Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Коніщева Н.Й.
Вісник ДІТБ. - 2006. - №10. - С.30-37.

Удосконалення системи державного регулювання та управління розвитком туризму в Донецькій області

Проведено аналіз законодавчої та нормативно-правової бази розвитку сфери туризму в Україні. Проаналізовано динаміку показників розвитку сфери туристичного бізнесу за 2000-2004 рр. Розроблено основні напрями вдосконалення системи державного регулювання та управління сферою туризму і курортів у Донецькій області.

У сучасних умовах в усьому світі спостерігається феномен розвитку туризму. Україна також постійно підвищує свій туристичний імідж. У 2004 р. кількість іноземних туристів склала 15,6 млн. осіб, що на 25% більше, ніж у 2003 р. Обсяг туристичного споживання, згідно з даними Держтурадміністрації України, становив 35 млрд. грн. (6,56 млрд. дол.), що на 23% більше, ніж у 2003 р. [1, с.4]. Підвищенню іміджу сприяє також здійснення важливих кроків щодо державного регулювання туристичної сфери, серед яких:

- розробка Державної програми розвитку туризму України на 2002-2010 рр., яку затверджено Постановою Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. №583 [2];
- постійне удосконалення національного законодавства у сфері туризму, в першу чергу, прийняття Закону України від 18.11.2003 р. №1282-IV «Про внесення змін до Закону України «Про туризм» [3]; на сьогодні в країні діє понад 600 законів, Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів, відомчих нормативних актів, що прямо або опосередковано стосуються туристичної сфери [4, с.82];
- удосконалення нормативного та організаційного забезпечення системи управління туристичною сферою на регіональному та місцевому рівнях за рахунок створення структурних підрозділів з питань туризму [5, 6];
- реалізація Загальнодержавної Програми формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 рр., яку затверджено Законом України від 21.09.2000 р. №1989-III [7];
- активізація інвестиційної діяльності шляхом здійснення концесійної діяльності при будівництві та експлуатації туристичних об’єктів (Закон України від 24.10.2002 р. №209 «Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про концесію» [8]);
- прийняття нормативних актів щодо проведення інвентаризації ресурсної бази курортної та туристично-рекреаційної сфери, необхідної для розробки Генеральних планів розвитку окремих курортів і туристичних центрів;
- розвиток нормативної бази готельного бізнесу та інвестиційної діяльності в туристсько-рекреаційній сфері, в тому числі: скасування дискримінаційного готельного збору (Закон України від 20.03.2003 р. №641 «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України від 20.05.1993 р. №56-93 «Про місцеві податки і збори» [9]), а також запровадження єдиних цін на проживання в готелях для громадян України та іноземців (Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. №1136 «Про забезпечення дотримання законодавства під час надання послуг іноземцям та особам без громадянства» [10]).

Велика робота проводиться в напрямі приведення законодавства України до вимог законодавства Європейського Союзу: за останні роки укладено 40 міжурядових та міждержавних угод про співробітництво у сфері туризму з більше ніж 20 країнами світу, які для України є перспективними туристичними ринками; поступово впроваджується безвізовий режим і спрощується порядок оформлення віз іноземним громадянам для в’їзду в Україну з туристичною метою з країн-членів Європейського Союзу та інших країн (Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 р. №909 [11] та Указ Президента України від 31.03.2005 р. №69/2005 [12]).

Багато зроблено в напрямі вдосконалення системи державного регулювання та управління сферою туризму та курортів на регіональному рівні. Простежимо це на прикладі Донецької області, яка посідає гідне місце серед найбільш привабливих туристичних регіонів України. Це зумовлено її унікальними природними, рекреаційними, історичними та культурними ресурсами. Вона посідає друге місце після АР Крим за кількістю санаторно-курортних закладів (відповідно, 567 і 435 закладів) і після м. Київ - за виїзним туризмом, четверте місце в Україні - за обсягом наданих туристам послуг, а також входить у число десяти регіонів (АР Крим, Одеська, Львівська, Дніпропетровська, Полтавська, Миколаївська, Тернопільська, Херсонська та Чернігівська області), де в останні роки спостерігається стала тенденція зростання показників розвитку туризму.

