Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Москаленко К.С.
Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Сучасні проблеми і перспективи економічної динаміки»
(м. Умань, 30 листопада - 1 грудня 2017 р.)
Умань: ВПЦ «Візаві», 2017. - 364 с. - C.298-300.

Особливості функціонування системи туристичного бізнесу

Туризм - перспективна галузь світової економіки, яка розвивається найбільш динамічно. Згідно даних ЮНВТО, стаття витрат на туризм займає 5 позицію, після загальних витрат від експорту нафти, продукції хімічної, харчової та автомобільної галузей промисловості.

Незважаючи на фінансову кризу в світі соціальне загострення конфліктів, в цілому, спостерігається позитивна динаміка туристичної індустрії. Світовий ринок туристичних послуг є надзвичайно динамічним. Туристична діяльність охоплює усі світові країни для багатьох з яких індустрія подорожей є основною економічною галуззю та вирішує соціальні проблеми.

Проблемам становлення та функціонування туристичного бізнесу присвячено праці багатьох вітчизняних і закордонних вчених: М. Портер, В. Головинець, С. Гаврилюк, Ю. Миронов, І. Школа, О. Любіцева, Н. Кудла. В своїх роботах автори розглядали різні аспекти суті, особливостей функціонування та розвитку туристичного бізнесу. Попри це, деякі проблеми є нерозкритими та потребують детального розгляду.

Туристичний бізнес виступає єдиною економіко-технологічною системою формування й реалізації туристичного продукту з метою задоволення попиту на туристичні послуги. Він охоплює чотири основних елементи:

1) виробництво туристичних послуг;
2) комплектування туристичного продукту;
3) реалізація туристичного продукту або окремої послуги;
4) споживання туристичного продукту [1].

Основним об'єктом туристичного бізнесу є туристична послуга, яка в економіко-технологічній системі бізнесу виступає товаром, а суб'єкт туристичної діяльності - підприємницькою структурою, що створює, пропонує і реалізує на ринку ці послуги споживачам, тобто туристам.

туристичний бізнес

Окрема туристична послуга (розміщення, харчування, транспортування, екскурсії, побутові послуги, культурно-видовищні заходи, спортивні, рекреаційно-оздоровчі послуги і т.п.) може задовольнити тільки якусь конкретну потребу туриста, а не комплекс його потреб. Тому виникає об'єктивна необхідність об'єднання всіляких за призначенням туристичних послуг у єдиний комплекс, який прийнято називати туристичним продуктом. Необхідність формування комплексу туристичних послуг у вигляді продукту з метою задоволення потреб туристів стала основою створення таких підприємницьких структур як туристичні оператори та агенти.

Туристичний бізнес є міжгалузевим комплексом економічних структур, які взаємодіють між собою та створюють якісний туристичний продукт для міжнародного та внутрішнього туризму.

Основними суб'єктами туристичного бізнесу є:

- виробники туристичних послуг (туристичні бази, бази відпочинку, лікувально-оздоровчі установи);
- туристичні оператори (формують та продають туристичний продукт посередникам);
- туристичні агенти - продавці туристичного продукту (посередники);
- спеціалізовані суб'єкти підприємництва, що надають послуги з розміщенням туристів (готелі, пансіонати, санаторії);
- підприємства харчування (ресторани, кафе, бари, їдальні);
- транспортні підприємства(авіаційний, автомобільний, залізничний, річковий);
- торгівельні підприємства, що реалізують додаткові послуги;
- установи сфери дозвілля й культури;
- рекламно-інформаційні підприємства (рекламні агентства, бюро, інформаційно-туристичні центри).

Тотожне поняття туристичному бізнесу є індустрія туризму. Індустрія туризму - це міжгалузевий господарський комплекс, який спеціалізується на створенні тур продукту, здатного задовольняти потреби населення у проведенні дозвілля, у подорожах, відпочинку та оздоровленні шляхом виробництва та реалізації товарів і послуг туристичного призначення [2].

Але це поняття характеризує лише сфери, які задіяні в процесі туристичного обслуговування та включає наступні пункти:

- розміщення;
- перевезення;
- харчування;
- дозвілля і розваги;
- лікування та оздоровлення [2].

Обидва поняття туристичний бізнес та індустрія туризму є синонімічним. Однак туристичний бізнес характеризує економічне підґрунтя та вигоди які можна отримати від сфери послуг індустрія туризму - ті складові, які забезпечують надання повноцінної послуги. Але обидва ці терміни відносяться до елементів загальної світової галузі туризму та є тими складовими, які забезпечують розвиток світового туризму.

Туристичний бізнес - це складний механізм, який є складовою багатьох економічних одиниць. Надання якісної туристичної послуги залежить від багатьох факторів. Недосконале функціонування одного із суб'єктів структури туристичного бізнесу, спричиняє значні трудності з реалізації туристичного продукту. Представлена структура туристичного бізнесу є основою функціонування туризму, як економічної галузі. Проте, процес глобалізації, розвитку нових технологій зможуть доповнити цю структуру і звести до мінімуму функціонування деяких суб'єктів туристичного бізнесу. Так може виникнути новий суб'єкт - інтерактивне забезпечення туристичного обслуговування. Цей термін може набути популярності, оскільки розвивається новий вид туризму - віртуальний, який не потребує традиційних форм обслуговування мандрівників та потребує використання новітніх технологічних досягнень людства.

Список використаних джерел

1. Туристичний бізнес як економіко-технологічна система [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/books_ukr/dyadechko12.htm.
2. Чорненька Н.В. Організація туристичної індустрії: Навчальний посібник / Н.В. Чорненька. - К.: Атіка, 2006. - 264 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.