Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Володимир Монастирський, Ігор Касіяник
Історія української географії. - 2012. - Випуск 26. - С.118-122.

Стан та тенденції розвитку туристичної галузі Львівщини в аспекті «Олімпійська надія-2022»

Львів У статті висвітлено сучасний стан туристичної галузі Львівської області. Розкрито сутність і направленість розвитку галузі на основі регіональної програми Львівської обласної адміністрації. Зроблена оцінка виконання програми на 2011-2013 рік. Проаналізовано проект з розбудови спортивної та туристичної інфраструктури у Львівській області «Олімпійська надія-2022». Проведення Олімпіади синергетично вплине на економіку країни, радикально збільшить інвестиції у туристичну та суміжні галузі, призведе до зростання туристичних потоків, надасть поштовх до розвитку спорту та бізнесу, створить нові робочі місця. Програми та проекти диктують необхідність створення повноцінної регіональної та національної політики розвитку туризму та рекреації.

Ключові слова: Львівська область, туризм, туристична інфраструктура, туристичні ресурси, програма, проект, аналіз, «Олімпійська надія-2022».

Постановка проблеми у загальному вигляді. Сьогодні туризм Львівщини набув масового характеру та став одним з провідних, високоприбуткових та найбільш динамічних галузей господарства. Туристично-рекреаційна сфера Львівської області функціонує у поєднанні з понад 20 суміжними галузями, тим самим забезпечує їх роботою, працівників заробітною платою, а державу - надходженнями коштів у бюджет. До суміжних галузей туризму перш за все слід віднести: готельне господарство, харчування, транспорт, торгівлю, культуру і мистецтво, науку та освіту, спорт, медицину, зв'язок, фінанси, побут, народні промисли, розваги, інше.

Туристична індустрія з суміжними галузями Львова та області впродовж останніх 2-х десятиліть поступово динамічно розвивається і стала однією з пріоритетних сфер економіки Львівської області. На Львівщину туристів і гостей приваблює неповторне поєднання місцевого колориту та ділової активності. Проте у більшості випадків подорож на Львівщину як українських, так і закордонних туристів асоціюється лише з містом Львовом та його історико-культурною спадщиною. Другорядними туристичними ресурсами завжди знаходились та й знаходяться зараз середньовічні замки у маловідомих містечках, гори Карпати з унікальними ландшафтами та бальнеологічні курорти, що загалом - є чудовою базою для розвитку найрізноманітніших видів і форм туризму та відпочинку.

На сьогоднішній день не існує комплексності туристичної галузі Львівщини і тому важко прогнозувати залучення більшої кількості туристів та проведення зимових олімпійських ігор 2022 року на її теренах.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз публікацій з цієї проблематики свідчить, що українські й закордонні науковці систематично проводять наукові дослідження з найбільш актуальних напрямів щодо стану та тенденцій розвитку туристичної сфери. На сьогодні, дослідженням розвитку туристичної індустрії в системі народногосподарського комплексу країни, пріоритетам та стратегіям розвитку туризму, присвячені роботи таких вчених, як: В. Квартальнов [4], В. Кифяк [5], О. Любіцева [6], І. Смаль[11], Є. Панкова [9], М. Мальська, О. Бордун [7], В. Смолій, В. Федорченко, В. Цибух [12], М. Борущак [3] та інші.

Проблематика стану та розвитку туризму в Україні на сьогодні є досить актуальною. Особливо це стосується областей, де зосереджені значні історико-культурні та природні ресурси до яких саме і належить Львівщина. На сьогодні недостатнім є розкриття проблеми стратегічного розвитку туристичної індустрії на регіональному рівні. Це і обумовлює актуальність і важливість обраної теми публікації.

Метою дослідження є визначення стану та тенденцій розвитку туризму та рекреації на рівні адміністративних та природних районів Львівської області для перспектив проведення великомасштабних міжнародних спортивних дійств.

Виклад основного матеріалу. Загальною проблемою розвитку туризму в Львівській області є неефективне та нераціональне використання природних та історико-культурних ресурсів, а також відсутність чіткої стратегії розвитку індустрії туризму та чіткого його планування і регулювання.