За 2000-2003 рр. кількість обслуговуваних у Донецькій області туристів зросла вдвічі - з 78 до 159 тис. осіб. Це випереджає темпи зростання цього показника в Україні на 25,6%. При цьому кількість обслуговуваних внутрішніх туристів зросла в 2,2 раза, а в’їзних - в 3,1 раза. Незважаючи на те, що Донецька область посідає друге місце в Україні за виїзним туризмом (34 тис. осіб у 2003 р.), спостерігається позитивна тенденція перевищення обсягів внутрішнього туристичного потоку над обсягами виїзного турпотоку: у 2002 р. - в 2,8 раза, у 2003 р. - в 3,5, в 2004 р. - в 1,7 раза. Це є позитивною ознакою розширення внутрішнього ринку та його економічної стабілізації. Про це також свідчить зростання обсягів наданих туристичних послуг за 2001-2004 рр. з 41,7 до 84,0 млн. грн. Питома вага Донецької області в обсязі туристичних послуг України зросла з 3,5% у 2001 р. до 4,2% у 2003 р. В 2004 р. вона склала 3,9% (табл. 1). Рівень споживання туристичних послуг на одну особу склав в області в 2003 р. 554 грн. Це лише на 4,6% менше середнього рівня по Україні - 580,8 грн. У 2004 р. він досяг 895,2 грн. при середньоукраїнському рівні 751,5 грн. [1, с.40-41].

Таблиця 1

Динаміка обсягів наданих туристичних послуг
Показники Роки
2001 2002 2003 2004
Обсяг наданих туристичних послуг, млн. грн.
Україна 1206,7 1386,1 2093,2 2138,7
Донецька область 41,7 51,3 88,0 83,9
Питома вага Донецької області, % 3,5 3,7 4,2 3,9
Обсяг туристичних послуг на одного туриста, грн.
Україна 483,6 492,9 580,8 751,5
Донецька область 369,3 458,6 554,0 895,2

Означені вище позитивні тенденції є результатом цілеспрямованої роботи, яка наполег-ливо здійснюється в Донецькій області для підвищення її туристичної привабливості [13, с.18; 14, с.127]. Для оцінки її масштабності достатньо назвати лише деякі заходи:

- освячення третьої в Україні Святогірської Лаври та реалізація програми Святогір’я-2004 у Рік Духовності на Донеччині;
- проведення щорічних фестивалів «Прокофьевская весна», «Звезды мирового балета», духовного хорового співу та джазу, спортивних змагань міжнародного рівня з футболу, гімнастики «Золотая Лилия» та легкої атлетики «Звезды шеста»;
- розширення площі природно-заповідного фонду;
- видання Державним управлінням екоресурсів у Донецькій області науково-інформаційного довідника-атласу «Донбас заповідний» та екологічної газети «Наш край».

Значний внесок у підвищенні туристичного іміджу регіону зроблено Донецьким інститутом туристичного бізнесу (ДІТБ), яким розроблено путівники по Донецьку та Святогір’ю, екскурсії «Село Красне - батьківщина видатного композитора С.С. Прокоф’єва», «Великоанадольський ліс», «Хомутовський степ», «Донецьк-Сімферополь-Ялта», «Донецьк індустріальний», «Донецьк культурний», «По святинях православ’я», «Донецьк-Нескучне», а також збірник «Рекреаційні зони та туристсько-екскурсійні маршрути Донецької області «Мій Донбас» [15, 16, 17].

Разом з громадською організацією «Донецький аграрний розвиток» інститутом успішно здійснюється Програма розвитку сільського зеленого туризму в селі Красному - батьківщині відомого композитора С.С. Прокоф’єва. Зараз цей досвід впроваджується в інших селах Донецької області. При цьому фахівцями Міжнародного науково-дослідного центру проблем розвитку туризму ДІТБ велика увага приділяється охороні культурної та природної спадщини регіону [18,19,20].

