Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Громова А.Г.
Матеріали конференції "Дні науки - 2007"

Методично-організаційні засади використання маркетингових досліджень в управлінні готельними підприємствами

Система маркетингових досліджень є складовою частиною маркетингової інформаційної системи. На наш погляд, маркетингові дослідження – це збір, обробка, аналіз і накопичення інформації для обґрунтування маркетингових рішень з метою зменшення невизначеності і ризику функціонування підприємств на ринку. Адже поняття маркетингові дослідження значно ширше, ніж поняття дослідження ринку або аналізу ринку, вони охоплюють ще і моніторинг чинників макросередовища, діагностику мікросередовища, виявлення загроз і можливостей, сильних і слабких сторін підприємства.

Дослідженнями даної теми займаються як зарубіжні так і вітчизняні науковці: О. Ваганова [1], М. Вачевський [2], О. Голубков [3], А. Коваленко [4], Д. Ісаєв [5], Н. Куценко [6], Ю. Ліщенко [7], М. Морозов [8], Б. Петровський [9], М. Щербакова [11] та інші.

Питання використання маркетингових досліджень на сьогодні недостатньо вивчене тому метою цього дослідження є аналіз маркетингової діяльності, показати яким чином аналізуються послуги і як застосовуються на практиці. Предметом дослідження виступають теоретичні основи використання маркетингових досліджень в управлінні готельними підприємствами.

Готельні комплекси приступають до проведення маркетингових досліджень з двох причин – необхідності визначення та вирішення маркетингових проблем. Таке розмежування служить основою для класифікації маркетингових досліджень на ті, які проводяться для визначення проблеми, і ті, які проводяться для вирішення проблеми [3, 16].

А отже, маркетингові дослідження створюються для визначення та встановлення проблем, які або є прихованими, або існує вірогідність їх появи в майбутньому. До їх числа входять маркетингові дослідження ринкового потенціалу, долі ринку, торгової марки або іміджу готельного комплексу, ринкових характеристик, а також аналіз продажів і дослідження тенденцій в готельному бізнесі.

Маркетингові служби готельних комплексів на основі маркетингових досліджень можуть виділити періоди зростання й падіння попиту під впливом різноманітних факторів (сезону, дня тижня, календаря подій, часу відпусток і канікул тощо), можуть формувати широку дисконтну програму та систему стимулів для проживання у періоди спаду попиту [1, 26].

Проектування будь-якого послуги треба починати передовсім із визначення комплексу соціально-економічних потреб людей, які необхідно задовольнити. Тому вивчення потреб потенційних покупців є основним завданням підприємств в умовах маркетингової орієнтації. Готельні комплекси мають можливість вибору декількох підходів до управління ринками готельних послуг і суб'єктами ринкових відносин. У одному випадку готельні комплекси мають враховувати всі вимоги клієнтів, потреби яких складаються не залежним від готельного комплексу чином, він має лише задовольняти їх. У іншому випадку готельний комплекс бере активну участь у створенні потреб і створює саме ті, які може і має намір задовольняти.

Мета маркетингових досліджень полягає в тому, щоб визначити інформаційні потреби і подати необхідну інформацію керівникам для підвищення ефективності маркетингових рішень [2, 28].

Отже, дослідивши дану тему можна зробити такі висновки технологія споживання готельних послуг – це складний процес, який вимагає чіткої послідовності виконання різних операцій, знання нормативної бази, а також наявність кваліфікованого персоналу. Тому створюючи в Україні індустрію туризму, потрібно намагатися гідно увійти до міжнародного ринку туристичних послуг, необхідно реконструювати діючі, будувати нові сучасні підприємства готельного господарства, здатні конкурувати з кращими готелями світу, завоювати авторитет і популярність.

Література

1. Ваганова О. Как “привязать” клиента к турфирме? // Турбизнес. – 2001. – №1. – С.26.
2. Вачевський М.В., Свінцов О.М., Кузнєцов В.Ф. Рекреаційні можливості Трускавецько-Східницького регіону // Український бальнеологічний журнал. – 2000. – №3-4. – С.28-35.
3. Голубков О. П. Загальна характеристика маркетингової діяльності в готельному бізнесі // Маркетинг. – 2003. – № 1. – С.16-18.
4. Коваленко А. Иностранный туризм в Украине // Вопросы статистики. - 2001. - №4. - С. 32-35.
5. Ісаєв Д. Маркетинг иностранного туризма в Украине // Вопросы статистики, - 2004. – № 5, - С. 18.
6. Куценко Н. В. Особливості розвитку туризму в Украине // Ресторани і готельний бізнес. - 2003. - N 11. - C. 21.
7. Ліщенко Ю. Перспективи розвитку готельно-ресторанного господарства в Україні // Високий замок. – 2002. – №160-161. – С.24.
8. Морозов М. Тенденции развития гостиничного хозяйства // Туризм: практика, проблемы, перспективы. - 2005. - N 8. - С. 38-40.
9. Петровський Б.Д. Особливості інноваційної діяльності в готельному бізнесі // Ресторанний і готельний бізнес, - 2005, - №.7, - С. 15.
10. Туристические возможности. Украина // Региональный центр содействия бизнесу. – www.rbac.kharkov.com
11. Щербакова М. “Нам потрібен європейський готельний бізнес. Найкраще п’ятизірковий” // Галицькі контракти. –1998. – №30. – С.38-41.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.