Для усунення цієї загальнообласної проблеми, Львівська ОДА, зокрема управління розвитку туризму та курортів, розробила та затвердила: «Програму розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011 - 2013 роки» [10]. В цілому програма короткострокова, має стандартну структуру, базується на загальних положеннях, проте є досить нечіткою щодо виконання окремих її пунктів.

Програмою, зокрема, було передбачено:

- «Створення сприятливих економічно-правових та організаційних умов для залучення вітчизняних та іноземних інвестицій в туристичну галузь». Оскільки програма створювалась власне перед початком «Євро-2012», слід зазначити, що економічно-правові та організаційні умови нічим не покращились і не змінились, тим самим іноземні інвестиції не прийшли в Україну в цілому ,а в Львівську область зокрема;
- «Утвердження образу Львівщини як регіону туристичного значення. Створення та просування туристичного бренду Львівщини на внутрішньому й міжнародному туристичних ринках». З даного пункту можна лише зазначити, що позитивно змінився лише образ та імідж самого міста Львова, але програмою не досягнуто кінцевої цілі - образ Львівщини і на далі маловідомий. Про це свого часу стверджувала на прес-конференції директор «Центру розвитку туризму Львова» Надія Радіоненко: «після футбольного чемпіонату Євро-2012 в туристично-інформаційний центр Львова звернулись на 25 % більше туристів, у порівнянні із липнем минулого року…» [14];
- «Проведення інформаційно-рекламної роботи щодо популяризації та пропаганди туристичного потенціалу Львівщини на світові туристичні ринки». Потрібно віддати належне роботі як Львівської міської, так і обласної рад, оскільки ними:

1) активізовано публікації в мережі Інтернет та наукових виданнях з висвітленням унікальності природи та історико-культурної привабливості Львівського регіону;
2) підтримано галузі виробництв, що є постачальниками товарів та послуг для підприємств туристичної індустрії (кафе, ресторанів, кінотеатрів, побутових послуг);
3) створено ефективну систему підготовки, перепідготовки каліфі-кованих працівників в галузі туризму;

- «Створення єдиної інформаційно-туристичної інфраструктури». В рамках цього пункту програми у Львові відбувся туристичний форум «Перемагай з Левом» - це чи не єдина подія такого рівня в Україні. Форум присвячений обміну дос-відом та поширенню найкращих практик туристичного бізнесу міст Європи. Львів мав можливість запросити експертів галузі з туристичних міст Європи завдяки членству в організації European Cities Marketing («Маркетинг європейських міст»). Львів є єдиним містом в Україні, яке входить в цю організацію [13];
- «Удосконалення системи контролю за роботою туроператорів та гідів-перекладачів, що працюють на території Львівської області». З цього питання не було прийнято практично нічого як на регіональному рівні, так і на рівні центрального виконавчого органу в галузі туризму - Державним агентством з туризму і курортів України;
- «Сприяння розвиткові перспективних форм туризму (зелений туризм, активні види відпочинку) з урахуванням необхідності забезпечення ефективного природокористування та охорони навколишнього середовища». Домінантним вектором у туризмі все ж таки було проведення Євро-2012, а зелений туризм та активні форми відпочинку цієї програми залишились невиконаними і все залишилось по старому;
- «Впровадження світових стандартів у систему туристичного ознакування автомобільних шляхів та шляхів активного туризму». Нагадаємо, спеціально на час матчів Євро-2012 у Львові встановили спеціальне ознакування. Розміщували знаки вздовж основних магістралей (вулиць Стрийська, Зелена, Б. Хмельницького, Липинського), біля залізничного вокзалу, аеропорту, у центральній частині міста. Як повідомляли у прес-службі Львівської міської ради, загалом у місті було 935 вказівників. Але програма складена на 2011-2013 рік і на перспективу для всієї Львівщини. Туристична галузь Львівської області не може бути орієнтована тільки на конкретні спортивні чи культурні події, а повинна мати постійну основу, оскільки туристичні принади як правило у області мають постійну прописку. Отже, світові стандарти з ознакування повинні бути розміщенні і інформувати туристів круглий рік;
- «Забезпечення організаційних заходів та технічних вимог до безпеки туристів». У чинному Законі України «Про туризм» зазначено [2], що безпека туристів на території України гарантується державою завжди. Чи потрібно прописувати окремі ще гарантії і розробляти місцеві заходи в цьому плані, це окреме питання;
- «Модернізація існуючої матеріально-технічної бази санаторно-курортної сфери, створення нових рекреаційно-туристичних об’єктів міжнародного стандарту». Виходячи з того, що обласним бюджетом виділено на реалізацію програми лише 600 тис. гривень на 3 роки, можна констатувати, що це лише слова програми, а конкретні дії при такому фінансуванні виглядають нереально;
- «Забезпечення раціонального й ефективного використання природних рекреаційних, історико-культурних ресурсів, відновлення архітектурних та етнічних пам’яток» [10]. Львівщина традиційно була областю, де перспективи туристично-рекреаційної індустрії були і залишаються одними з найкращих в Україні. Природно-ресурсний та історико-культурний потенціал у поєднанні з вигідним географічним положенням в центрі Європи та існуючий багаторічний досвід і напрацювання у сфері рекреації є достатньо вагомою передумовою пріоритетного розвитку туристичної індустрії. Постає тільки єдине питання, а як забезпечити раціональне й ефективне використання цього потенціалу практично при відсутності фінансування з сторони держави.