Інститутом щороку проводяться науково-практичні конференції, симпозіуми з актуальних проблем економіки та менеджменту туризму. Наприклад, V Міжнародна науково-практична конференція «Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків» (27-28 травня 2005 р., м. Донецьк) [21] було присвячено розгляду природних, історичних, культурних, соціальних та економічних передумов створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків; питанням удосконалення нормативно-правового, організаційного та інформаційного забезпечення їх створення і подальшого розвитку. Гості з Росії, Польщі, Литви, Узбекистану і практично з усіх регіонів України обмінювалися досвідом і думками з проблем формування якісно нових для України туристичних продуктів - тематичних парків, і підвищення на цій основі дохідності туристичного бізнесу.

Світовий досвід свідчить, що розвиток туристичних центрів і тематичних парків сприяє зростанню обсягів споживання туристичних послуг за рахунок розширення їх асортименту, збільшення середньої тривалості обслуговування та кількості відвідувачів, а за рахунок цього і доходів місцевих бюджетів. Високий науковий та організаційний рівень міжнародної науково-практичної конференції «Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків» дозволив зробити суттєвий крок не тільки в науково-методичному забезпеченні розвитку туристичної сфери України, але й поклав значну лепту в підвищення туристичної привабливості Донецької області.

Незважаючи на це, туристичний бізнес поки що не став бюджетоформувальною сферою регіонального господарського комплексу. За 2001-2003 рр. платежі до бюджету в результаті діяльності підприємств туристичної сфери Донецької області підвищилися з 18,6 до 54,7 млн. грн. При цьому питома вага регіону в республіканському обсязі платежів зросла в 2,2 раза - з 1,5 до 3,2% (табл. 2).

Таблиця 2

Динаміка платежів до бюджету в результаті діяльності туристичних підприємств
Показники Роки
2001 2002 2003 2004
Платежі до бюджету, тис. грн.
Україна 126786,66 136177,1 169058,0 98127,0
Донецька область 1855,97 2737,8 5466,0 1870,0
Питома вага Донецької області, % 1,46 2,01 3,23 1,91
Обсяг наданих туристичних послуг, тис. грн.
Україна 1206668,2 1386132,3 2093160,0 2138725,0
Донецька область 41650,8 51284,2 88027,0 83915,0
Питома вага Донецької області, % 3,45 3,69 4,21 3,92
Платежі до бюджету на 1000 грн. наданих послуг, грн.
Україна 105,07 98,24 80,77 45,88
Донецька область 44,56 53,38 62,09 22,28
Кількість обслуговуваних туристів, осіб
Україна 2495277 2812125 604063 2845946
Донецька область 112912 111873 158909 93739
Питома вага Донецької області, % 4,53 3,98 4,41 3,29
Кількість обслуговуваних туристів на 1 грн. платежів до бюджету
Україна 19,68 20,65 21,32 29,00
Донецька область 60,84 40,86 29,07 50,12
Кількість працівників туристичної сфери, осіб
Україна

 

39706 50315 23530
Донецька область

 

1182 2607 591
Питома вага Донецької області, %

 

2,98 5,18 2,51
Платежі до бюджету на 1 працівника туристичної сфери, тис. грн./особу
Україна

 

3,43 3,36 4,17
Донецька область

 

2,32 2,1 3,16

Разом з тим, платежі до бюджету на 1 працівника сфери туризму в Донецькій області в 2003 р. складали лише 2,1 тис. грн. Це на 37,5% менше, ніж в середньому по Україні - 6,2 коп. на 1 грн. наданих туристичних послуг (в Україні 8,1 коп./грн.). У 2004 р. платежі до бюджету на 1 працівника сфери туризму в регіоні складали 3,16 тис. грн. Це на 24,2% менше, ніж в середньому по Україні - 2,2 коп. на 1 грн. наданих туристичних послуг (в Україні 4,6 коп./грн.).

Проведений аналіз свідчить про необхідність якісних трансформаційних зрушень у системі державного регулювання, структурі управління та організації сфери туризму в області з метою розширення обсягу споживання туристичних послуг. Фахівці ДІТБ разом з Донецькою облдержадміністрацією та обласною радою, туристичними підприємствами та громадськими організаціями наполегливо співпрацюють над вирішенням низки проблем у цьому напрямі, розробляючи та реалізуючи заходи Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки.

