Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Магійович Р.І., Пилип'як О.В., Шкрібинець О.О.
Науковий вісник НЛТУ України. - 2008. - Вип.18.7. - С.164-169.

Розвиток туристично-рекреаційного комплексу в Західному регіоні

Розкрито важливість функціонування та подальшого розвитку туристично-рекреаційного комплексу Західного регіону, проаналізовано його наявні умови та складові. Визначено пріоритетні напрямки розвитку туристично-рекреаційного потенціалу Сколівського району Львівської області, зокрема сільського зеленого туризму. Виділено основні шляхи розвитку туристично-рекреаційного комплексу Західного регіону.

Ключові слова: туристично-рекреаційний комплекс, туристично-рекреаційний потенціал, туристично-рекреаційні ресурси, сільський зелений туризм.

Постановка проблеми. Подальший розвиток національної економіки України на основі ринкових відносин вимагає остаточного вирішення соціально-економічних проблем, які склалися на сьогоднішній час. Адже за світовими стандартами розвинута країна характеризується високим рівнем та якістю життя населення, постійним підвищенням його загального добробуту, інтелектуально-духовним збагаченням людей та повноцінного їх відпочинку.

Однією із складових національної економіки та одним із основних пріоритетів соціально-економічного розвитку є рекреаційно-туристичний комплекс, який має в Україні унікальні потенційні можливості для свого динамічного розвитку. Як показує світовий досвід, туристична сфера постійно удосконалюється, стрімко розширюється, є високоприбутковою та ефективною. Саме туристично-рекреаційний потенціал Західного регіону може стати одним із шляхів розвитку підприємницької діяльності в цій галузі, зменшення рівня безробіття в сільській місцевості, зростання доходів у селян та покращення їх матеріального становища, розвитку сільських територій та привабливості і потоку грошових коштів до місцевих бюджетів як від українських, так і іноземних туристів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми розвитку туристично-рекреаційного комплексу, його складових та факторів, вирішення питань щодо використання туристичного потенціалу, природних туристичних ресурсів останнім часом постійно розглядаються, обговорюються в наукових та спеціалізованих виданнях. Вагомий внесок в дослідження розвитку туризму як виду діяльності і як виду відпочинку, вивчення та аналізу рекреаційно-природних ресурсів зробили такі вчені, як М. Долішній, Р. Крамченко, І. Рожко, Я. Бондаренко, Б. Заставецький, Ю. Михасюк, О. Краснопольський, Ю. Зінько, В. Мацола, В. Васильєв, Д. Стеченко, В. Грабовецький М. Лобода, О. Ніколаєнко та ін.

Постановка завдання. Проблема, яка розглядається в цій статті є актуальною та багатогранною. Автори статті розкривають питання важливості розвитку туристично-рекреаційного комплексу Західного регіону та необхідності його стимулювання.

Виклад основного матеріалу. Туризм - діяльність, яка безпосередньо пов'язана з економікою, історією, географією, архітектурою, культурою, медициною та іншими важливими науками, а також з національними традиціями, фольклором. За визначенням Всесвітньої ради з туризму (ВТО) сучасний світовий туризм має такі характеристики:

а) туризм - це найбільша індустрія світу, що має приблизно 3,5 трлн. дол. обігового капіталу і містить такі складові, як: подорожі з використанням різних видів транспорту; проживання у відповідних побутових та інших сприятливих умовах; харчування; відпочинок і дозвілля;
б) провідний виробник промислової продукції, чий внесок у валовий національний продукт становить 6,1%;
в) кожний 15-ий працівник у світі зайнятий саме в галузі туристичного бізнесу;
в) це галузь світової економіки, що найшвидше розвивається [3].

Також світова статистика свідчить, що повноцінне обслуговування одного туриста забезпечується функціонуванням більше десяти робочих місць.

Практично кожна країна має свої соціально-економічні, культурно-історичні та природно-географічні умови для розвитку внутрішнього і зовнішнього туризму. Україна має всі необхідні передумови для розвитку туристичного бізнесу завдяки рекреаційно-туристичним можливостям, історичним надбанням, природним ландшафтам, архітектурним пам'яткам, озерам, лісам, рікам, морям, горам, джерелам мінеральних вод та ін.

