Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Храбрих М.Д.
Збірник матеріалів за результатами IV науково-
практичної конференції студентів та молодих вчених
«Сталий розвиток України: проблеми і перспективи».
Кам'янець-Подільський: Медобори-2006, 2016. - 230 с. - C.155-157.

Cтруктура сфери надання послуг розміщення в Україні

готель У статті розглядається структура надання послуг та перспективи розвитку закладів готельного господарства, їх функціональні особливості та роль послуг розміщення у сфері послуг.

Ключові слова: готельне господарство, спеціалізація підприємств, індустрія розміщення, ресурси гостинності, якість обслуговування.

Постановка проблеми. Основною проблемою структури сфери надання послуг розміщення являється відсутність розвитку туристичної інфраструктури та неналежне дотримання міжнародних стандартів.

Готельний бізнес - один із найперспективніших і успішно розвинутих напрямків бізнесу в Україні. Особливістю цього бізнесу є орієнтація на Європейські сервісні стандарти й стрімкий перехід до них. Як і будь-який вид діяльності готельний бізнес прагне до збільшення доходу й шукає ефективні шляхи для досягнення бажаного фінансового результату.

Сфера гостинності - це комплекс галузей, основне завдання яких пов'язане з обслуговуванням туристів під час їхнього перебування поза місцем постійного проживання. До неї, згідно з визначеннями провідних спеціалістів, належать готельний і ресторанний бізнес, підприємства транспортного обслуговування, своєрідні розваги. Отже, доцільно виокремити готельну індустрію як найкомплекснішу складову індустрії гостинності та розглядати її самостійно [2, с.56].

Аналіз досліджень і публікацій. Фундаментальні аспекти розвитку готельної справи України знайшли своє відображення у працях таких учених, як М. Пересічний, А. Магалецький, Р. Лозинський. Проблеми розвитку туристичної діяльності, зокрема готельного господарства, досліджували І. Бочан, Д. Яровий, С. Клубчук, О. Мартин, Н. Кампов та ін.

Метою даного дослідження є проблеми розвитку сфери надання послуг в Україні, що зумовлені відсутністю стратегії і відповідної політики в цій сфері, нестачею інвестицій, недосконалістю нормативно-правової бази і незадовільним рівнем якості системи готельних послуг.

Результати дослідження. Готельне господарство становить значну й надзвичайно важливу частину сфери послуг, є одним з рентабельних видів господарської діяльності, проте потребує значних фінансових ресурсів для функціонування и розвитку.

На основі узагальнення вітчизняного та зарубіжного досвіду відносно визначення сутнісних характеристик індустрії гостинності можна констатувати, що вона охоплює різні форми діяльності в сфері послуг, пов'язані з прийняттям і обслуговуванням гостей, а саме:

- це види обслуговування, які базуються на принципах гостинності та характеризується щедрістю і дружелюбністю стосовно споживачів;
- це сукупність суб'єктів підприємництва, таких як готелі і мотелі, туристичні агентства, об'єкти показу. Для всіх цих підприємств є спільним те, що їх продукт - це комплекс фізичних, соціальних і емоційних компонентів;
- підприємства індустрії гостинності - ресторани, готелі, курорти - беруть участь в створенні невидимого продукту, придатного до вживання тільки у момент його пропозиції споживачеві.

Отож, гостинність - це процес прийняття і обслуговування гостей. Сучасний готельний бізнес характеризується наявністю різних форм і видів підприємств розміщення. Узагальнюючи теоретичні положення і досвід практики з тематики наукового дослідження, необхідно відзначити, що трактування певного типу готельного підприємства повною мірою залежить від його призначення та комплексу послуг, що надаються [3, с.109].

Якість послуг - це відповідність процесу надання послуг певним встановленим стандартам. Стандарти і їх зміст є критерієм якості обслуговування у готелі. В Україні на даний час діє велика кількість послуг розміщення у сфері відпочинку - від комфортабельних готелів до приватних садиб чи будинків, які працюють в сегменті зеленого туризму. Без сумніву, орієнтуючись на європейські стандарти необхідно забезпечити іноземним туристам належний рівень обслуговування відповідно до їхніх побажань і можливостей, а також прийнятих у світі стандартів обслуговування. Для цього готелям необхідно створювати сучасні системи управління якістю, що визначають основні елементи системи управління якістю послуг і методи ефективного досягнення цілей, які можна використовувати в готельних підприємствах з урахуванням особливостей конкретного готелю та специфіки готельних послуг, тому що без якісних готельних послуг готель не в змозі буде довести споживачу свою унікальність чи взагалі надати послуги.

На даний момент в Україні залишається актуальним питання підвищення якості готельних послуг . Орієнтуючись на європейські стандарти, необхідно забезпечити туристам належний рівень обслуговування, відповідність отримуваного та очікуваного, а також прийнятих у світі стандартів обслуговування. При оцінці якості наданої послуги для споживача важливим залишається ступінь його задоволеності. При високій якості готельних послуг для гостя - це бажання повернутися ще раз, оскільки враховуються його інтереси, та сприяння залученості більшої кількості гостей готелю.

Обираючи готель по зірковості, турист ризикує отримати не той рівень комфорту, на який він сподівався. Тому для ефективного забезпечення якості в готелі потрібно впроваджувати єдину систему Hotelstars Union, оскільки введення даного єдиного стандарту дозволить іноземним туристам оцінити і порівняти готелі різних країн.

Організація, яка надає послуги, має розробити, створити, документально оформити, впровадити і підтримувати в робочому стані систему менеджменту якості як засіб проведення прийнятої у сфері якості послуг політики і виконання поставлених завдань [1, с.131].

Висновки. Розвиток готельного бізнесу в Україні за своїми масштабами і темпами не відповідає потребам і суттєво відстає від сучасних вимог індустрії гостинності, але система послуг в готельному господарстві формується і розвивається під впливом сукупності чинників, серед яких основне місце належить організаційно-економічним. Аналіз їх впливу шляхом групування готелів (залежно від номерного фонду, місткості, кількості обслужених осіб, місця розташування, середньорічного доходу від основної діяльності і додаткових послуг, конкурентного середовища та інших факторів) дозволив однозначно виявити ключові фактори формування системи послуг, зокрема місцезнаходження готельного підприємства, вид готельного підприємства, персоніфікацію відвідувачів, інтенсивність конкуренції. Саме ці фактори стимулюють формування внутрішньої якості готельних послуг (зручність, комфорт, культура).

Список використаних джерел

1. Опанащук Ю.Я. Система послуг готельного комплексу, їх класифікація та особливості / Ю.Я. Опанащук // Вісник ЛКА. Серія економічна. - 2007. - Вип.26. - С.399-402.
2. Роглєв Х.Й. Основи готельного менеджменту: підручник / Х.Й. Роглєв. - К.: Кондор, 2009. - 408 с.
3. Опанащук Ю.Я. Індустрія гостинності: суть, зміст і характерні особливості / Ю.Я. Опанащук // Підприємництво, господарство і право. - 2008. - №8. - С.168-169.
© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.