Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Говорущенко М.Е.
Матеріали X Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Сучасні технології управління туристичним та готельно-ресторанним бізнесом"
(м. Маріуполь, 28 вересня 2018 р.). - Маріуполь: МДУ, 2018. - 80 с. - С.20-21.

Етапи процесу сегментації туристичного ринку

сегментування туризму Туризм є складним і багатоплановим поняттям. Його сегментація і детальний розгляд окремих видів і типів має важливе значення для практичної діяльності. Сегментування туризму - завдання складне, пов'язано з необхідністю виділення конкретних видів сучасних туристичних продуктів. Саме цей факт пояснює відсутність єдиної світової класифікації туризму.

На сьогоднішній день запропоновані різні класифікації туризму, але питання детального стану сучасного туристичного ринку, модифікованого в зв'язку зі зміною потреб мандрівників залишається відкритим. На сьогоднішній день споживач туристичних послуг в більшій мірі піклується про отримання невідомих раніше вражень, насолод, пізнанні нових відчуттів, самовираженні. Фактично відбулося формування нового типу споживача з психологічними і поведінковими особливостями: турист, в більшості випадків вже відвідав неодноразово зарубіжні країни, володіє необхідною інформацією, має власну думку про якісний рівень обслуговування, розпещений закордонним сервісом і ставленням, критично ставиться до наданих туристичних послуг, знаходиться в пошуку різноманітних вражень і відчуттів, енергійний, підприємливий, чітко і ясно собі представляє чого саме чекає отримати від подорожі, перебудовує свою поведінкову модель на туристському ринку. Відбувається посилення впливу активного відпочинку на мотивацію подорожі, відзначається розширення сегментації туризму.

Базовими критеріями для сегментації туризму є: мета поїздки, кількість і вік її учасників, тривалість подорожі, спосіб і відстань пересування, джерела фінансування, спосіб організації відпочинку, вид використовуваних ресурсів. Говорячи про сегментацію туризму за програмними цілями поїздок В.Г. Гуляєв, Ю.Д. Дмитрієвський, Н.В. Кабая, Н.І. Кабушкін виділяють рекреаційний, діловий, пізнавальний, науковий, спортивний, фестивальний, релігійний, ностальгічний, сільський. Сформована на ринку туристичних послуг картина свідчить про появу сучасних різновидів туризму, які заслуговують на окрему увагу.

Процес сегментації ринку - це перший крок до розробки стратегії позиціонування товару на ринку. Можна виділити три великих етапи сегментації ринку: починається процес з вибору критеріїв (або принципів) сегментування і закінчується затвердженням позиціонування продукту і розробкою плану маркетингу для кожного цільового сегмента.

Після того, як критерії сегментування визначені - починається найтриваліший етап: процес поділу ринку на сегменти. На цей етап не треба шкодувати часу і сил. Чим точніше буде проведено аналіз , тим більше вільних ринкових ніш виявимо, тим вище ймовірність побудувати на ринку сильну стійку компанію. Основною складністю класифікації, а також характеристик критеріїв сегментації туристичного ринку є різноманітні підходи до їхнього визначення й вимірювання. Інакше кажучи, не всі показники (змінні) попиту можна виразити кількісно. Стосовно деяких у доступних статистичних джерелах немає достатньо конкретних даних, що спричинює необхідність проведення недешевих ринкових досліджень. Демографічний критерій іноді в літературі називають змінними, які описують сегментацію ринку. Цей критерій широко застосовують у туризмі з огляду на його однозначність і легкість виконання статистичної обробки.

Однакових, типових підходів до сегментації ринку немає. Кожне підприємство в залежності від завдань і напрямів діяльності, особливостей товарів і т.п. розробляє, використовує свої власні ознаки сегментації. Мистецтво маркетингу як раз і полягає в тому, щоб підібрати і для конкретного підприємства ознаки, що дозволяють точно визначити, який сегмент ринку в найбільшій мірі відповідає специфіці діяльності цього підприємства, де можна найкращим чином використовувати його можливості і сильні сторони. При цьому доцільно використовувати поєднання різних ознак сегментації.