Прибутковим місцем для розвитку туризму в Україні є області Західного регіону (Закарпатська, Львівська, Івано-Франківська, Чернівецька), територія яких створює атмосферу повноцінного і незабутнього відпочинку.

Туризм регіону - одна із найбільш перспективних галузей економіки, яка має для цього туристичні ресурси та сприятливі умови. Адже сама природа Українських Карпат має визначальне значення для розвитку туризму та рекреації в усі пори року.

Територія Львівщини - неповторний та унікальний в історичному аспекті край з великою кількістю пам'яток архітектури, історії, культури, має природно-кліматичний потенціал, рекреаційні заклади, туристичні маршрути, природно-екологічну базу та місцеві традиції.

Згідно з висловлюваннями науковців, туристично-рекреаційний комплекс (ТРК) трактується як комплекс, що об'єднує систему туристично-рекреаційних закладів, обслуговуючих їх підприємств інфраструктури та інших галузей, які мають тісні виробничі та економічні зв'язки, спільно використовують ресурси з метою задоволення різноманітних оздоровчих, пізнавальних, культурних та інших потреб населення.

Передумовами розвитку туристично-рекреаційного комплексу регіону є ціла система складових туристично-рекреаційного процесу таких як: туристично-рекреаційні ресурси; туристично-рекреаційні потреби; економічні можливості суспільства (або певного регіону) [4].

Туристично-рекреаційні ресурси поділено на групи, до яких входять:

- природні рекреаційні ресурси;
- культурно-історичні ресурси;
- соціальні умови та ресурси;
- економічні умови та ресурси.

До туристично-рекреаційних потреб входять:

- наявність туристично-рекреаційних підприємств (санаторії, бази відпочинку, пансіонати, готелі, мотелі, кемпінги, котеджі, гірські притулки тощо), трудових ресурсів (кваліфікованого обслуговуючого персоналу);
- транспортна доступність (види транспорту, якість доріг);
- розвиненість соціальної інфраструктури (культурно-мистецькі та спортивні заклади, медицина, харчування, страхування, зв'язок, Інтернет тощо) та вигідність економіко-географічного розміщення.

Функціонування туристично-рекреаційного комплексу регіону дає змогу отримувати соціальний і економічний ефекти. Тобто, з одного боку, ТРК характеризується рівнем відновлення й розвитку життєвих сил людини та суспільства в цілому, а з іншого - сучасним станом туристично-рекреаційної сфери та можливостями розвитку в майбутньому.

Важливо також зазначити, що туристично-рекреаційний комплекс виконує суспільно необхідні функції, основною з яких є максимальне задоволення потреб платоспроможного населення у відпочинку, оздоровленні, лікуванні, духовному та фізичному розвитку.

Згідно зі статистичними даними, по Львівській області у 2006 р. кількість закладів санаторно-курортного лікування та відпочинку зменшилася порівняно із 1995 р. на 16,3% і відповідно відпочивальників осіб - на 15,6%) (табл. 1).

Таблиця 1

Кількість санаторно-курортних та оздоровчих закладів Львівської області та осіб, які пройшли оздоровлення
Міста і райони Львівської області 1995 р. 2000 р. 2006 р. 2006 р. до 1995 р., +, -
заклади осіб заклади осіб заклади осіб заклади осіб
Всього по області 153 299619 148 219640 128 253017 -25 -46602
В тому числі: міста
Львів 16 9923 11 6681 11 5531 -5 -4392
Борислав 11 7001 12 3247 11 2020 0 -4981
Дрогобич 3 1626 2 1358 2 2512 -1 886
Моршин ...1 ... ... ... 14 44492 - -
Трускавець 37 171808 40 139268 34 164707 -3 -7101
основні райони
Дрогобицький 8 806 12 8875 8 14408 0 13602
Сколівський 24 18446 26 11870 21 5224 -3 -13222
Стрийський 15 59575 16 37999 3 3192 -12 -56383
Турківський 2 256 2 179 7 380 5 124
Яворівський 14 7989 12 4588 10 6934 -4 -1055

1 Примітка. Дані відсутні у статистичному щорічнику районів та міст Львівської області за 2006 рік [5, с.321-328].