Отже, нами коротко проаналізовано «Програму розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011-2013 роки». З програмних напрямів розвитку стає зрозумілим, що це дійсно лише паперовий формуляр для звітності про роботу регіональних органів управління в галузі туризму та курортів, а не реальне вирішення першочергових завдань області в галузі туризму, при тому, що були витрачені великі кошти, зрештою спрямовані в основному на проведення фінальної частини Євро - 2012 у місті Львові. Тому говорити за всю Львівську область ще передчасно.

Вже так складається, що всі галузі, і туристична в тому числі, живуть не тільки сучасністю, але і перспективою. Ще не закінчилось відлуння Євро 2012, як нам пропонують нові грандіозні загальноукраїнські проекти. Відповідно до Указу Президента України від 08.09.2010 року № 895 [1], національний пріоритет (проект), метою якого є створення в Україні спортивно-туристичної інфраструктури, здатної прийняти Зимову олімпіаду 2022 року. Термін реалізації проекту: 5 років - перша черга; 9 років - загальний.

Реалізація проекту передбачає розбудову відповідно до вимог Міжнародного Олімпійського Комітету (МОК) олімпійської інфраструктури за бюджетні кошти та будівництво туристичних об'єктів за інвестиційні кошти [8], нове позиціювання туристичної привабливості України, підвищення туристичної привабливості та має надати потужний поштовх до розвитку спортивної галузі. Очікується, що проведення Олімпіади синергетично вплине на економіку країни, радикально збільшить інвестиції у туристичну та суміжні галузі, призведе до зростання туристичних потоків, надасть поштовх до розвитку спорту та бізнесу, створить нові робочі місця.

У 2014 році відбудеться подача офіційної заявки міста-кандидата від України. Очікується, що ним стане місто Львів. Також до проведення Олімпіади підготують такі міста як Трускавець, Стрий, Славське, Воловець та гірські комплекси Тисовець і Тростян. Місто-господар Олімпіади буде оголошено у 2015 році. Проект отримав назву у вигляді «Олімпійська надія-2022» [8].

На основі указу Президента, розпорядженням Кабінету Міністрів України затверджено попереднє техніко-економічне обґрунтування національного проекту «Олімпійська надія-2022» - створення спортивно-туристичної інфраструктури». У цьому документі, який підготувала німецька компанія PROPROJEKT Planungsmanagement & Projekt-beratung GmbH, подані результати досліджень, які підтверджують, що у м. Львові та Українських Карпатах існує технічна можливість проведення зимових спортивних змагань олімпійського рівня. Раніше вказана компанія брала участь у підготовці техніко-економічного обґрунтування (ТЕО) проведення літньої Олімпіади - 2016 в Баку і зимової Олімпіади - 2018 в Мюнхені. Обидві заявки не пройшли відбір. Згідно з ТЕО, розташування країни, а також клімат дозволяють Україні організувати проведення зимових Олімпійських ігор, аналогічних тим, які відбулися в 2010 році у Ванкувері (Канада) і які пройдуть в 2014 році в Сочі (Російська Федерація) і в 2018 році в Пхенчхані (Республіка Корея) [8].