Важливим чинником розвитку туризму є вдосконалення системи державного регулювання сфери туризму і формування на цій основі ефективної організаційної структури управління на державному та регіональному рівнях. Протягом останніх років у Донецькій області багато зроблено в цьому напрямі. Юридичним відділом Донецької облдержадміністрації та Міжнародним науково-дослідним центром проблем розвитку туризму ДІТБ проведено значну роботу щодо уточнення повноважень центральних і регіональних органів управління туризмом, обґрунтовано повноваження спеціалізованих підрозділів з питань розвитку туризму і курортів на обласному та місцевих рівнях.

Результатом цієї співпраці стало створення відділу з питань туризму та курортів у складі облдержадміністрації (розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 30.12.2003 р. №823 і від 24.02.2004 р. №80), а також обласної координаційної ради з питань розвитку туризму як координаційно-дорадчого органу обласної державної адміністрації (розпорядження голови Донецької облдержадміністрації від 28.04.2005 р. №136) (рис. 1).

Основні напрями удосконалення системи державного регулювання та управління сферою туризму і курортів в Донецькій області
Рис. 1. Основні напрями удосконалення системи державного регулювання та управління сферою туризму і курортів в Донецькій області

Дуже важливим видається вирішення проблеми підвищення ефективності взаємодії суб’єктів підприємництва в туристичній сфері з органами державної влади та місцевого самоврядування на територіях, що мають значні туристичні ресурси. Тому науковим колективом Донецької облдержадміністрації та Міжнародного науково-дослідного центру проблем розвитку туризму ДІТБ розроблено комплекс заходів щодо регулювання туристсько-екскурсійної діяльності на території Святогірська [22, 23, 24, 25]. Запропоновано якісно нову систему взаємовідносин місцевих органів влади з суб’єктами підприємництва на договірній основі. Її впровадження сприятиме збільшенню надходжень у бюджет від розвитку туристичного бізнесу.

Багато робиться з точки зору формування інвестиційної привабливості туристичної сфери Донецької області. В результаті спостерігається зростання інвестиційної активності в розвитку туристичного, готельного, ресторанного, торговельного та розважального бізнесу. У цьому контексті треба підкреслити особливу актуальність формування якісно нових об’єктів туристичної інфраструктури.

Наприклад, під керівництвом президента ДІТБ Г.В. Кузьменко та ректора професора В.Ф. Данильчука виконано проект тематичного парку «Легенди Приазов’я» [26, 27]. Він отримав свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір «Наукові передумови та схемні рішення розробки тематичного парку «Легенди Приазов’я». Експозиція парку включає культурно-історичну реконструкцію поселень скіфів та запорізьких козаків. Його пропонується розташувати біля регіонального ландшафтного заповідника «Кам’яні Могили», який Президент України В. Ющенко під час свого перебування в Донецьку в лютому 2005 р. назвав культурною спадщиною планетарного значення.

Згідно з розрахунками кількість відвідувачів парку буде досягати в літній період 4-5 тис. осіб на день. Загальна вартість створення тематичного парку «Легенди Приазов’я» складає 4-5 млн. грн. Реалізація такого нового туристичного продукту може суттєво підвищити дохідність туристичного обслуговування в регіоні за рахунок надання широкого спектру туристичних послуг (екскурсійне обслуговування по тематичному парку, послуги театру, музею, розважального центру, кафе та ресторанів, пляжів) [28].

Практична значущість розроблених науково-методичних положень щодо вдосконалення системи державного регулювання та управління сферою туризму і курортів у Донецькій області полягає в такому:

Розроблено «Комплект нормативно-правових документів з регулювання туристсько-екскурсійної діяльності на території міста», який було схвалено на конкурсі нормативно-правових актів і програм з питань місцевого самоврядування і регіонального розвитку (свідоцтво Донецької обласної ради від 03.12.2003 р.);

Створено відділ з питань туризму і курортів Донецької облдержадміністрації (розпорядження голови Донецької облдержадміністрації «Про утворення відділу з питань туризму і курортів облдержадміністрації» від 30.12.2003 р. №823 і «Про Положення про відділ з питань туризму і курортів облдержадміністрації» від 24.02.2004 р. №80);

