Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Гриценко Ольга Миколаївна
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
«Теорія та практика управління економічним розвитком»
м. Київ, 22-24 листопада 2012 року. - В 3 т. - Т.2. - С.189-190.

Якість запасів в ресторанному господарстві: обліковий аспект

запаси в ресторанному господарстві Якість в закладах ресторанного господарства є складним сукупним поняттям, яке має відповідати певним вимогам, що формуються в процесі постачання запасів, виготовлення з них продукції, а також її реалізації. Забезпечення якості готової продукції досягається завдяки наявності достовірної інформації, яку гарантує система бухгалтерського обліку.

Особливості ресторанного господарства визначають можливість оцінки кінцевих результатів якості готових страв лише після споживання продукції, що має місце після її виробництва і реалізації, за умов відповідності її вимогам споживачів, при належному обслуговуванні та організації дозвілля. При цьому критерієм оцінки якості виявляється сама людина з її різноманітними потребами, індивідуальним смаком, що додає деяку суб’єктивність одержуваним результатам.

Разом з тим, на якість та ефективність виробництва та реалізації ресторанної продукції впливає якість закупленої сировини, товарів, послуг, отриманих від інших підприємств, що може бути вирішальним та впливовим чинником якості, вартості, ефективності, безпеки послуг ресторанних закладів. Також суттєво впливають на якість різні підготовчі господарські процедури, зокрема, сертифікація продукції, реклама, маркетингові дослідження тощо.

Вищенаведене обумовлює можливість встановлення ланцюжку якості в закладах ресторанного господарства, за яким слід організувати облікове забезпечення показників, що її формують, а саме: якість підготовчого процесу щодо здійснення господарської діяльності; якість постачання сировини, товарів, послуг; якість виробництва ресторанної продукції; якість її реалізації.

Витрати, що виникають у зв’язку із досягненням, підтриманням та підвищенням якості в закладах ресторанного господарства за вищенаведеним ланцюжком якості, вважаємо за доцільне групувати та обліковувати щонайменше в двох аспектах: витрати на забезпечення якості та витрати на підвищення якості. Зазначені витрати виникають на різних стадіях діяльності підприємства (постачання, виробництво, реалізація), у зв’язку з чим, логічним буде здійснювати їх облік на належних бухгалтерських рахунках, що відповідають сутності процесів та об’єктів обліку, які стосуються заходів щодо якості, орієнтуючись при цьому на відповідні рахунки, субрахунки та аналітичні позиції до них.

Так, витрати, які понесені для забезпечення якості до початку здійснення ресторанної діяльності (інформаційні послуги, маркетингові дослідження, сертифікація продукції, захист комерційної таємниці в сфері якості тощо), доцільно обліковувати відповідно на рахунках 91 “Загальновиробничі витрати”, 92 “Адміністративні витрати”, 39 “Витрати майбутніх періодів”.

На стадії придбання витрати на забезпечення та підвищення якості сировини та товарів, що використовуються у виробництві ресторанної продукції чи безпосередньо споживаються, вважаємо, мають переважно обліковуватись на рахунках 20 “Запаси” та 28 “Товари”, оскільки вони підлягають ідентифікації щодо належності до витрат, пов’язаних із доведенням запасів до стану можливого їх використання, які включаються до первісної вартості останніх відповідно П(С)БО 9 “Запаси” [1].

Витрати на якість продукції в процесі її виробництва відбиваються переважно на рахунках 23 “Виробництво” та 91 “Загальновиробничі витрати”, хоча ряд витрат таких, витрати на підвищення професійного рівня працівників та пов’язані з ними витрати відрядження доцільно враховувати на рахунку 92 “Адміністративні витрати” відповідно вказівок П(С)БО 8 “Нематеріальні активи” щодо відмови від капіталізації витрат на підвищення кваліфікації працівників [1].

З метою акумулювання витрат на обслуговування та відпочинок споживачів ресторанної продукції доцільно використовувати рахунок 93 “Витрати на збут”

Отже, підсумовуючи вищевикладене, слід відмітити, що якість в ресторанній сфері варто обліковувати щонайменше в двох аспектах: витрати на забезпечення якості та витрати на підвищення якості.

Список використаних джерел

1. Положення (стандарти) бухгалтерського обліку [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/z0391-99
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.