Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Мельник Анастасія
Збірник тез наукових доповідей студентів
Бердянського державного педагогічного університету
на Днях науки 17 травня 2018 р. - Том 3. Природничі науки.
Бердянськ: БДПУ, 2018. - 400 с. - C.230-232.

Глобальні тенденції розвитку туризму в світі

Актуальність теми. В економіці держав світовий туризм виконує важливі функцій:

- створює умови для нових робочих місць;
- сприяє створенню споріднених галузей;
- залучає інвестиції;
- позитивно впливає на ВНП.

Ступінь досліджуваності проблеми. Роль міжнародного туризму вивчали вчені: Крістоф Ветце, Маліка Шагазатова, Гевін Еклс, Реда Шериф та інші. Сучасний стан світового туризму досліджували вітчизняні науковці: Л.О. Іванова, А.В. Діденко, В.М. Ціхановська, В.М. Зайцева та інші.

Мета і методи дослідження. Мета - аналіз тенденцій розвитку світового туризму. Методи - аналітичний, статистичний, прогнозний.

Сутність дослідження. Згідно даних Барометра міжнародного туризму UNWTO у 2015 р. кількість міжнародних туристичних прибуттів збільшилася на 4,4-96 і становила 1,184 млн. доларів США. Це приблизно на 50 млн. більше ніж у 2014 р. В цілому попит на ринку був високим, хоча результати турнапрямів виглядають неоднозначно внаслідок різких коливань валютних курсів, падіння цін на нафту та інші сировинні товари, в зв'язку з чим зросли наявні доходи в країнах-імпортерах, але скоротився попит в країнах-експортерах, та внаслідок зростання стурбованості з приводу безпеки і захисту людей. За 2017 р. прийнято більше 1,1 млрд. міжнародних туристів. Ця цифра свідчить про те, що число міжнародних прибуттів у порівнянні з 2016 р. збільшилася на 7%, або на 70 млн. Лідерами подорожей стали регіони Середземномор'я (+13%) та Північної Європи (+696). Перше місце вже котрий рік посідає Франція за кількістю прибуттів, друге місце Іспанія, перегнавши США. Зацікавлення туристів спостерігається до Африканського континенту - кількість підвищилася на 896 (62 млн. осіб). Щодо Східної сторони світу - туристи не оминули й Азію +696 прибуттів (324 млн. осіб). Країни Ближнього Сходу відвідали 58 млн. туристів, це означає, що їх кількість виросла на 596 за останній рік. Про Американський континент зауважимо, що приріст був досить невеликий (+396), особливо в США (+296).

За прогнозами UNWTO сфера туризму активно розвиватиметься і в майбутньому. Кількість подорожуючих до 2020 р. сягне 1,6 млрд. осіб на рік; доходи від туризму зростуть до 2000 млрд. доларів США. Щоденні витрати туристів, за винятком коштів на авіаперевезення, зростуть до 5 млрд. доларів у день. Найбільшими країнами постачальниками туристичних потоків стануть Німеччина, Японія, США, Китай, Великобританія. Обсяги туризму між країнами Західної і Східної Європи будуть зростати в основному в напрямку зі Сходу на Захід [1].

розвиток світового туризму

Фахівці UNWTO розробили рекомендації щодо подальшого розвитку міжнародного туризму до 2030 року:

1. Підвищення обізнаності та вимірювання впливу:

- оцінювати та контролювати внесок від туризму та SDG як на національному, так у на субнаціональному рівнях.
- здійснювати моніторинг економічних, соціальних та екологічних наслідків туризму по напрямках.
- підвищувати рівень обізнаності в туристичних компаніях.
- підтримувати ініціативу обміну знаннями серед компаній та бізнес-альянсів, а також партнерські відносини з фондами, системою ООН та університетами. Сприяти високій якості освіти та професійній підготовці.
- створювати стимули для приватного сектору та розробки в галузі стійких технологій та інновацій, застосувати їх в бізнес-моделях.

2. Інтеграція туризму в національну, орієнтовану на SDG планування та ділову практику:

- брати участь у розробці та впровадженні національної стратегії та процесів SDG, сприяти інтегрованій туристичній політиці.
- розробляти комплексну політику в галузі туризму шляхом забезпечення активної участі.
- проводити прозорі консультативні процеси з усіма учасниками туризму: громадське суспільство, приватний сектор, мікропідприємства, пункти призначення, місцеві громади.

3. Ефективні партнерства туризму та SDG:

- зміцнити державно-приватний сектор.
- забезпечити ефективну співпрацю серед усіх основних зацікавлених сторін: уряд національного, субнаціонального та місцевого рівня, приватний сектор, пункти призначення та спільноти, задля поглиблення розуміння перехресного процесу [2].

Ці рекомендації мають на меті допомогти громадськості та приватному сектору, а також розподілити знання та належну практику між усіма зацікавленими сторонами: урядами, бізнесом, системою ООН, академічними колами, громадським суспільством. Ця практика буде життєво важливою для туризму з метою розблокування повного потенціалу.

UNWTO за підтримки Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO), в даний час, розробляє «Подорож до 2030 - Інтернет-платформа туризму для SDG», який буде будувати та розширювати результати цього звіту з погляду на поглиблення знань з боку туристів, розширювати можливості і надихати діяти.

Основні висновки. Сталий туризм міцно орієнтований на порядок денний 2030 року. Для подальшого розвитку необхідна чітка система впровадження, адекватне фінансування та інвестиції в технології, інфраструктуру та людські ресурси. Актуальними залишаються наукові розробки в сфері туризму зі сторони Інтернет-платформи. Сподіваємось, що туризм допоможе до 2030 року трансформувати наш світ на краще.

Література

1. World Tourism Organization UNWTO [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www2.unwto.org/.
2. Цілі сталого розвитку 2016-2030 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.un.org.ua/ua/tsili-rozvytku-tysiacholittia/tsili-stalohorozvytku.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.