Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Кравченко Н.О., Троян В.Л.
Матеріали науково-практичної конференції
"Проблеми модернізації лісоресурсної сфери в контексті просторового розвитку"
м. Київ, 20.04.2007 р. – К.: РВПС України НАН України, 2007. – 239 с. – С.127-128.

Рекреаційне лісокористування в Чернігівській області: проблеми та шляхи їх подолання

рекреаційне лісокористування в Чернігівській області Більшість видів рекреаційної діяльності відбувається в природному середовищі і супроводжується взаємодією її суб’єктів з довкіллям. Лісові ресурси є часткою цінного рекреаційного і природоохоронного потенціалу територій. Значення лісів для рекреації важко переоцінити: вони виконують лікувально-оздоровчу (фітонцидна дія та здатність іонізувати повітря), пізнавально-виховну, естетичну, промисельну та інші функції. За розрахунками американських вчених, ефективність рекреаційного використання лісу становить 49 доларів прибутку на 1 вкладений. Вищі прибутки можливі лише в нафтобізнесі та деяких високотехнологічних галузях господарства.

Саме цим і пояснюється виключна важливість лісів для розвитку рекреації у Чернігівській області, у структурі природних рекреаційних ресурсів якої вони займають основне місце. Загалом лісами зайнято 656,6 тис. га, або 20,6% території області, з них 251,6 тис. га - ліси першої групи, які виконують здебільшого природоохоронну, захисну, оздоровчу функції. Величезний рекреаційний потенціал мають об’єкти природного заповідного фонду області, більша частина яких знаходиться в лісах.

Внаслідок Чорнобильської катастрофи значні ділянки лісових масивів було вилучено з рекреаційного користування. Територія лісів, віднесена до зон радіаційного забруднення по цезію-137, склала 102,7 тис. га або 15,6% загальної лісової площі, а стронцієм-90 забруднені усі ліси регіону. Радіаційне забруднення лікарської сировини в таких лісах перевищує допустимі норми у 15 разів, ягід – у 2,3, грибів – у 50 разів.

Незважаючи на це, ліси Чернігівщини зазнають великих рекреаційних навантажень: так, переважна більшість стаціонарних закладів відпочинку, а їх в області 75, розміщена в лісах, внаслідок неконтрольованої рекреаційної діяльності потерпають лісові масиви поблизу міст та автошляхів, водойм, – причому, з подальшим розвитком рекреації, яку проголошено пріоритетним напрямом розвитку господарства області, вони будуть збільшуватись.

Для запобігання негативному впливові рекреаційної діяльності на лісові екосистеми необхідно облаштовувати в лісах рекреаційні пункти (наразі в області їх нараховується більше 100), прокладати екологічні стежини, які б дозволяли побачити найцікавіші об’єкти природи, не втручатись в їх життя, траси туристичних маршрутів, обладнані спеціальними місцями, пристосованими для стоянки, готування їжі тощо. Вкрай необхідно в наших умовах низької екологічної культури проводити екологічно-просвітницьку роботу серед туристів. Виховувати рекреантів треба не лише за допомогою традиційних плакатів на території природних об’єктів, а більш дієвими засобами: інструктажами перед виходом в природу, поліграфічною продукцією (брошури, книжки про життя тварин, рослин), зрештою, системою штрафів, передбачених за недозволену діяльність в природному середовищі, та контролем за поведінкою туристів в природі.

Окрім того, для регіону актуальною є розробка наукових основ та провадження на їх основі раціонального рекреаційного лісокористування. Основними його напрямами є наступні:

- періодичне проведення робіт з реконструкції та лісовідновлення на лісових ділянках рекреаційного призначення;
- створення біологічно стійких лісонасаджень та мальовничих ландшафтів у місцях масового відпочинку, культивування лікарських трав;
- нормування рекреаційних навантажень на території;
- тимчасове обмеження доступу відпочиваючих до окремих рекреаційних ділянок лісових масивів, чергування експлуатації таких територій тощо.

Окрім рекреаційного користування, ліси активно експлуатуються в інших цілях. До того ж, в умовах економічної кризи для багатьох з полісян ліс та його багатства є однією із головних статей поповнення власних статків. Причому, заготівля деревини, деяких видів грибів та ягід є досить прибутковою справою, що вже почала привертати увагу малого і середнього бізнесу. Результатом цього є підчас неконтрольована посилена нераціональна експлуатація найбільш цінних ділянок лісових масивів, що може призвести не тільки до втрати рекреаційного потенціалу даних територій, але й спричинити незворотні зміни в природному середовищі. Значні масиви лісів потерпають внаслідок несанкціонованих сільськогосподарських палів. На ділянках лісів, розташованих поблизу населених пунктів, виникають стихійні звалища побутового сміття. Руйнування берегів річок та ґрунтового покриву, розмив корінних берегів та заплав, замулення водойм, виснаження трав’яного покриву, збіднення видового складу флори та фауни – далеко не повний перелік наслідків безвідповідального ставлення до основного багатства регіону.

Таким чином, розробку, організацію та здійснення лісоохоронних заходів необхідно здійснювати об’єднаними зусиллями вчених, органів державної влади, підприємств лісового господарства, правоохоронних органів, місцевого населення та суб’єктів різних видів господарської діяльності, для яких ліс є основним ресурсом.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.