Не менш важливе значення має оздоровлення і відпочинок дітей. Як показують дані табл. 2, кількість дитячих оздоровчих закладів (таборів) за аналізований період зросла на 23,5%, але відпочиваючих в них дітей зменшилася на 5,8%.

Таблиця 2

Кількість дитячих оздоровчих закладів (таборів) та дітей, які в них відпочивали
Міста і райони Львівської області 2004 р. 2005 р. 2006 р. 2006 р. до 1995 р., +, -
заклади діти заклади діти заклади діти заклади діти
Всього по області 712 116231 684 92546 879 115557 167 -674
В тому числі: міста
Львів 42 3299 43 6495 66 5028 24 1729
Борислав 9 965 7 330 11 732 2 -233
Дрогобич 17 3144 16 1250 16 1485 -1 -1659
Новий розділ 6 337 6 261 6 681 0 344
Самбір 13 1782 15 1350 13 1906 0 124
Трускавець 4 339 4 2066 4 1543 0 1204
Червоноград 14 1507 14 1822 14 2039 0 532
основні райони
Дрогобицький 26 5279 25 3782 33 5362 7 83
Жовківський 50 7073 50 4964 62 7751 12 678
Сколівський 37 6220 51 3824 41 5064 4 -1156
Сокальський 42 9212 44 9270 51 9924 9 712
Стрийський 33 4392 32 3301 36 2906 3 -1486
Турківський 31 3938 40 4493 40 3787 9 -151
Яворівський 21 6256 16 1420 36 6123 15 -133

Отже, як бачимо з даних табл. 1, Сколівський район порівняно з іншими районами має найбільшу кількість оздоровчих та відпочинкових закладів. Район відомий як курортно-рекреаційне місце України, центр гірськолижного спорту та сільського туризму. Сколівщина - це мальовничий куточок Бойківського краю із славною історією, культурою, традиціями, де розвиток сільського зеленого туризму набуває важливого пріоритетного значення.

Туристично-рекреаційний потенціал Сколівщини представлений досить широким спектром ресурсів, а саме: Національний природний парк "Сколівські Бескиди", ландшафтний заказник "Бердо", Державний історико-культурний заповідник "Тустань", 35 об'єктів природно заповідного фонду місцевого значення, 64 джерела мінеральних вод, що використовуються в бальнеології, гірськолижні центри Славське, Тисовець, Орявчик, Волосянка. Туристично-рекреаційний потенціал району становлять всього 86 відпочинкових закладів, 3 канатно-крісельні дороги, 27 бугільних витягів, 30 гірськолижних трас, з них 8 - затверджених міжнародною федерацією спорту.

Національний природний парк Сколівські Бескиди

Невід'ємною складовою туристичного потенціалу гірського району є розвиток сільського зеленого туризму (СЗТ), що нараховує більш ніж 100 агроосель, з яких тільки 10% зареєстровані. Це свідчить про те, що бізнес, який тільки починає розвиватися в гірській місцевості уже характеризується як тіньовий, оскільки не чітко врегульоване законодавство на відміну від інших країн, де СЗТ є одним із основних джерел поповнення бюджету. Загальна ліжкомісьтка база регіону на цей час становить близько 7000 ліжкомісць.

З метою популяризації сільського зеленого туризму як виду відпочинку та сприяння розвитку сільської інфраструктури і підвищення зайнятості сільського населення функціонує "Сколівське районне об'єднання власників агроосель "Бойківська Хата".

Сільський туризм повинен розвиватися як форма діяльності сільського населення з надання послуг проживання та харчування у власній оселі та як форма відпочинку міського населення з використанням туристично-рекреаційного потенціалу сільської місцевості. Тим самим зайняти місцеве населення туристичною діяльністю.

Сільський туризм розглядається як один із можливих засобів, що сприятиме зменшенню рівня безробіття, збільшенню отримання доходів селян, покращенню соціальної інфраструктури сільських територій.

