Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Маринич В.Л.
Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Педагогічні
та рекреаційні технології в сучасній індустрії дозвілля». - К., 2004.

Виховний простір рекреаційних пізнавальних програм сучасного позашкільного закладу

дитячий оздоровчо-екологічний центр Досвід української освіти ХХ століття переконує в тому, що всі кардинальні, якісні перетворення, реформи починались, як правило, «знизу», в практиці новаторських, передових, «нових» шкіл, позашкільних структур. Так, 1994 року почав своє існування позашкільний заклад - Дитячий оздоровчо-екологічний центр Оболонського р-ну м. Києва (ДОЕЦ). З моменту існування основною освітньою і виховною концепцією розвитку ДОЕЦ стало формування культури здоров’я дітей і підлітків в умовах сучасного позашкільного закладу. Це був новаторський прорив у виховному і освітньому просторі України. Специфіка позашкільної освіти - в її динамізмі; в соціально-практичній орієнтації діяльності її багатообразних структур; гуманістичній і демократичній направленості освітньої діяльності (працюємо з дітьми різного віку, включаючи дошкільнят, з різними інтересами і потребами); в наближенні педагогічного процесу до природнього розвитку дитини, вихованню в його «первородному» змісті.

Враховуючи специфіку позашкільної освіти, в рекреаційні програми ДОЕЦ (оздоровчі, культурно-пізнавальні, спортивні і т.д.) включений інтегрований оздоровчий компонент, який дозволяє привернути увагу дітей до цінності власного здоров’я, до методик його збереження і зміцнення.

Окреслюючи виховний простір рекреаційних пізнавальних програм в Дитячому оздоровчо-екологічному центрі, необхідно визначитись в таких категоріях, як:

- мета виховання в ДОЕЦ;
- принципи виховної роботи в ДОЕЦ.

Категорія мети в педагогіці, як зтверджував ще А.С.Макаренко, найбільш загадкова і нерозроблена. З тих часів мало що змінилось. Ще й досі озвучується один із найстійкіших педагогічних міфів - про всебічний і гармонійний розвиток особистості як мету виховання.

Чому це міф? Тому що всебічного розвитку не може, і не повинно бути. Насправді, скільки у кожного з нас сторін? Всіх сторін? Ми цього не знаємо, і певно, не дізнаємось ніколи. Адже всі сторони розвивати не треба, тому що у нас ніяк не менше, ніж хороших, поганих сторін: егоїзму, агресивності, злобності, заздрощів тощо.

Мета виховання тільки тоді стає керівництвом до дії, рушійною силою, коли вона реальна, реалістична, зрозуміла і кожен знає, що він повинен робити, щоб її досягти. В цьому контексті наша мета виховання - виховання фізично, психічно, соціально, духовно здорової особистості з високим рівнем культури власного здоров’я.

Дуже важливе питання про принципи виховної роботи в нашому Центрі. Принципи - це основоположні фундаментальні положення. Провідним є принцип природо відповідності, що, відповідно до природи, не може бути поганим, збоченим. У вихованні не може бути нічого, що суперечить природі людини. Будуючи виховний простір (розклад занять, масові заходи), ми відштовхуємося від:

- вікових можливостей дітей;
- хронобіологічних аспектів їх розвитку і виховання;
- біоритмологічних особливостей школярів;
- в орієнтації освіти і виховання на сензитивні періоди розвитку;
- в обов’язковій вичерпності кожного етапу розвитку дитини;
- в орієнтації на динаміку вікового розвитку, що, проявляється в зміні провідної діяльності і позицій у виховному процесі вихователів і дітей;
- у правильному виборі часу проведення будь-якого заходу і т.д.

Наступний наш принцип - принцип культуровідповідності - виховання людини в діалозі з культурою, насамперед національною. Завдання виховання - створення виховуючого соціокультурного середовища, направленість думок на створення, вдосконалення, подолання антигуманних тенденцій, які проявляються в антикультурі. Якщо говорити про матеріальне оточення людини, то бентежить некрасивість, захламленість інтер’єрів у школах і вдома. В нашому Центрі ми намагаємось створити своєрідне, унікальне, виховуюче національне середовище. Такими є народна студія образотворчого мистецтва, художнього розпису, зразкові студії лозоплетіння, кераміки, історико-патріотичні клуби, лабораторія фізичної реабілітації і соціальної адаптації.

Реалізація принципу культуровідповідності потребує виховання в діалозі з національною культурою. До змісту гурткових занять включаються:

- національні міфи, легенди, історія, доля, шлях і призначення свого народу;
- справи і слова своїх святих, героїв, геніїв, вождів;
- фольклор, рідна мова і література;
- звичаї і обряди;
- національна архітектура, дизайн побуту;
- образотворче мистецтво, хореографія і музика;
- народний костюм;
- засоби і способи вимірювання, засоби орієнтування у просторі;
- національні ігри і види спорту;
- народна медицина і багато іншого.

Але ми формуємо інтерес і повагу до культур й інших народів.

Принцип цілісності життя і виховання у виховному просторі Центру означає, що виховання пронизує всю життєдіяльність дітей (а не в зазначений час в спеціально відведених місцях). «Дитина не тільки готується до життя, але вже живе…», - сказав Ш.А.Амонашвілі. Виховання - це завжди діалог, і життя - теж діалог. Жити - значить брати участь у діалозі - запитувати, сприймати, відповідати, погоджуватись. В ДОЕЦ так і відбувається. Недаремно ми назвали Центр «Родина». Діти проводять тут вільний від шкільних занять час і проживають у нас цікаве, змістовне, здорове життя. Педагоги Центру зорієнтовані на оптимістичний підхід до дитини. Навіть якщо з’являються труднощі у відносинах, то рано чи пізно педагог зустріне адекватний відклик, оскільки людина схильна відповідати довірою на довіру.

Підсумовуючи вищесказане, зазначу, що виховний простір ДОЕЦ має такі характеристики:

- Координація всіх виховних заходів і справ, їх доцільність і достатність, розумний чіткий ритм та організація всього життя колективу.
- Наявність сформованого єдиного колективу педагогів, учнів і батьків, як колективу однодумців, здатних до постійної творчості.
- Реалізація виховної концепції, що є основою виховної роботи ДОЕЦ.
- Атмосфера доброзичливості і щирості, терпимого, дбайливого ставлення одне до одного.
- Емоційна насиченість життя колективу, мажор, гумор, гра, «педагогіка радості».


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.