Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Лепка А., Яцишин Б.П.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
"Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою
товарів і послуг" (м. Львів, 24 листопада 2016 р.)
Львів: Растр-7, 2016. - 376 с. - С. 316-319.

Необхідні зміни часових антропометричних характеристик для будівель готелів та устаткування

Оскільки переважна більшість будівель і споруд розраховані на перебування в них людини, то їх просторові параметри регулюються антропометричними показниками, що включають статичні розмірності і пропорції людського тіла, а також обсяг оперативного простору людини в процесі його дистанційного переміщення та на робочому місці. В архітектурі і мистецтві з найдавніших часів встановилося правило, що Людина є міра всіх речей, тому антропометричні дані є основою проектування будівлі, меблів, побутового та робочого обладнання, а оточуюче просторове середовище повинно підпорядковуватись розмірам і формі її тіла [1; 2].

Антропометрією формувались принципи античного зодчества, зокрема форми і пропорції - корінфська). Крім того, модулем для житла в античному світі був зріст людини. Японці у XVII ст. як модуль приймали циновки -"татамі", котрі визначались розмірами лежачої людини (0,95 х 1,9 м).

Найдавніше використання антропометричних даних для потреб архітектури та мистецтва мало місце у древньому Єгипті (близько 3000 років до н.е.). У пізніші часи були розроблені канони, що описують та визначають розміри тіла як модулі для проектування приміщень і їх внутрішнього антуражу, а також для розроблення інструментів, засобів пересування та зброї. До таких робіт відносять єгипетський канон часів фараонів, канон епохи Птоломеїв, канони Древньої Греції та Риму. Відомий більш пізні канон Поліглота, що довгий час був загальновизнаним, добре відомі дослідження Альберті, Леонардо да Вінчі, Мікеланджело та інших вчених, серед них широко відома праця художника середньовіччя Дюрера (рис. 1).

Системи пропорцій людського тіла різних епох та авторів
Рис. 1. Системи пропорцій людського тіла різних епох та авторів [3; 4]: древньоєгипетська (а); середньовічна (близько 1490 р.) авторства Леонардо да Вінчі, більше відома як "Вітрувіанська людина" (б); модулор авторства Ле Корбюзье (в); сучасне представлення пропорційного співвідношення людського тіла (синьо-червоні шкали позначають співвідношення частин тіла в "золотому перерізі") (г)

Антропометричні дослідження в XIX столітті А. Цейзинга та Е. Месселя, показали, що ці пропорційність людського тіла відповідає законам так званого "золотого перетину". "Золотий перетин" виникає як результат геометричної задачі ділення відрізка на дві нерівні частини так, щоб відношення більшої частини до меншої дорівнювало відношенню всього відрізка до його більшої частини [4, 5]. Розмірні співвідношення людського тіла, багато з яких відповідають пропорції "золотого перерізу", закладені в систему просторової гармонізації споруд. Середньостатистичні дані, основою яких є антропологічні характеристики, придатні для проектування просторових параметрів середовища, що допускають розмірні відхилення: висоти приміщень поверху, ширини дверей, розмірів побутових меблів. Архітектор Ле Корбюзье, починаючи з 1945 року, незмінне використовував в усіх своїх проектах систему пропорцій, засновану на правилах "золотого перетину" та названу ним "модулор". Спочатку він виходив із середнього зросту 1,75 м, але, продовжуючи дослідження, в 1947 році прийняв за основу свого пропорційного ряду ріст людини в 6 англійських футів, що дорівнює 1828,8 мм, і склав так званий "червоний числовий ряд", підпорядкований відношенням "золотого перетину" (рис. 2).

Використання модулора для архітектури
Рис. 2. Використання модулора для архітектури: числа червоної та синьої шкали позначають дійсні розміри тіла людини, що відповідають певним положенням (Рисунок Ле Корбюзье)

У будинках типової конструкції використовують елементи конструкцій та деталі, у розміри яких закладено антропометричні показники і пропорції людського тіла. Такі елементи та конструкції подаються як нормативні або довідкові, їх безпосередньо використовують при проектуванні. Так, у будинках із коридорною об'ємно-планувальною схемою (навчальні заклади, адміністративні будинки, лікарні, гуртожитки, готелі) з'єднувальні проходи і коридори зливаються на головному комунікаційному просторі, що веде до виходу. Розміри коридорів та інших комунікаційних шляхів повинні послідовно розширятись до вхідної групи або вестибюлю, при цьому в основу розрахунків береться розміри людини, яка займає до 60 см ширини проходу. Ширину маршу сходів залежно від інтенсивності використання приймають від 1,2 до 2,4 м, причому для будівель заввишки 2 і більше поверхів проектується не менше двох сходів. Вздовж довгих коридорів рекомендується розміщення холів.

Проте проектування своєрідних, оригінальних готельних та відпочинкових комплексів вимагає глибоких знань по архітектурі, в тому числі по антропометричних характеристиках працівників та пожильців.

Встановлено, що антропометричні дані різних країн значно різняться, що, звичайно, відображається на розмірах облаштування. Так, у середньоєвропейських країнах середній зріст жінок не перевищує 160 см, а в Північній Америці, Великобританії, Скандинавії наближається до 170. Звідси, наприклад, виникла різниця у висоті горизонтальної робочої поверхні, котра в державах Середньої та Південної Європи становить 80-85 см, а в Англії перевищує 90 см. Необхідно відмітити також різницю не тільки в абсолютних розмірах людського тіла, айв його основних пропорціях, у числових відношеннях голови, тулуба, ніг.

У межах однієї держави також спостерігаються значні коливання в пропорціях, однак основний характер відносин зберігається. Абсолютні розміри й пропорції людського тіла змінюються також залежно від харчування, занять, віку та життєвого укладу. Антропометричні дані змінюються з часом. Так, за останні 25 років середній зріст жителів Західної України збільшився на 2,3 см, що значно більше, чим збільшення росту жителів Північної Америки за цей же час (1,8 см.). Звичайно, що різні держави на основі власних досліджень встановлюють свої стандарти відповідності розмірів виробів антропометричним характеристикам. Ряд європейських країн, в тому числі й Україна, за вихідні дані прийняли зріст середнього європейця, що дорівнює 1,75 м. Проте останні дані з вибіркового встановлення розмірів людини вказують на подальше збільшення середнього росту населення України, що неодмінно потрібно враховувати при проектуванні будинків та споруд, скільки споруди проектуються на довгий період експлуатації. Відповідність антропометричним даним параметрів усіх функціональних зон та їх оснащення реалізує частину основних вимог, що висуваються до будівель та їх приміщень.

Список використаних джерел

1. Король В.П. Архітектурне проектування житла / В.П. Король. - К.: Фенікс, 2006. - 206 с.
2. Нойферт П. Проектирование и строительство: Иллюстрированный справочник для заказчика и проектировщика / Нойферт П., Нефф Л. - М.: Архитектура-С, 1995, 2004, 2007. - 254 с.
3. Бердукидзе А.Д. Золотое сечение // А.Д. Бердукидзе. - Квант. - 1973. - №8.
4. Золотий переріз. Інфомаційний ресурс: http://allofremont.com.ua/.
5. Інфомаційний ресурс: http://mathemlib.ru/books/item/f00/s00/z0000011/st021.shtml.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.