Висновки. З описаного вище можна зробити висновок, що Львівська область має перспективи й ресурси (гірські, водні, природно-лісові ресурси, природно-заповідний фонд) для розвитку туристично-рекреаційного комплексу. Головною метою розвитку туризму, а особливо сільського, є популяризація відпочинку в карпатському селі, сприяння розвитку сільської інфраструктури, самозайнятості сільського населення, виявлення щирої гостинності до туристів, виховання поваги до краси карпатського краю, бережливе ставлення до природи, переймання існуючого культурного, релігійного та історичного надбання місцевого населення, сприяння збереження навколишнього середовища. Туризм як сфера діяльності і як галузь активно розвивається і у близькому майбутньому саме він буде приносити Львівщині вагому частину доходу. Цьому мають сприяти галузевий склад народного господарства регіону, природно-кліматичні умови, вигідне транспортно-географічне розташування, наявний потенціал туристично-рекреаційних ресурсів, зовнішньоекономічні і етнокультурні зв'язки.

Отже, для розвитку туристично-рекреаційного комплексу Західного регіону, в тому числі Львівської області потрібно:

- на регіональному рівні визначити та конкретизувати пріоритетні напрямки з розвитку туристично-рекреаційної галузі за відповідними туристично-рекреаційними зонами. Цьому сприяє Державна програма розвитку туризму на 2002-2010 pp. по Україні та її регіонах, яку викладено у Постанові Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2002 р. №583.
- забезпечити доступність туристичних послуг для споживачів з різною купівельною спроможністю.
- розширювати екологічний туризм, тобто розробити та організувати нові місцеві, регіональні маршрути по визначних місцях та територіях.
- для привабливості туристів відновити та реставрувати пам'ятки історії та культури, збільшити кількість музеїв, картинних галерей й виставок витворів народного мистецтва, ярмарок.
- проводити якісний підбір професійних кадрів для туристичної діяльності та забезпечувати проведення семінарів, тренінгів, конференцій з метою покращення якості послуг у сфері туризму.
- з боку місцевої влади стимулювати розвиток сільського туризму. Наприклад, надати пільги та переваги для сімейних господарств гірського масиву, які займаються або виявили бажання займатися діяльністю у сфері сільського туризму на конкурсних засадах, що повинні бути спрямовані, насамперед, на реконструкцію та ремонт житлових будинків.
- розвивати місцеву базу регіонального туризму зі залученням ресурсів інших галузей народного господарства та іноземних інвесторів, що позитивно вплине на соціально-економічні зрушення у суспільстві, зросте авторитет регіону на внутрішньому та зовнішньому ринках туристичних продуктів і рекреаційних послуг.
- підвищити якість туристичних послуг, відповідальності туристичних організацій за виконання конкретних програм.
- туристам дотримуватися чітко встановлених норм і правил туризму, дбайливого ставлення до навколишньої природи, що дасть змогу уникнути небажаних наслідків, забезпечити раціональне використання і надійний захист природних багатств Карпат.
- розширювати та поглиблювати зовнішньоекономічні зв'язки регіону з метою прискореного його входження в європейський та світовий ринки туристично-рекреаційних послуг.

Література

1. Васильєв В.П. Десять років розвитку сільського зеленого туризму в Україні: проблеми та перспективи // Туризм: Теорія і практика. - 2005. - №1. - С.3-16.
2. Зінько Ю.В. Організаційно-господарські аспекти розвитку сільського туризму в Карпатському регіоні // Аграрний екологічний туризм в країнах Центральної та Східної Європи: Матер. І Міжнар. наук.-практ. семінару (м. Стрий, 2004 р.). - Стрий, 2004. - С.38-43.
3. Мацола B.І. Рекреаційно-туристичний комплекс України. - Львів: ІРД НАНУ, 1997. - 259 с.
4. Полюга В., Полюга Д. Аналіз сучасного стану використання матеріально-технічної бази рекреації і туризму у Львівській області // Наук. вісник УжНУ: Серія "Економіка". - 2002. - Вип.11. - С.20-22.
5. Статистичний щорічник Львівської області за 2006 рік / За ред. Матковського С.О. - Львів, 2007. - 341 с.

Mahijovych R.I., Pylypjak O.V., Shckribynets O.O. Tourist and recreational complex in the Western Region

The article is focused on the importance of functioning and further development of tourist and recreational complex of the Western region, its real conditions and components. It determines the prior directions of tourist and recreational potential of Sckole district Lviv region, including rural green tourisms opportunities. The main ways of developing tourist and recreational complex of the Western region are pointed out.

Keywords: tourist and recreational complex, tourist and recreational potential, tourist and recreational resources, rural green tourism.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.