Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Іванова Л., Вовчанська О.
Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції
"Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури
та сфері обслуговування" (м. Львів, 11-12 травня 2017 р.)
Львів: ЛДУФК, 2017. - 168 с. - С.110-112.

Стан і особливості розвитку світового ринку готельних послуг

Розвиток світового ринку туризму і його інфраструктурного елемента - світового ринку готельних послуг - характеризується збільшенням обсягів інвестиційних вкладень. Це проявляється в підвищенні його значення у соціально-економічному вдосконаленні національних економік, створенні додаткових робочих місць, розвитку інфраструктури. Світовий ринок туризму - один із сегментів світової економіки, який розвивається найшвидше.

У 2015 році, вже шостий рік поспіль, починаючи з посткризового 2010-го, темпи зростання міжнародних прибуттів перевищували середній рівень, і щороку цей показник зростав на 4 і більше відсотки. У 2015 р. темпи зростання в Європі, Американському та Азіатсько-Тихоокеанському регіонах становили близько 5%. Кількість прибуттів на Близький Схід зросла на 3%, у той час як в Африці цей показник, за оцінками, зменшився на 3%, в основному через слабкі результати Північної Африки, на яку припадає більше ніж одна третина прибуттів у регіоні [3].

Готельний фонд європейських країн становить близько 45% світового готельного фонду. За розмірами готельної бази другим після Європи є Американський континент, частка якого у світовій готельній індустрії сягає 37%. На третьому місці готелі Південно-Західної Азії і Тихоокеанського регіону з часткою 15%. Частка готелів Африки, Австралії та Океанії у світовому готельному господарстві становить близько 3% [2, с.123].

Серед окремих країн лідерами світової готельної індустрії є: США, Японія, Італія, Німеччина, Франція, Іспанія, Англія, Австрія, Канада і Мексика. Найбільші темпи готельного будівництва спостерігаються у Китаї, Туреччині, Марокко, Німеччині, Аргентині, Сінгапурі, Малайзії. Сьогодні у світі налічується майже 360 тис. комфортабельних готелів різного рівня із номерним фондом 15 млн. одиниць. Найбільше їх у Європі та Північній Америці. Кількість номерів щорічно збільшується на 10-16%. Найбільші готельні мережі світу за кількістю номерів у 2016 р. представлено на (рис. 1) [1].

Найбільші готельні мережі світу за кількістю номерів у 2016 р.
Рис. 1. Найбільші готельні мережі світу за кількістю номерів у 2016 р., тис.

Основні тенденції розвитку світового ринку:

- поширення сфери інтересів готельного бізнесу на інші продукти і послуги, раніше надані підприємствами інших галузей. Наприклад, організація харчування, дозвілля, розваг, виставкової діяльності та ін.;
- зростаюча демократизація індустрії гостинності, яка значно сприяє підвищенню доступності готельних послуг для масового споживача;
- посилення спеціалізації готельного бізнесу, яка дає змогу чіткіше орієнтуватися на певні сегменти споживачів з урахуванням різних ознак;
- розвиток нових видів туризму, наприклад, екологічного, пригодницького, релігійного, екстремального, деяких тематичних напрямів, дозволяє врахувати інтереси практично будь-яких категорій споживачів і зробити туристичний продукт більш привабливим;
- глобалізація та концентрація готельного бізнесу, яка проявляється у створенні туристичних корпорацій і готельних мереж, також засновуються готельні асоціації, спілки, міжнародні урядові та неурядові організації;
- глибока персоніфікація обслуговування й повна концентрація на запитах і потребах клієнтів;
- широке впровадження нових засобів комунікації та інформаційних технологій, що дає змогу проводити глибоку й системну економічну діагностику;
- упровадження нових технологій у ділову стратегію підприємств індустрії гостинності. Зокрема, широке використання Інтернету з метою просування готельних продуктів і послуг, а також поширення сучасних комп'ютерних систем бронювання й резервування.

Ці основні сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності спрямовані в результаті на вирішення основних завдань:

- пошук власних конкурентних переваг;
- вміння створювати стабільну клієнтуру, завдяки здібностям знаходити свого клієнта;
- визначення нових шляхів розвитку, постійного оновлення власної політики, незмінно враховуючи динамічний розвиток ринку готельних і туристичних послуг.

Список використаних джерел

1. Крупнейшие гостиничные сети по количеству номеров [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.vestifinance.ru/infographics/6851.
2. Овчаренко Л. В. Развитие гостиничного бизнеса: современные мировые тенденции / Л.В. Овчаренко, А.В. Овчаренко // Мир человека. - 2009. - Т.9. - №1. - С.120-126.
3. UNWTO Tourism Highlights, Edition 2016 [Electronic resource]. - URL: http://tourlib.net/wto/WTO_highlights_2016.pdf.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.