Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Горин Г.В.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури:
виклики постіндустріальної економіки (м. Львів, 18-19 травня 2017 р.)
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. - 996 с. - С.626-627.

Інформаційна база даних рекреаційно-туристичного потенціалу регіону: креативні підходи до її формування

Інформаційна база даних рекреаційно-туристичного потенціалу регіону Інформаційна база даних, яка виступає першорядним джерелом представлення вичерпної, найсвіжішої інформації у відстежуванні об’єкта і дотичного кола користувачів: державні структури, бізнес-структури, науково-освітні структури, служби статистики, населення, громадськість та іноземні відвідувачі є актуальною. Тому вважаємо, удосконалення інформаційної бази даних є необхідною, яка полегшить віднайдення певної інформації у повній, доступній, ефективній, зручній і швидкій формах для будь-якого користувача у цілях оцінювання і прийняття рішення.

Проблематикою, пов’язаної з питань інформаційного забезпечення економічного розвитку регіону займалися вітчизняні і зарубіжні вчені-економісти В.М. Геєць, Б.М. Данилишин, М.І. Долішній, С.Й. Вовканич. Вивченню ролі інформації в управлінні регіональним розвитком присвячені праці М.М. Біль, Є.Е. Матвєєва та інші. Проблеми використання статистичної інформації розглядались у працях О.Г. Осауленка, С.О. Матковського, Я.О. Побурка, Н.А. Мікули.

У матеріалах вільної енциклопедії зміст поняття «база даних» розкривається, як «сукупність даних в інформаційних системах, організованих відповідно до концепції, яка описує характеристику цих даних і взаємозв’язки між їх елементами» [1]; у Оксфордському словнику «Інформаційні технології» - це «збір даних організованих відповідно до концептуальної структури, яка описує характеристики цих даних і відносини між їх відповідними суб’єктами, що підтримують один або кілька областей застосування» [4].

Незважаючи на багатогранність досліджень і публікацій з даної тематики, питання формування інформаційної бази даних рекреаційно-туристичного потенціалу регіону в науковій літературі практично не висвітлені.

В даному випадку мова йде про представлення інвестиційного і рекреаційно-туристичного паспортів регіону, який представлятиме свій потенціал регіону та допоможе здійснювати просування інвестиційної привабливості у рекреаційно-туристичні можливості на територіях регіону.

Ключове призначення паспортів - поширення інформації про рекреаційно-туристичний потенціал регіону.

Задля удосконалення рекреаційно-туристичного паспорта регіону доцільно розширити його наповнення важливими економічними показниками за секторами, що характеризують умови для рекреації, туризму і оздоровлення населення в регіоні, забезпеченість рівня привабливості рекреаційно-туристичного потенціалу регіону [2, с.46].

I сектор - Рівень забезпеченості лікувальними ресурсами загального призначення:

- чисельність медичних працівників на одне відпочинкове місце;
- об’єм мінеральної води (лікувальних грязей) на одне відпочинкове місце;
- площа відпочинкової (пляжної) території на одне відпочинкове місце.

II сектор - Забезпеченість умов проживання, який включає:

- кількість відпочинкових місць (всього);
- кількість відпочинкових місць, забезпечених харчуванням, комунальними послугами і засобами комунікації;
- кількість відпочинкових місць у місцях проживання підвищеного рівня комфортності у приватному секторі;
- можливість мобільного зв’язку і Інтернет-послуги у приватному секторі.

III сектор - Забезпеченість умов основного відпочинку:

- кількість посадочних місць у ресторанах, кафе і барах (всього);
- кількість місць для одночасного зайняття спортом;
- кількість екскурсійних маршрутів.

IV сектор - Забезпеченість умов додаткового відпочинку:

- вартість місць проживання самостійного обслуговування;
- вартість місць проживання, що забезпечені харчуванням і комунальним обслуговуванням; вартість місць проживання підвищеного рівня комфортності.

Рекреаційно-туристичні паспорти мають стати невід’ємною частиною інформаційної бази даних рекреаційно-туристичного потенціалу регіону, оскільки вони є важливим інформаційним ресурсом і можуть використовуватися з метою стимулювання залучення інвестицій, економічного розвитку регіону.

Практичне втілення окреслених пропозицій сприятиме не лише підвищенню ефективності використання інформаційної бази даних, але й стане підґрунтям при оцінюванні розвитку рекреаційно-туристичної діяльності в регіоні та зміцнення її рекреаційно-туристичного потенціалу.

Інвестиційний паспорт регіону нами наповнено у розрізі секторів: природно-ресурсний, виробничо-господарський і трудовий потенціал району, а саме:

- географічне розташування;
- природно-ресурсний потенціал;
- транспортна інфраструктура;
- мережі електропостачання, газифікація та водопостачання;
- виробничо-господарський потенціал;
- трудовий потенціал.

Проведено рейтингову оцінку району за показниками соціально-економічного розвитку. Запропоновано інвестиційні пропозиції в районі. Окреслено законодавчо-нормативну базу регулювання інвестиційної діяльності [3, с.12].

Література

1. База даних [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/База_даних.
2. Горин Г.В. Шлях активізації рекреаційно-туристичного потенціалу та інвестиційної привабливості регіону через формування інформаційних баз даних // Економічні науки, серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. - 2016. - Вип.13(49). - Ч.2. - С.46-49.
3. Іщук С.О. Інвестиційний паспорт Яворівського району Львівської області / С.О. Іщук, О.М. Кушнірчук-Ставнича, Г.В. Горин. - Львів: НАН України, Інститут регіональних досліджень, 2012. - 21 с.
4. Database: V ocabulary Information technology - Part 1: Terms and definitions [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/Database.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.