Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Кравченко Наталія Олександрівна, Зеленська Олена Олександрівна
Матеріали науково-практичної конференції
«Природничі науки на межі століть»
Ніжин, 2004. – 271 с. – С.147-149.

Сучасні підходи до класифікації факторів формування, розвитку і територіальної організації рекреаційного господарства

З метою забезпечення ефективного функціонування рекреаційного господарства слід брати до уваги закономірності та принципи його формування. На практиці це виражається у всебічному аналізі та максимальному врахуванні конкретних факторів1, ігнорування яких призведе до незадоволення основних вимог суспільства щодо розміщення продуктивних сил.

У сучасній науковій літературі, присвяченій рекреації, існує безліч підходів до визначення і систематики факторів формування, розвитку і територіальної організації рекреаційного господарства. Але особливої уваги з точки зору рекреаційної економіки заслуговує підхід до систематики факторів, розроблений російським вченим І.В. Зоріним.

У своїй класифікації він виходив з двох основних економічних законів: безмежності людських потреб та обмеженості ресурсів, які являють собою діалектичну протилежність. В залежності від цього вчений виділив групу факторів, що генерують потреби, та групу факторів, пов’язаних з рекреаційними ресурсами, що їх (потреби) реалізують. Але згідно з вищенаведеною закономірністю, наявність рекреаційних ресурсів як така не визначає напрямів туристичних потоків (локалізації туристичної діяльності). Таким чинником, на думку І.В.Зоріна, виступає інформованість населення про такі території, тому він виділяє третю групу факторів, що визначають локалізацію рекреаційної діяльності і пов’язані з інформованістю населення щодо рекреаційних територій.

Беручи за основу принципи даної та інших класифікацій факторів формування, розвитку і територіальної організації рекреаційного комплексу (формування пропозиції товарів та послуг рекреаційного призначення), пропонуємо удосконалений її варіант (рис. 1).

Фактори формування, розвитку та територіальної організації рекреаційного комплексу
Рис. 1. Фактори формування, розвитку та територіальної організації рекреаційного комплексу

В основу даної класифікації, подібно до класифікації І. Зоріна, покладено два вищенаведені економічні закони. В залежності від цього виділено дві групи факторів: фактори, що визначають потреби та ресурсні фактори.

Хоча ці дві групи повторюють думку І. Зоріна, ми навмисне уникаємо вживання означень “генеруючі” та “реалізуючі”. Першого тому, що рекреаційні потреби, скажімо, європейця суттєво відрізнятимуться від потреб жителя Анголи. Це означає, що, згідно класифікації І.Зоріна, потреба сама може виступати локалізуючим фактором. Це стосується, насамперед, коротко- та середньотривалої рекреаційної діяльності і продовжує мати значення для довготривалої.

Утримування від вживання другого означення викликане тим, що, з одного боку, наявність на певній території рекреаційних ресурсів є хоч і недостатньою, але все ж необхідною умовою для спрямування туди туристичних потоків (тобто також є локалізуючим фактором), а з іншого - для реалізації рекреаційних потреб необхідно, щоб вони стали попитом, а це не завжди трапляється. З цієї причини нами виділено групу факторів, які формують попит. Класифікація була б неповною без переліку інших факторів, що впливають на формування пропозиції товарів та послуг рекреаційного призначення.

На нашу думку, пропонована класифікація є більш досконалою, оскільки всебічно враховує взаємозв’язки між такими економічними категоріями, як потреби, попит і пропозиція.


1 Фактор – певна сила, сукупність сил, умов чи причин, які необхідні для протікання чи вдосконалення будь-якого процесу чи дії.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.