Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Громаченко К.Ю.
Тези Міжнародної науково-практичної конференції
"Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та тренди"
(м. Київ, 7 квітня 2016 р.) - К.: КНТЕУ, 2016. - 362 с. - С.22-24.

Туристичний сектор Рівненщини та перспективи його розвитку

Готельне господарство є однією з головних складових туристичного сектору економіки в Україні, яка тільки розпочала шлях у розвитку себе як туристичної країни. Стан готельного господарства визначає туристичний імідж регіону та України в цілому, тому на сьогодні актуальним є розвиток готельного господарства Рівненської області як невід'ємної частиною не тільки вітчизняного але і світового туризму, що приносить значні грошові надходження.

Сфера надання послуг гостинності набуває дедалі більшого розвитку як частини туристичного сектору економіки країни. Так, в Україні за останні 10 років кількість підприємств готельного господарства збільшилась на 50%, а номерний фонд з 2004-2011 pp. збільшився в 2 рази [1]. Загальна сума доходів готельного господарства України, без урахування сплачених податків, у 2009 році становила 4300,4 млн. грн. [2, с.104].

В Рівненській області туристична інфраструктура нараховує 50 санітарно-оздоровчих закладів та 40 готелів. Послуги сільського туризму в області надають 50 господарів у різних районах, області [3].

Проте, розвиток готельного господарства регіону ускладнюється низкою проблем:

- рівень завантаженості готелів регіону залишається досить низьким (30%) у порівнянні із середньою завантаженістю у готелях світу - 65-75% [4, с.71];
- відсутність необхідної інфраструктури, відповідних сервісних умов, що, в свою чергу, позначається на рівні якості обслуговування туристів;
- невідповідність цін рівню якості готельних послуг - вартість проживання в українських готелях в 2-3 рази перевищує вартість проживання в готелях аналогічного рівня країн Європи;
- нестача готелів високого рівня обслуговування - аналіз туристичних потоків (міжнародний туризм) свідчать про те, що відвідують іноземні туристи Україну переважно у приватних цілях (83%), які потребують готелів VIP класу [4, с.72];
- низька кваліфікація персоналу.

місто Рівне

На сьогодні можна констатувати той факт, що, стан сфери послуг гостинності в Рівненській області не відповідає потенційним можливостям для розвитку туристичної інфраструктури регіону. Адже, Рівненщина славиться своїм рекреаційним потенціалом, історико-культурною базою, природним багатством територій та традиційно-культурною спадщиною. Але щоб задовольнити всі потреби європейського споживача необхідно забезпечити комфортність проживання, високу якість обслуговування та створити такі умови, щоб людям хотілося повертатися на відпочинок до нашої держави. Для туриста готель - це візитна карта країни, регіону, міста. Але на сьогодні, готель, навіть найкращий не здатен привабити туристів у регіон.

Різноманітність інтересів споживачів готельних послуг України визначає сучасну сегментацію готельного ринку і різноманітність готелів та інших засобів розміщення [1]. Так для Рівненської області розвиток готельного господарства має бути орієнтовані на перспективні у регіоні види туризму (мисливський, сільський, екологічний, культурно-пізнавальний, активний).

У відповідності до «Стратегії розвитку Рівненської області на період до 2020 року» передбачається розвивати туризм за двома напрямами [5, с.117-119]. Перший із них передбачає утримання туристів у регіоні шляхом відпочинкового туризму на базі природного потенціалу регіону, другий - традиційна гостинність населення регіону, особливо у сільській місцевості, що забезпечує можливість поєднання розміщення туристів із вивченням сільських звичаїв та традицій безпосередньо в селах.

Зелений сільський туризм - є одним з найперспективніших в своїй сфері і подальший його розвиток є основною формування туристичної інфраструктури Рівненщини.

Реальний стан туристичної сектору економіки в регіоні значною мірою будуть визначатись станом готельного господарства. Реалізація Стратегії сприятиме розвитку готельної сфери в місті та області, як однієї з основних складових туристичної індустрії; підвищить зацікавленість внутрішніх та іноземних інвесторів до готельної галузі; підвищить та наблизить рівень обслуговування і якість надання послуг до загальноприйнятих світових стандартів.

Список джерел

1. Зеленко О.О. Сучасні тенденції розвитку готельного господарства в Україні / О.О. Зеленко, К.Р. Габараєва // Наукові вісті Далівського університету. - 2013. - №10.
2. Подвальна Н.Е. Аналітичне дослідження сучасного стану готельного господарства / Н.Е. Подвальна // Туристична індустрія: сучасний стан та пріоритети розвитку: матеріали VI Міжнар. наук.-практ. конф., (Луганськ, 28-29 квіт. 2011 p.). - Луганськ: ЛІГУ, 2011. - Вип.6. - Т.1. - С.102-111.
3. Рівненщина туристична [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.tourism.rv.ua/.
4. Польова Л.В. Сучасний стан і перспективи розвитку готельного господарства України / Л.В. Польова // Карпатський край: Івано-Франківськ - 2012. - №2. - С.70-75.
5. Стратегія економічного та соціального розвитку Рівненської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.rv.gov.ua/sitenew/data/upload/files/ekon/str.pdf.

Фото: Дмитpo Ciмaгiн.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.