Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
История туризма
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Booking.com

Гуль І., Клеба І.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
"Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури
та сфері обслуговування" (м. Львів, 11-12 травня 2017 р.)
Львів: ЛДУФК, 2017. - 168 с. - С.77-80.

Просторовий аналіз розвитку зеленого туризму в Жовківському районі Львівщини

Зелений туризм по праву є одним із пріоритетних напрямів у розвитку туристичної галузі України. У розвинених країнах світу зелений туризм посідає ключове місце у державній економічній, екологічній та соціальній політиці щодо розвитку місцевих сільських громад, невиснажливого використання та збереження ресурсів навколишнього природного середовища, а також розвитку національної економіки загалом. У контексті євроінтеграційних змін, що відбуваються в Україні зелений туризм може сприяти розв’язанню проблем, пов’язаних з урбанізаційними процесами, та стимулювати перехід на засади стабільного екологічно збалансованого розвитку місцевих соціально-економічних систем. Саме сукупність цих проблем і визначає актуальність та мету наукового дослідження

Мета наукового дослідження - аналіз соціально-економічних передумов розвитку зеленого туризму у Жовківському районі Львівської області.

Жовківщина - надзвичайно багатий історичний край у північно-західній частині Львівської області. Жовківський район посідає одне із провідних місць у Львівській області щодо наявності рекреаційних ресурсів, які в основному представлені водними та лісовими багатствами природи.

Жовківський район цілком забезпечений усіма необхідними ресурсами для розвитку зеленого туризму. Та, на жаль, можна констатувати той факт, що бажаного розвитку зелений туризм таки не отримав. Проте на це є об’єктивні причини, а саме: недостатнє інформаційне та законодавче забезпечення, недостатній рівень досвіду в цій сфері тощо.

Аналіз статистичних даних показує, що туристи найчастіше відвідують туристичні атракції та музеї, що зосереджені у м. Жовкві, м. Дубляни, селах Заглина, Гійче, Крехів, Деревня, Зашків.

Крехів

Для того щоб систематизувати актуальні проблеми та переваги розвитку зеленого туризму в Жовківському районі Львівської області, ми провели SWOT-аналіз стану цього виду діяльності (табл. 1).

Таблиця 1

Матриця SWOT - аналіз доцільності розвитку зеленого туризму на Жовківщині
  Фактори внутрішнього середовища
Фактори зовнішнього середовища Сильні сторони (S)
1. Чисте повітря, безпечне довкілля.
2. Мальовнича природа, достатня забезпеченість флорою та фауною.
3. Наявність річок, озер, лісів.
4. Багатство історико-культурних пам'яток.
5. Велика кількість сільських поселень.
6. Збереження сільських традицій.
7. Гостинність населення.
8. Близькість до кордону
Слабкі сторони (W)
1. Низька якість нічліжної бази.
2. Невеликий досвід у цій сфері діяльності.
3. Незнання господарями іноземних мов.
4. Не надто привабливий імідж України з погляду іноземців.
5. Відсутність чіткої законодавчої бази.
6. Недостатньо розвинена інфраструктура
Можливості (О)
1. Розвиток сільського туризму значно збільшить прибуток селян.
2. Збільшення зайнятості сільського населення.
3. Поліпшення інфраструктури та створення нових робочих місць у сфері обслуговування, медицини, транспорту.
4. Залучення іноземних інвестицій.
5. Вихід України на новий туристичний ринок
1. Розширення асортименту послуг й поліпшення їхньої якості шляхом використання супутніх видів туризму.
2. Створення позитивного іміджу і визначення стандартів якості.
3. Стабільний розвиток зеленого сільського туризму
1. Значні ризики несприйняття нової концепції
Загрози (Т)
1. Поганий політичний імідж не сприяє діяльності іноземних інвесторів.
2. Відсутність політичної стабільності та законодавчої ініціативи
1. Пріоритети над наявними й новими конкурентами (висока якість послуг, рівень обслуговування).
2. Загальний рівень купівельної спроможності не знизиться у зв’язку з розвитком супутніх послуг
1. Несприятливе політично-економічне становище держави не сприятиме потоку іноземних туристів

Проведений аналіз дав змогу об'єктивно оцінити можливості розвитку зеленого туризму та розробити ефективні заходи щодо запобігання можливим проблемам. Дослідження переваг сильних сторін дає підстави науково визначити потенційні можливості району та розробити ефективну стратегію щодо їх подальшого зміцнення, зокрема, зелений туризм сприятиме розвиткові малого бізнесу, дасть можливість міським мешканцями чудово відпочити на природі в приватних сільських господарствах, а сільські господарі зможуть поліпшити своє фінансове становище.

Зелений сільський туризм належить до тих видів туризму, які є ще недостатньо сформовані та популяризовані на наших теренах. Більшість відпочивальників скаржаться на недостатній рівень інформації щодо відпочинку. Одним із основних завдань є доведення до свідомості всіх селян району, що організація приймання гостей сприятиме зміцненню їхніх індивідуальних господарств. Своєю чергою це сприятиме збереженню сільських ландшафтів та чистоти природи.

Також одним із важливих аспектів є створення співпраці з турфірмами, котрі можуть пропонувати зелений туризм як внутрішнім, так і іноземним туристам.

Проте, ми вважаємо, що для розвитку зеленого туризму, передусім, необхідно вдосконалити регулювання цього виду туризму на загальнодержавному рівні. Ми пропонуємо запозичити досвід Польщі, де на всіх охочих займатися зеленим туризмом не поширюється дія закону, що регулює господарську (підприємницьку) діяльність, тому на надходження господарів не покладається податок на додану вартість. Однак тенденції останніх років свідчать, що західні країни бачать перспективу українського сільського відпочинку і туризму на міжнародному туристичному ринку. Іноземних туристів вабить наш регіон, проте через недостатню технічну оснащеність та нестабільну ситуацію в державі все ж виникають суперечності.

Список використаних джерел

1. Жовківський район [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Жовківський_район.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.