Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Малюк Л.П., Балацька Н.Ю., Давидова О.Ю.
Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції
«Прогресивна техніка та технології харчових виробництв,
ресторанного та готельного господарств і торгівлі.
Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг».
18 жовтня 2012 р., м. Харків. - Ч.1. - С.261-262.

Роль логістичного сервісу в закладах готельного господарства

готельне господарство Останніми роками в Україні спостерігається постійне зростання інтересу комерційних структур до теорії і практики логістики, яка в розвинених країнах світу давно вже стала практичним і ефективним інструментом бізнесу. Це пов'язано з тим, що логістичні технології дозволяють досягти значних конкурентних переваг.

Для впровадження логістичного управління та систематизації процесів обслуговування в закладі готельного господарства, потрібне створення підрозділу в його організаційній структурі - служби логістики. Чим більше підприємство та складніше взаємозв'язок між елементами систем обслуговування, тим важче підвищити ефективність ухвалення приватних рішень та ізольованого функціонування елементів систем обслуговування у рамках окремих готельних служб.

Слід підкреслити, що процес впровадження логістичних принципів управління не спричиняє за собою ніяких нововведень і не суперечить внутрішній економічній політиці готельного підприємства, а лише доповнює його, виводячи підприємство на більш високий рівень, що забезпечує поліпшення фінансових справ та мікроклімат в колективі.

Останніми роками основною метою логістики є управління потоками послуг. Важливість логістичного управління сервісними послугами нині безперервно зростає, що пояснюється рядом причин:

- розвиток індустрії послуг і концентрацією в ній в ще більшого числа компаній (фірм) і зайнятого працездатного населення;
- націленістю діяльності багатьох організацій на кінцевого споживача;
- розвиток концепції загального управління якістю та індустрії послуг.

Підвищення конкурентоспроможності вітчизняного туризму на міжнародному рівні та зниження економічного ризику в умовах ринкових стосунків між туристськими організаціями та готельними підприємствами можуть бути забезпечені лише під час використання засадничих теоретичних і практичних розробок і рекомендацій логістики.

Для впровадження логістичного сервісу в закладі готельного господарства необхідно сформувати систему обслуговування, основними завданнями, якої є уміння прогнозувати потреби в продукції (послугах), контроль над рівнем запасів, збір та обробка замовлень, визначення послідовності просування продукції в ланцюзі постачань або послуг в ланцюзі їх надання. Основними принципами формування системи обслуговування є узгодження локальних цілей елементів системи, орієнтація на задоволення потреб споживачів, орієнтація на вдосконалення процесів, процедур і документації з обслуговування споживачів, участь співробітників структурних підрозділів підприємства в забезпеченні необхідного рівня обслуговування споживачів, виконання замовлень згідно з розробленими і впровадженими у закладі стандартами обслуговування, досягнення ефективності функціонування системи обслуговування.

Необхідно зазначити, що для того, щоб система обслуговування знаходилася в стані постійної готовності до задоволення потреб споживачів, керівництво закладу повинне підтримувати політику безперервного удосконалення. На підприємстві, що має службу логістики, усі функції, необхідні для ефективного виконання замовлень, об'єднуються в потужний централізовано керований механізм, що дозволяє вирішити завдання практично будь-якої міри складності відповідально, злагоджено та професійно.

В організаційній структурі підприємства майже усі функціональні області взаємодіють з системою виконання замовлень. Тому служба логістики тісно взаємодіє з іншими готельними службами, забезпечуючи оптимізацію їх діяльності і стійкість підприємства Перед фахівцями служби логістики ставиться завдання усунення збоїв і вирішення виникаючих проблем і конфліктних ситуацій. Цьому повинні служити розроблені логістичні моделі оперативного управління готельним підприємством при виконанні певних завдань. З іншого боку, фахівці служби логістики повинні вміти аналізувати і координувати виконання укрупнених блоків завдань, для чого також повинні бути розроблені відповідні логістичні моделі.

Таким чином, впровадження і використання логістичних технологій в соціально-культурному сервісі дозволить:

- створити єдину систему обліку і контролю за формуванням і наданням готельних і туристських послуг;
- скоротити тимчасові інтервали формування, просування та реалізації нових готельних послуг;
- автоматизувати процеси обліку і контролю фінансового та інформаційного потоків;
- скоротити час і поліпшити обслуговування споживачів готельних послуг;
- скоротити чисельність обслуговуючого персоналу, зменшити об'єм циркулюючої документації і істотно зменшити число помилок в обліково-звітній документації.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.