Зокрема, передбачається, що змагання з хокею, керлінгу, ковзанярського спорту, фрістайлу, шорт-треку і фігурного катання проводитимуться у Львові. Змагання зі стрибків з трампліну, лижного двоєборства, біатлону, лижних перегонів і сноуборду - в Тисовці (Львівська область), а з гірськолижного спорту - у Боржаві (Закарпатська область). Будівництво всієї інфраструктури буде здійснюватися відповідно до вимог Міжнародного олімпійського комітету.

Як повідомляв у ЗМІ голова Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислав Каськів, усі об’єкти були розділені на два класи. До першого віднесено об’єкти, які зможуть окупитися і під які будуть активно залучатися інвестиції -наприклад, гірськолижні комплекси. Другу групу споруд будуватимуть за державний рахунок - це об’єкти інфраструктури, а також деякі спортивні об’єкти, наприклад, льодовий палац [8].

Розміщення спортивних об’єктів передбачається у двох кластерних зонах: рівнинній (м. Львів) та гірській (с. Тисовець Львівської області та хребет Боржава Закарпатської області).

Кабінет Міністрів розглянув деякі питання підготовки до реалізації національного проекту «Олімпійська надія-2022» - створення спортивно-туристичної інфраструктури». Зокрема, йдеться про будівництво у 2012-2021 роках спортивної інфраструктури, в тому числі на території м. Львова, селища Тисовець та прилеглих до нього територіях, у межах Воловецького та Міжгірського районів (гірськолижний комплекс «Боржава»), об’єктів транспортної інфраструктури, у тому числі аеропортів, автомобільних доріг та об’єктів залізниць, об’єктів інфраструктури розміщення, у тому числі олімпійських селищ, а також міжнародного медіа-центру.

Фінансування національного проекту «Олімпійська надія-2022» - створення спортивно-туристичної інфраструктури», здійснюватиметься за рахунок коштів приватних інвесторів, фінансування з державного і місцевих бюджетів, у тому числі на умовах співфінансування та державної підтримки, що надається в установленому порядку в формі державних гарантій.

У цьому плані відповідно до указу Президента України завершується розробка і обласної програми з реалізації національного проекту з розбудови спортивної та туристичної інфраструктури «Олімпійська надія-2022» [15].

Головною метою програми є створення організаційно-технічних умов для розташування об’єктів спортивної та туристичної інфраструктури: спортивних споруд, доріг, аеропортів, готелів, закладів відпочинку та рекреації тощо.

Зокрема, відповідно до проекту буде здійснено:

- аналіз існуючого стану спортивної та туристичної інфраструктури у Львівській області та проблеми її розвитку (за окремими видами: спортивна інфраструктура, транспортна інфраструктура, туристична інфраструктура, інженерна інфраструктура, інфраструктура безбар’єрного переміщення інвалідів, тощо);
- стратегічний аналіз потреб у розвитку спортивної та туристичної інфраструктури для проведення Зимових олімпійських ігор та розвитку Львівщини як центру зимових видів спорту;
- пошук шляхів та способів розв’язання проблем, що забезпечують функціонування спортивної та туристичної інфраструктури, а також її перспективного розвитку (кластерів);
- оцінку існуючого стану галузей, які забезпечують функціонування спортивної та туристичної інфраструктури, проблем їх розвитку (соціальна інфраструктура, інформаційне забезпечення, безпека, благоустрій, кадри);
- оцінку потреб у розвитку галузей, які забезпечують успішне функціонування спортивної та туристичної інфраструктури [15].

Розробники програми зазначають, що також будуть розроблені завдання та заходи з реалізації програми в функціональному розрізі та розрізі джерел фінансування з розподілом на 2013-2014 роки.

Висновки. Проаналізувавши сучасний стан програмного забезпечення туристичної галузі Львівщини та її перспектив можна зробити окремі висновки. Навіть часткове виконання регіональної програми розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011 - 2013 роки дозволила піднести туризм на якісно та кількісно вищий рівень. Область вже сьогодні вирізняється своєю пропозицією туристичних продуктів на своїй території. Перш за все це історико-культурні об’єкти регіону, що отримали популяризацію і користуються більшим попитом. Також продовжує розвиватись гірський (гірськолижний, пішохідний), оздоровчий, культурно-пізнавальний, сільський, водний види туризму.

