Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Іванечко В.А., Гірняк Л.І.
Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою
товарів і послуг" (м. Львів, 7 грудня 2017 р.)
Львів: Растр-7, 2017. - 368 с. - С.302-304.

Перспективи кейтерингу для закладу ресторанного господарства

Кейтеринг являє собою високоприбутковий та перспективний вид діяльності для закладів готельно-ресторанного господарства, які планують організовувати та надавати послуги на постійній основі, а не періодично з ціллю долучити додатковий дохід для закладу. Якісне надання послуг буде зумовлювати зростання прибутковості закладу, оскільки виїзні банкети додадуть до вже існуючих ресурсів додаткову достатньо велику кількість посадочних місць.

Стрімкий розвиток сфери готельно-ресторанного бізнесу забезпечує українцям нові робочі місця, формує додаткові надходження до бюджету, дозволяє підтримувати позитивний імідж окремих регіонів та країни у цілому, тому аналіз тенденцій розвитку кейтерингових послуг в Україні є дуже актуальним на сьогоднішній день.

Дослідженню економічної ефективності готельно-ресторанної та рекреаційно-туристичної сфери останнім часом приділена значна увага. Це знайшло відображення в працях вчених-економістів: О.В. Носової, Б.В. Губського, В.Г. Федоренка, А.А. Пересади, Г.О. Харламової, Т.О. Кізими, М.П. Денисенка та інших.

Саме сфера готельно-ресторанного господарства, як одна з високорентабельних галузей всесвітньої економіки, стає основним напрямом економічного та соціального розвитку України. Досвід міжнародних держав свідчить про те, що найбільш необхідною умовою успішного просування цієї галузі на ринок є сучасна та вдосконалена інфраструктура. На даний період часу саме готельне господарство формує економіку багатьох держав та регіонів, а тому стає дуже важливим чинником швидкого та стабільного розвитку світової індустрії гостинності.

На сьогоднішній день компанії, що пропонують послуги з кейтерингу в Україні швидко розвиваються, удосконалюють свої прийоми роботи із замовниками розширюючи перелік надаваних послуг. На практиці під кейтерингом мають на увазі не лише приготування страв, а й доставку та обслуговування персоналом закладу, сервірування, оформлення столу, розлив і подачу напоїв гостям та інші послуги.

Індустрія кейтерингу достатньо розвинена та відпрацьована у Європі уже понад 130 років [1, с.54]. На рис. 1 наведена частка послуг кейтерингу, що надається компаніями на європейському ринку послуг «харчування поза межами дому».

Частка послуг кейтерингу на європейському ринку послуг «харчування поза межами дому»
Рис. 1. Частка послуг кейтерингу на європейському ринку послуг «харчування поза межами дому», у % від об'єму ринку станом на 2016 рік

Дані рисунку свідчать про популярність та перспективність даного виду послуг: їх частка у 32% перевищила затребуваність послуг не лише стаціонарних закладів, а й навіть фаст-фуду (28%).

Аналізуючи діяльність мотелю «Панський двір», що у м. Львів, а саме ресторану при закладі, з метою підвищення його прибутковості та ефективності використання матеріально-технічної бази, нами було запропоновано до переліку послуг, що надає заклад долучити кейтерингові послуги. Відповідно ресторан матиме можливість додатково обслуговувати значну кількість клієнтів, реалізуючи свої послуги у будь який час, оскільки виїзні банкети та інші заходи додадуть до вже існуючих ресурсів готелю додаткову достатньо велику кількість посадочних місць.

Мотель «Панський двір» має у наявності необхідну матеріальну базу, а саме: складські приміщення, посуд, меблі, обладнання та висококваліфікований персонал, що дозволяє без вагомих ризиків здійснювати надання послуг з кейтерингу. Першими замовниками нових для закладу послуг з обслуговування на виїзді є задоволені рівнем сервісу у ресторані мотелю клієнти, які вже знайомі із закладом, та відповідно без зайвої реклами сформують клієнтську базу для цього виду бізнесу. Використовуючи даний вид обслуговування мотель «Панський двір» матиме змогу вдосконалити свою виробничу діяльність та кваліфікаційні навички обслуговуючого персоналу, що дозволить у майбутньому покращити результативність маркетингової стратегії закладу. У перспективі заклад може сформувати окремий відділ, у штабі якого буде передбачено шеф-повара та менеджера по продажах послуг. Обраний напрямок надасть можливість привабливого та перспективного розвитку мотелю.

Список використаних джерел

1. П'ятницька Н.О. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: підручник / За ред. Н.О. П'ятницької - 2-ге вид. перероб. та допов. - К.: Центр учбової літератури, 2011. - 584 с.
2. Дані Головного управління статистики у Львівській області. - Львів, 2012-2016 pp.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.