Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Корнєєва С.Г.
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції
"Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики"
(м. Кривий Ріг, 28 квітня 2018 р.). - Кривий Ріг: ДонНУЕТ
ім. М. Туган-Барановського, 2018. - 559 с. - С.470-471.

Соціальні інновації у готельному господарстві

У сучасних умовах жорсткої конкуренції у готельно-ресторанній справі актуальною темою вивчення є сучасні інновації. Завдяки правильно введеним інноваціям суттєво збільшується кількість споживачів послуг та економічна ефективність підприємства. За останні кілька років винаходи в індустрії гостинності розвивалися швидко. Особливу увагу заслуговують соціальні інновації. Поняття «соціальна інновація» можна визначити як свідомо організоване нововведення або нове явище в практиці соціальної роботи, яке формується на певному етапі розвитку суспільства відповідно до соціальних умов, що змінюються, і яке має своєю метою ефективні позитивні перетворення в соціальній сфері [1].

Ці інновації у готельному господарстві можна розділити на внутрішні та зовнішні. Вони спрямовані на різну аудиторію (внутрішні - на персонал, зовнішні - на суспільство). Внутрішні соціальні інновації в готельній сфері реалізуються через сучасні соціальні технології. Наприклад, організація курсів із вивчення іноземних мов, страхування персоналу, безкоштовне харчування, організація дозвілля персоналу, психологічна допомога.

Зовнішні соціальні інновації готельних підприємств у свою чергу реалізуються через спонсорство, благодійну діяльність, доступність цін для населення. Готельні підприємства активно приймають участь у будівництві лікувально-оздоровчих комплексів та центрів дозвілля, підтримують екологічні реформи, сприяють розвитку культури тощо. Особлива увага приділяється захисту природи та обслуговуванню маломобільних груп населення. Тому з'являються нові концепції готелів.

До таких можна віднести екологічні готелі, які здатні не тільки покращувати стан природного середовища, але і виховувати в суспільстві екологічну свідомість. Також, однією із соціальних інновацій, здатною вирішити проблему доступності сервісу для клієнтів з обмеженими можливостями, є впровадження «Концепції універсального дизайну» [2]. Ідея полягає у тому, щоб створити максимально зручний простір для кожного, незалежно від віку, фізичних можливостей та особливостей.

Соціальні інновації у готельному господарстві

Серед прикладів універсального дизайну можна назвати вхід в будівлі з рівня землі без сходинок, різний рівень розміщення раковин в санвузлах, меблі різної форми і висоти.

Таким чином, все більше готельних підприємств надає перевагу соціальним інноваціям, пропонуючи сервіс, доступний для всіх. Завдяки цьому можна задовільнити максимальну кількість потенційних клієнтів та сформувати високий рівень репутації готельного підприємства.

Література

1. Віноградська О.О. Соціальні технології: конспект лекцій / О.М. Віноградська, Л.О. Белова - Харків: ХНАМГ, 2009. - 135 с.
2. Сайт готельної мережі Scandic [Електронний ресурс] - Режим доступу: https://www.scandichotels.com/.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.