Розвиток туризму в області починає базуватися на ефективному використанні історико-культурних ресурсів, природних та кліматичних умов, етнічних, історичних, архітектурних пам’яток області. Подальше виконання програми дозволить забезпечити зростання туристичних потоків і надходжень від туристичної діяльності, збільшення зайнятості населення в туризмі та суміжних галузях, що тим самим сприятиме економічному становленню регіону.

Удосконалена у зв’язку з Євро-2012 туристична інфраструктура, а також система транспортного обслуговування туристів та населення дають поштовх швидкому піднесенню та подальшому розвитку туризму Львівщини. Про це свідчать нові проекти на зразок «Олімпійська надія-2022», запропонована Президентом України і підтримана Кабінетом Міністрів. Хоча й існує багато сумнівів, щодо олімпійської столиці у місті Львові та проведення зимової олімпіади на Львівщині, проте такі проекти та програми створюють позитивний туристичний імідж регіону.

Отже, програми та проекти диктують необхідність створення повноцінної регіональної політики розвитку туризму та рекреації. Тому Львівська область як адміністративна одиниця України повинна підтримувати і розвивати позитивний образ регіону, намагаючись пропагувати та популяризувати свою туристичну привабливість всієї території загалом.

Література і джерела

1. Указ Президента України: Про заходи щодо визначення і реалізації проектів із пріоритетних напрямів соціально-економічного та культурного розвитку // Указ №895/2010. - К.: Урядовий портал, 2010.
2. Про внесення змін до Закону України «Про туризм» щодо надання туристичних послуг / Верховна Рада України; Закон від 09.02.2012 №4385-VI [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua.
3. Борущак М. Проблеми формування стратегії розвитку туристичних регіонів: Монографія. - Львів: Інститут регіональних досліджень НАН України, 2006. - 288 с.
4. Квартальнов В.А. Туризм: Учебник / В.А. Квартальнов. - М.: ФиС, 2003. - 320 с.
5. Кифяк В. Ф. Організація туристичної діяльності в Україні / В. Ф. Кифяк. - Чернівці: Книги-ХХІ, 2003. - 300 с.
6. Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти). - К.: Альтерпрес, 2003. - 436 с.
7. Мальська М.П., Бордун О.Ю. Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. посіб. - К.: Знання, 2005. - 241 с.
8. Олімпійська надія-2022 - створення спортивно-туристичної інфраструктури. Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами України [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.ukrproject.gov.ua/.
9. Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство: Навч. посіб. / Є.В. Панкова. - К.: Альтерпрес, 2003. - 352 с.
10. Програма розвитку туризму та рекреації у Львівській області на 2011-2013 роки. Управління туризму ЛОДА [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.lviv-land.lviv.ua/upravlinnya-rozvytku-turyzmu-ta-kurortiv.
11. Смаль І.В. Туристичні ресурси світу / І.В. Смаль. - Ніжин.: Видавництво Ніжинського державного університету імені Миколи Гоголя, 2010. - 336 с.
12. Смолій В.А. Енциклопедичний словник-довідник з туризму / В.А. Смолій, В.К. Федорченко, В.І. Цибух. - К.: Видавничий Дім «Слово», 2006. - 372 с.
13. Туристичний форум «Перемагай з Левом» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: www.arena-lviv.com.ua/iv-lvivskyy-turystychnyy-forum-peremah.
14. Туристичні потоки до Львова після Євро-2012 [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://greentur.kosiv.info.
15. Обласна програма реалізації національного проекту з розбудови спортивної та туристичної інфраструктури «Олімпійська надія-2022» [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://areny.lviv.ua/uk/olimp-nadia-2022.

Monastyrskyy V., Kasiyanyk I. Status and Trends of Tourism Industry in Lviv Aspect «Olympic Hope-2022»

The article highlights the current state of tourism in Lviv region. The essence and direction of the industry on the basis of the regional program of Lviv regional administration. The estimation of the program for 2011-2013 year. Analysis of the project to build the sports and tourism infrastructure in Lviv region «Olympic Hope-2022». The competition synergistically affect the economy, dramatically increase investment in the tourism and related industries, will increase the tourist flow will provide impetus to the development of sport and business, create new jobs. Programs and projects necessitate the creation of a full-fledged regional and national policy development of tourism and recreation.

Keywords: Lviv, tourism, tourism infrastructure, tourism resources, program, project analysis, «Olympic Hope-2022».


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.