Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Гірняк Л.І., Барна М.Ю.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою
товарів і послуг" (м. Львів, 24 листопада 2016 р.)
Львів: Растр-7, 2016. – 376 с. – С.308-311.

Стан та проблеми розвитку туристичної індустрії у Львівській області

Привабливість України, з туристичної точки зору, має значний потенціал, однак на сьогодні не реалізується у повній мірі. Причини такого становища є вагомими і відображають ситуацію не лише в галузі, айв країні загалом: складна соціально-політична ситуація, економічна криза, стагнація ринку промислового виробництва. Крім того, за роки незалежності вкладання коштів у інфраструктуру, що забезпечує готельно-туристичну галузь з боку держави були недостатніми, якщо не сказати мізерними.

На сьогодні одним з найефективніше функціонуючим напрямом туристичної креації є саме Західний регіон, а домінуючими областями Івано-Франківська, Закарпатська, Львівська. Згідно даних Головного управління статистики у Львівській області динаміка руху туристичних потоків за п'ять останніх років мала неоднорідну тенденцію - зростання до 2013 р. і обґрунтований спад до 2015 р. (рис. 1).

Динаміка зміни кількості туристів, обслуговуваних суб'єктами туристичної діяльності у 2011-2015 pp.
Рис. 1. Динаміка зміни кількості туристів, обслуговуваних суб'єктами туристичної діяльності у 2011-2015 pp. [1]

Однак, слід зазначити, що попри певну стабілізацію у 2015 р. суттєво негативною стала ситуація щодо кількості іноземних туристів. Так частка іноземців від загального потоку туристів у 2011 р. становила 10,06%, вона дещо зросла у 2012р. - до 15,35%, а вже у 2014 р. становила лише 2,19% і показала незначну динаміку зростання у 2015 р. - до 2,72%.

Щодо розподілу суб'єктів туристичної діяльності, в основному фізичних осіб, за населеними пунктами Львівської області, то найчастіше відвідуваними стали: звичайно м. Львів (більше 50% загального потоку туристів), та м. Трускавець (11-15% туристів). Це пояснюється тим, що у Львові знаходиться найбільша кількість пам'яток архітектури в Україні, воно періодично посідає чільні місця в рейтингах туристичної та інвестиційної привабливості. Так, у 2013-му десятку найпопулярніших міст серед мандрівників Старого світу, разом з Римом очолив Львів, який багато європейських туристів називають західною столицею України. У 2016 р. впливове видавництво Lonely Planet, яке спеціалізується на видавництві путівників для мандрівників, високо оцінило український Львів на туристичній карті Європи. Львів увійшов у топ-5 міст Європи за версією Lonely Planet, які варто відвідати у 2016 році. На сайті Lonely Planet Львів описують, як привітне європейське місто. Автори рейтингу радять його відвідати, навіть попри те, що Україна зараз переживає важчі часи, оскільки, за їхніми словами, політична ситуація майже не вплинула на західну частину країни [2].

Трускавець, у свою чергу, є одним з кращих бальнеологічних курортів. Він приваблює туристів лікувальними покладами мінеральних вод з 14 джерел, покладами «гірського воску» - озокериту (єдине родовище у світі розташоване на віддалі 4 км від курорту у Бориславі); до конкурентів карловарської солі належить трускавецька сіль «Барбара», яку добувають з високомінералізованої ропи.

Відповідно корелює з показником розподілу туристів за населеними пунктами, розподіл туристів за метою поїздки та видами туризму. Так, у 2014-2015 p.p. найбільш часто вказуванню метою поїздки було дозвілля та відпочинок і лікування. Із 92 128 туристів, що відвідали Львівську область у 2014 р. 74168 чоловік зробили це з метою відпочинку і 17399 - задля лікування (80,5% і 18,89% відповідно). Приблизно такою ж була ситуація у 2015 p.: із 112 472 туристів 86 240 чоловік зробили це з метою дозвілля і 24 231 з метою лікування (76,68% і 21,54% відповідно) [1].

Відповідно для оптимізації подальшого ефективного розвитку туристичної галузі регіону дуже важливим є залучення коштів на модернізацію основних фондів галузі та її інфраструктури. Це дасть можливість інтенсивніше розвивати рекламну компанію стосовно туристичної привабливості України поза її межами і відповідно приваблювати значно більше іноземних туристів.

Слід також нарешті надати відповідні повноваження органам місцевого самоврядування щодо розвитку туризму в регіонах. Це сприятиме оздоровленню економіки в регіонах та поліпшенню ситуації в туризмі загалом. Першочерговим має бути поетапне передання місцевий органам влади прав на ліцензування туристичної діяльності, сертифікацію підприємств готельного господарства та пунктів харчування, а також повноважень щодо відповідного контролю.

Основу такого механізму складає фінансово-економічне регулювання розвитку туристичної сфери, яке має здійснюватися через:

- механізм платежів за використання природних рекреаційних ресурсів;
- ефективну податкову політику;
- систему місцевих зборів (курортний рекреаційний збір, податок на приватний житловий фонд, який використовується в рекреаційних цілях, тощо);
- механізм ціноутворення на рекреаційно-туристичні послуги;
- інноваційно-інвестиційну політику і кредитування [3].

В умовах кризи, коли дуже високим є психологічне навантаження та обмежена кількість сімейного бюджету може бути виділена на відпочинок, необхідно розвивати місцеві види туризму, які є більш дешевими та можуть дати поштовх для розвитку, сумісних з туризмом сфер економіки.

Список використаних джерел

1. Колективні засоби розміщування та туристична діяльність у Львівській області у 2015 році: Статистичний бюлетень. Львів: Державна служба статистики. Головне управління статистики у Львівській області, 2016. - 33 с.
2. The European destinations you need to see in 2016 / Путівник Lonely Planet [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.lonelyplanet.com/best-in-europe.
3. Бакурова А.В. Основні проблеми туристичної галузі / А.В. Бакурова, А.В. Діденко // Проблеми формування нової економіки XXI століття: матеріали І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. - Львів, 2011. - С.89-94.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.