Пропозиції щодо розмежування повноважень щодо здійснення державного регулювання сфери туризму між центральним та місцевими органами виконавчої влади використано при розробці положення про сектор з питань розвитку туризму та курортів Донецької облдержадміністрації;

На основі рекомендацій щодо обґрунтування доцільності створення в Донецькій області координаційної ради з питань розвитку туризму розроблено положення про обласну координаційну раду з питань розвитку туризму (розпорядження голови Донецької облдержадміністрації «Про утворення обласної координаційної ради з питань розвитку туризму» від 28.04.2005 р. №136);

Розроблено пропозиції щодо підвищення ролі органів виконавчої влади і місцевого самоврядування з питань активізації туристичної діяльності в регіоні (акт впровадження від 24.01.2005 р. №08/17 я-0125);

Пропозиції та рекомендації щодо вдосконалення системи управління сферою туризму в Донецькій області включено до Комплексної програми розвитку туризму і курортно-рекреаційної галузі на 2005-2010 роки, яку схвалено на колегії Донецької обласної державної адміністрації та затверджено рішенням Донецької обласної ради від 25.02.2005 р. №4/25-583.

Література

1. Статистический бюллетень «Туризм в Украине» за 2004 г. - К.: Государственная туристическая администрация Украины, 2005. - 49 с.
2. Про затвердження Державної програми розвитку туризму на 2002-2010 роки: Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2002 р. №583 // Офіційний вісник України. - 2002. - №18. - Ст.935. - С.143-154.
3. Про внесення змін до Закону України «Про туризм»: Закон України від 18.11.2003 р. №1282-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - №50. - Ст.2600. - С.34-55.
4. Цибух В.І. Державне регулювання у сфері туризму в Україні // Статистика України. - 2005. - №1. - С.80-85.
5. Про утворення структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій з питань туризму: Постанова Кабінету Міністрів України від 25.11.1999 р. №2142 // Офіційний вісник України. - 1999. - №48. - Ст.2347. - С.57.
6. Про затвердження типових положень про управління (відділ) з питань туризму і курортів обласної, Київської та Севастопольської міської державної адміністрації та про відділ з питань туризму і курортів районної, районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації: Постанова Кабінету Міністрів України від 15.05.2003 р. №727 // Офіційний вісник України. - 2003. - №21. - Ст. 945. - С.414-421.
7. Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки: Закон України від 21.09.2000 р. №1989-III // Офіційний вісник України. - 2000. - №43. - Ст.1817. - С.5-33.
8. Про внесення змін до статті 3 Закону України «Про концесії»: Закон України від 24.10.2002 р. №209-IV // Офіційний вісник України. - 2002. - №46. - Ст.2091. - С.20.
9. Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про місцеві податки і збори»: Закон України від 20.03.2003 р. №641-IV // Офіційний вісник України. - 2003. - №15. - Ст.648. - С.7.
10. Про забезпечення дотримання законодавства під час надання послуг іноземцям та особам без громадянства: Постанова Кабінету Міністрів України від 17.08.2002 р. №1136 // Офіційний вісник України. - 2002. - №34. - Ст.1576. - С.47-48.
11. Про внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів України від 20.02.1999 р. №288: Постанова Кабінету Міністрів України від 13.07.2004 р. №909 // Офіційний вісник України. - 2004. - №28. - Ст.1890. - С.171.
12. Про тимчасове запровадження безвізового режиму для громадян держав-членів Європейського Союзу та Швейцарської Конфедерації: Указ Президента України від 31.03.2005 р. №569/2005 // Офіційний вісник України. - 2005. - №13. - Ст.664. - С.275.
13. Близнюк А.М., Конищева Н.И. Пути повышения туристско-рекреационного имиджа Донецкой области // Вісник ДІТБ. - 2004. - №8. - С.8-19.
14. Коніщева Н.Й. Шляхи розвитку природно-заповідних територій Донецької області в контексті концепції сталого розвитку // Регіональна економіка. - 2004. - №4. - С.127-139.
