Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Ковальчук І.Є.
ези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики»
(м. Мукачево, 22-23 березня 2017 р.). - Мукачево, 2017. - 407 с. - C.43-44.

Туризм в Україні: реалії та перспективи

Туристично-рекреаційний потенціал України настільки потужний, що держава могла б зайняти провідне місце серед туристичних країн світу, забезпечуючи суттєві надходження у бюджет від діяльності підприємств індустрії гостинності. Але, наразі, український туристичний бізнес не витримує конкуренції з світовими лідерами галузі. Не сприяє цьому ні політична, ні економічна ситуація, ні військові дії у зоні АТО.

У підтвердження статистичні дані. Так, прямий внесок туризму у ВВП України згідно даних Всесвітньої ради з подорожей і туризму, за 2015-2016 роки зменшився на 1% [1]. За ці два роки кількість відвідувачів країни теж зменшилася майже на 13 мільйонів чоловік [2]. Тенденцію до зниження має також і виїзний туризм. Українці за останні два роки почали їздити за кордон на 6% менше [3]. Як в'їзні, так і виїзні потоки туристів у більшості - приватні подорожі, і лише 1% припадає на організований туризм [4].

туризм в Україні

В сучасних умовах без втручання держави у регулювання сфери туризму вихід з кризового стану неможливий. Іде мова про формування та реалізацію комплексної, системної та дієвої антикризової політики у туристичному секторі. Один із напрямів якої - забезпечення якості надання туристичних послуг європейського рівня та приведення у відповідність системи «ціна-якість». Адже, ціна відпочинку на курортах Чорного моря практично прирівнюється до вартості путівки на узбережжя Болгарії, Туреччини чи Єгипту, а от різниця у якості перебування - разюча, щоправда не на користь України.

Не менш важливою складовою для розвитку туристичного бізнесу є інновації. Аналізуючи ринок, виявлено що одним із стримуючих факторів для досягнення конкурентоспроможності вітчизняних туристичних підприємств є неможливість запровадження інноваційних проектів через технічну чи моральну відсталість матеріально-технічної бази тур об'єктів. У середньому показник зношеності основних фондів сягає 60-70% [5].

Перешкодою до ефективної діяльності українських туристичних підприємств є недостатня мотивація персоналу, яка призводить до формування лінії поведінки «як платять, так і роблю», і в результаті небажання догодити клієнту. Тому розвиток туристичного бізнесу неможливий без забезпечення високо рівня обслуговування відвідувачів, а принцип «клієнт завжди правий» сьогодні стає особливо актуальним.

Ще один важливий напрям політики держави у сфері туризму - застосування інформаційних технологій. Мова йде не тільки про подолання світового інформаційного голоду про український туристично-рекреаційний потенціал. Хоча дійсно, про багато вітчизняних об'єктів, які можуть зацікавити людей різних світоглядів, потенційні туристи просто не знають. Актуальними на сьогодні стають уже популярні у світі соціальні Інтернет технології. До прикладу, наявність гаджетів, планшетів, смартфонів, дівайсів спрощує, а подекуди і замінює, обслуговуючий персонал-консьєржів, екскурсоводів, гідів тощо, адже достатньо завантажити відповідну програму. Концепція обслуговування у сфері туризму завдяки інформаційним технологіям, на думку експертів, до 20120 року принципово зміниться.

Важливе значення у реалізації політики на українському туристичному ринку займає здатність державних органів влади сформувати ефективний механізм прийняття стратегічних рішень. В країні вже є певні напрацювання у цьому напрямку. Так, розроблений проект Стратегії розвитку туризму і курортів на 2016-2020 роки, який визначає нормативно-правову базу, ресурси, інфраструктуру, маркетингові підходи реалізації туристичних та рекреаційних продуктів. По суті, це план дій для Відділу розвитку туризму Міністерства економічного розвитку і торгівлі, який пожвавить тенденції у напрямку ефективності індустрії туризму в країні.

Крім того, сприятливим фактором для розвитку міжнародного українського туризму може стати той факт, що 2017 рік Генеральна асамблея ООН оголосила «Міжнародним роком сталого туризму в інтересах розвитку»[6]. Якщо пожвавити співпрацю з міжнародними та регіональними організаціями у рамках всебічної поінформованості про туристично-рекреаційну привабливість України та окремих її регіонів, це призведе до нового етапу в реалізації туристичних пріоритетів країни на світовому ринку гостинності.

Також на руку українському туризму може зіграти здатність європейців змінювати свої туристичні уподобання та відкривати нові місця, які у пошуках нових емоцій можуть зацікавитися українськими принадами. А якщо врахувати географічне розташування - у центрі Європи - та додавши трохи креативності у просуванні туристичного продукту, вітчизняні підприємства індустрії гостинності можуть мати шанс на розвиток.

Отже, з огляду на вищесказане, можна дійти висновку, що на сьогодні в країні є всі передумови для відновлення тенденцій розвитку туризму, які дещо погіршилися за останні три роки. Важливо у цьому контексті державним органам влади скористатися можливістю продавати Україну як туристичний бренд і з цією метою проваджувати відповідну політику у галузі туризму з врахування світових тенденцій, зокрема зосередитись на підвищенні рівня надання туристичних послуг та застосування інформаційних технологій. Це дасть можливість, привернути увагу як європейської, так і світової спільноти до українського туристично-рекреаційного потенціалу, збільшити потоки туристів та надходження у бюджет від туристичної діяльності, що в свою чергу підвищить зайнятість у туристичному секторі шляхом створення додаткових чи нових робочих місць.

Література

1. Ястремська О.О. Сучасні світові тенденції розвитку туризму / О.О. Ястремська // Проблеми економіки. - 2013. - №1. - С.23-27.
2. Бойко М. Г. Ціннісно орієнтоване управління в туризмі / М.Г. Бойко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 524 с.
3. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.travel-impact-newswire.com/2003/11/future-trends-in-tourism/.
4. [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://blog.martin.edu.au/index.php/travel-tourism/trends-tourism-industry.
5. Шандор Ф. Туристична галузь [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.zakarpatia.com/?p=838.
6. Отдых и туризм: Активный отдых в Украине. [Електронный ресурс]. - Режим доступу: http://www.uatur.net/zak_kotchen.php
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.