких-небудь негативних наслідків і повинні здійснюватися заздалегідь. Дуже важливо, щоб питання забезпечення економічної безпеки приймалися в увагу, починаючи з моменту установи підприємства, формування органів управління, визначення організаційної структури і побудови бізнес-процесів.
- Ефективність – заходи щодо економічної безпеки і витрати на них, повинні бути виправдані стабільною і злагодженою роботою підприємства.

Висновки:

- Визначено та систематизовано основні напрямки забезпечення економічної безпеки в туристичному підприємстві.
- Обґрунтовано необхідність запровадження комплексного підходу з урахуванням особливостей і специфіки діяльності підприємства.
- Економічна безпека в туристичному бізнесі повинна бути спрямована в першу чергу на провокаційні дії конкурентів і кадрову політику самого підприємства.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.