15. Дмитриевский А.В. Разрешите представить - Донецк!: Путеводитель / Под общ. ред. А.В. Кузьменко. - Донецк: Донецкий ин-т туристического бизнеса, 2003. - 198 с.
16. Дмитриевский А.В. Разрешите представить - Святогорск!: Путеводитель / Под общ. ред. А. В. Кузьменко. - Донецк: Донецкий ин-т туристического бизнеса, 2004. - 128 с.
17. Рекреационные зоны и туристско-экскурсионные маршруты Донецкой области «Мой Донбасс»: Монография. - Т.1. - Донецк: Донецкий ин-т туристического бизнеса, 2001. - 215 с.
18. Konishcheva N.I. Issues in developing a science of cultural and natural heritage // Materialy I Miedzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej "Dziedzictwo kulturowe Europy. Kraje. Pokolenia. Kultury" (22-24 kwiecien 2005, Kielce). - Kielce: Wyzsza Szkola Zarzadzania Gospodarka Regionalna i Turystyka, 2005. - S.143-151.
19. Zbior Materialow Miedzynarodowa Konferencja Naukowa «Uwarunkowania uzytkowania turystycznego lasow i terenow zadrzewionych» (18-19 wrzesnia 2003, Gdansk). - Gdansk: Wyzska Szkola Turystyki i Hotelarstwa, 2003. - 300 s.
20. Методология оценки рекреационных территорий: Монография / В.Ф. Данильчук, Г.М. Алейникова, А.Я. Бовсуновская, С.Н. Голубничая. - Донецк: Донецкий ин-т туристического бизнеса, 2003. - 197 с.
21. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Наукові і практичні проблеми створення і функціонування туристичних центрів і тематичних парків» (27-28 травня 2005 р., м. Донецьк). - Донецьк: Донецький ін-т туристичного бізнесу, 2005. - 175 с.
22. Близнюк А.М., Давиденко Л.И., Конищева Н.И. Совершенствование взаимоотношений органов местного самоуправления с субъектами предпринимательства в сфере туризма // Вісник ДІТБ. - 2003. - №7. - С.17-26.
23. Конищева Н.И., Давиденко Л.И. Развитие системы управления сферой туризма и курортов в Донецкой области // Вісник ДІТБ. - 2004. - №8. - С.79-92.
24. Близнюк А.М., Конищева Н.И., Давиденко Л.И. Координация действий на областном уровне местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в сфере туризма и субъектов предпринимательства // Вестник ДИТБ. - 2005.- №9. - С.8-15.
25. Konishcheva N.I. Improvement of the system of government regulation and management of tourism development in Ukraine // Studia I materialy II Miedzynarodowa Konferencia Naukowa «Regionalna polityka spoleczno-gospodarcza - determinanty I dylematy rozwoju». - Kielce: Wyzcza Szkola Zarzadzania, Gospodarka Regionalna i Turystyka w Kielcach, 2005. - S.167-178.
26. Данильчук В.Ф. Обоснование необходимости создания тематического парка «Легенды Приазовья» // Вісник ДІТБ. - 2003. - №7. - С.8-16.
27. Danilchuk V. F. Utilizing the cultural and natural heritage of the Donbass for the creation of a Theme Park «Legends of the Priazovye» // Materialy I Miedzynarodowej Studenckiej Konferencji Naukowej «Dziedzictwo kulturowe Europy. Kraje. Pokolenia. Kultury « (22-24 kwiecien 2005, Kielce). - Kielce: Wyzsza Szkola Zarzadzania Gospodarka Regionalna i Turystyka, 2005. - S.61-69.
28. Данильчук В.Ф., Бовсуновская А.Я., Крапивина Г.А. Научные предпосылки управления рекреационными предприятиями на основе доходообразующих факторов // Вестник ДИТБ. - 2005. - №9. - С.15-21.

Проведен анализ законодательной и нормативно-Правовой базы развития сферы туризма в Украине. Проанализирована динамика показателей развития сферы туристического бизнеса за 2000-2004 Гг. Разработаны основные направления совершенствования системы государственного регулирования и управления сферой туризма и курортов в Донецкой области.

The analysis of legislative and legal base of the tourism development in the Ukraine was led. Parameters dynamics of tourist business development in Donetsk area for 2000-2004 was analyzed. The basic directions perfection of the state system regulations and management in the sphere of tourism and resorts of Donetsk area.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.