Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Музиченко-Козловська О.В.
Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції
Проблеми формування та розвитку інноваційної інфраструктури:
виклики постіндустріальної економіки (м. Львів, 18-19 травня 2017 р.)
Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 996 с. – С.783-784.

Методичні основи формування служби маркетингу туристично-інноваційного кластера

У теперішньому глобалізованому світі постійно зростає конкуренція, у тому числі в туристичній сфері економіки. Хоча на розвиток туристичної індустрії мало впливають зовнішні чинники (туристичний потік відновлюється швидко, не зважаючи на різноманітні загрози для туриста), у боротьбі за доступні ресурси доцільно використовувати нові підходи до ведення бізнесу. До таких можна віднести туристично-інноваційні кластери.

Однак, ситуація, що сформувалась на туристичному ринку України не достатньо конкурентоспроможна:

- несприятлива політична та економічна ситуації,
- не розвинена туристична інфраструктура,
- відсутність індустрії розваг,
- не реконструйовані пам'ятки культури,
- не широка мережа готелів, - а високо зіркових, - обмежена кількість.

Ці проблеми не сприяють притоку іноземних туристів. Стимулювати розвиток туризму в Україні можливо лише шляхом впровадження інновацій, у тому числі у маркетинговій діяльності.

Вивченню проблем при дослідженні маркетингу та інновацій в туристичній сфері присвячено багато наукових праць, зокрема: М.П. Мальська [1]; Д.М. Стеченко [2]; Г.І. Михайліченко [3]; Т.І. Ткаченко [4]; С.В. Мельниченко [5] та інших. Однак у працях цих вчених недостатньо досліджено проблеми підвищення ефективності діяльності туристичних інноваційних кластерів у регіоні, зокрема, засобами маркетингу.

Створення туристично-інноваційного кластера (ТІК) у регіонах з високою концентрацією туристичних ресурсів дозволить реалізувати програми довгострокового розвитку туризму. Базою для формування такого кластера мають стати не лише природні та історико-культурні ресурси, але й інноваційний потенціал регіону.

Передумовами та причинами впровадження інновацій у туризмі є:

- зростання потреби населення у подорожах;
- збільшення сегменту споживачів з високими доходами;
- ризики зменшення частки ринку у в'їзному туризмі;
- уніфікація та стандартизація туристичних послуг, пов'язана з глобалізаційними процесами у світі;
- необхідність приваблення внутрішніх туристів;
- розширення набору послуг для задоволення попиту вибагливих туристів;
- динамічний розвиток технологій та телекомунікацій, що призводить до глобалізації;
- посилення конкуренції тощо.

Ефект від діяльності туристично-інноваційних кластерів у регіоні може проявлятись у різних сферах:

- економічній (збільшення прибутку);
- туристичній (розширення видів послуг);
- управлінській (підвищення ефективності управлінських рішень);
- екологічній (зменшення впливу на довкілля);
- соціальній (зменшення захворюваності; задоволення потреб споживачів у відпочинку);
- інноваційній тощо.

У туристичній сфері інноваційна діяльність розвивається за трьома напрямками:

- організаційні інновації;
- маркетингові інновації;
- продуктові інновації.

Маркетингові інновації доцільно впроваджувати у системі туристично-інноваційних кластерів, адже, з врахуванням синергічного ефекту, який виникає в процесі об'єднання підприємств, таке формування буде ефективним.

Маркетинг в туризмі - це складна і динамічна система, яка забезпечує підприємству орієнтацію і управління зовнішнім середовищем на ринку. У туристичній сфері разом з традиційними функціями маркетингу (вивчення ринку, провадження рекламної діяльності, промоцією та стимулюванням збуту, формування цінової політики) використовують територіальний маркетинг (позиціонування території з туристичними ресурсами як товару).

Для посилення різних вигод від функціонування ТІК у регіоні доцільно впровадити у загальну систему його управління службу маркетингу, яка б виконувала такі функції:

- регулювання інформаційних потоків;
- вивчення ринку туристичних послуг;
- рекламна діяльність;
- промоція та збут туристичних товарів та послуг;
- формування цінової політики тощо.

У вигляді схеми структуру служби маркетингу ТІК зображено на рисунку 1.

Схема служби маркетингу туристично-інноваційного кластера
Рисунок 1. Схема служби маркетингу туристично-інноваційного кластера

Висновок. Впровадження служби маркетингу в організаційну структуру туристично-інноваційного кластера дасть змогу не лише ширше використовувати маркетингові інструменти для покращення його діяльності, але й впроваджувати інновації.

Література

1. Мальська М. П. Основи маркетингу у туризмі: підручник / М.П. Мальська, Н.Л. Мандюк. - К.: Центр навчальної літератури, 2016. - 336 с.
2. Стеченко Д.М. Інноваційна політика кластероутворення в рекреаційно-туристичній сфері України / Д.М. Стеченко, І.В. Безуглий // Науковий вісник ЧДІЕУ. - 2014. - №2(22). - С.9-18.
3. Михайліченко Г.І. Інноваційний розвиток туризму: монографія / Г.І. Михайліченко. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2012. - 608 с.
4. Стратегічний розвиток туристичного бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко, М.Г. Бойко, С.В. Мельниченко, Г.І. Михайліченко, Н.І. Ведмідь [та ін.]; за заг. ред. А.А. Мазаракі. - К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2010. - 595 с.
5. Мельниченко С.В. Інформаційні технології в туризмі: теорія, методологія, практика: монографія. - К: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2007. - 493 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.