Критерії, що лежать в основі сегментації ринку, повинні відповідати таким вимогам:

- піддаватися вимірюванню в нормальних умовах дослідження ринку;
- відображати диференціацію споживачів (покупців);
- виявляти відмінності в структурах ринку;
- сприяти зростанню розуміння ринку.

Ефективність сегментації досягається, якщо самі сегменти мають наступні властивості:

- Вимірність. Вона показує, в якому ступені можуть бути виміряні обсяг і купівельна спроможність сегменту. Деякі характеристики сегментів важко виміряти, наприклад, розмір сегмента, який складають підлітки, які п'ють в першу чергу в знак протесту проти своїх батьків.
- Доступність. Визначає, в якій мірі даний сегмент піддається впливу і може бути обслужений. Один з авторів знайшов, що 20% відвідувачів одного ресторану, який обслуговує коледж, були постійні клієнти. У них, однак, не виявилося загальних властивостей. Вони включали як професорсько-викладацький склад, співробітників, так і студентів. Не було різниці в споживанні між студентами денного і вечірнього відділень або між студентами різних курсів. Хоча і вдалося ідентифікувати сегмент ринку, однак виділити сегмент великих споживачів виявилося неможливо.
- Прибутковість. Свідчить про ступінь прибутковості сегмента як ринку. Сегмент повинна становити найбільша гомогенна група, життєздатна з економічної точки зору і здатна реагувати на спеціально складену програму маркетингу.
- Можливість освоєння. Вказує на ступінь, до якої доцільно розробляти спеціальні програми по залученню і обслуговуванню сегментів. Невелика авіакомпанія, наприклад, виділила сім сегментів ринку, але їй не вистачає ні персоналу, ні коштів, щоб розробити окремі програми маркетингу для кожного з них.

Ринок туристичних послуг повинен завжди розвиватися. У свою чергу розвиток має на увазі задоволення потреб різних категорій клієнтів. Для ефективної реалізації мети розвитку туристичної галузі в маркетингових дослідженнях тур фірми застосовують процес сегментування ринку. Шляхом сегментування ринку туристичних послуг можна вирішити наступні проблеми:

- визначити найбільш важливих споживачів туристичної продукції;
- встановити взаємозв'язок всіх функціональних відділень підприємства з маркетинговою діяльністю;
- підвищити конкурентоспроможність турпродукції і підприємства в цілому;
- збільшити обсяг реалізації шляхом докладання зусиль на обраний сегмент ринку, а внаслідок підвищити прибуток.

Незважаючи на переваги сегментування ринку, цей процес може привести до деяких недоліків.

Фахівці з маркетингу повинні звернути увагу на такі недоліки, що зустрічаються при сегментації ринку:

- перед тим, як прийняти рішення про сегментування ринку, необхідно перевірити, виправдають або не виправдають себе витрати, пов'язані з дослідженням ринку і проведенням сегментування;
- іноді фірми розбивають ринок на дрібні неефективні по частині витрат сегменти;
- в деяких випадках недоліки і переваги споживачів оцінюються неправильно;
- іноді фірми намагаються конкурувати в багатьох сегментах зі значною різницею або ж замикаються на скорочується сегменті ринку.

В цілому сегментування ринку для туристичної фірми є інструментом з метою підвищення попиту на ринку туристичних послуг. Крім того, результати сегментування ринку будуть поштовхом для створення нової маркетингової програми і розробки нових тур продуктів, оскільки в сучасній економіці кожен товар може бути успішно проданий лише визначеному покупцеві, але не всьому ринку.

Література

1. Герасименко. Основы туристического бизнеса / В.Г. Герасименко - Одесса, 1997. - 160 с.
2. Гуляев В.Г. Организация туристской деятельности / В.Г. Гуляев - М.: НОЛИДЖ, 2005. - 312 с.
3. Дмитриевский Ю.Д. Туристские районы мира / Ю.Д. Дмитриевский. - Смоленск: СГУ, 2000. - 224 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.