Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Микуланинець C.I.
Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції
«Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики»
(м. Мукачево, 22-23 березня 2017 р.). - Мукачево, 2017. - 407 с. - C.203-204.

Особливості оцінки туристичної привабливості регіону

Туристична індустрія як і будь-яка інша галузь народного господарства орієнтована на задоволення потреб людини. Саме тому в процесі оцінки туристичної привабливості регіону доцільно врахувати рівень задоволення потреб потенційних споживачів туристичних послуг.

Туристично-привабливим слід вважати регіон, який є популярним серед туристів і тим самим перетворюється на туристичний центр. Виділяють туристичний центр та центр туризму. Під поняттям «центр туризму» розуміють певну місцевість чи об'єкт з певною сукупністю туристичних ресурсів на основі, яких створено комплекс туристичного обслуговування. Туристичний центр являє собою певну місцевість з наявними специфічними туристичними ресурсами, налагодженою системою обслуговування туристів та зручним транспортно-географічним положенням. Крім того виділяють поняття «туристичний регіон» під яким розуміють певну територію з наявною системою споруд і послуг, необхідних для організації відпочинку чи оздоровлення [1, с.31].

З метою досягнення високого рівня туристичної привабливості необхідно розвивати туристичну інфраструктуру. Адже, навіть з унікальними природними ресурсами та багатою культурною спадщиною, але без наявності розвиненої інфраструктури , яка б відповідала міжнародним стандартам не можна очікувати, що туристична індустрія регіону може отримати високі прибутки.

Отже, туристично-привабливим слід вважати регіон в якому зосереджені унікальні туристичні ресурси, сучасна матеріально-технічна база та доступна та повна інформація про даний регіон, всі ці складові повинні в повній мірі відповідати потребам туристів. З урахуванням складових цього поняття, можливо визначити особливості процесу управління туристичною привабливістю регіону, а також визначити показники оцінки рівня туристичної привабливості.

туристична привабливість регіону

Для ефективного управління туристичною індустрією слід враховувати велику кількість факторів, що впливають на привабливість регіону та виокремити показники для оцінки її елементів. Для врахування всіх чинників та визначення рівня їх впливу на підвищення рівня туристичної привабливості регіону, необхідно застосувати методику переведення великої кількості окремих показників до одного чи невеликої кількості узагальнюючих показників. Даний підхід дасть можливість порівняти туристичні потенціали різних регіонів та можливості їх подальшого розвитку.

Туристична привабливість регіону формується під впливом не окремого фактору, а їх сукупності. Крім того жоден з факторів окремо не здатен суттєво вплинути на рівень туристичної привабливості, проте їх спільна дія є відчутною. Отже для кількісного аналізу сутності впливу сукупності факторних ознак доцільно використати модель множинної кореляції та регресії, що дасть можливість виявити залежність рівня туристичної привабливості регіону від сукупності факторів, які впливають на нього та кількісно оцінити їх сукупний вплив.

На сьогоднішній день існує велика кількість методик та рекомендацій зі статистики туризму, проте на їх основі можливо здійснити тільки кількісний аналіз рівня розвитку туристичної галузі. З метою врахування всієї багатогранності туристичної діяльності, необхідно визначити систему показників, що дасть змогу не лише кількісно оцінити її складові, але й забезпечити прогноз розвитку процесу підвищення туристичної привабливості регіону. Утворена система повинна бути зручною для практичного застосування, тому при її формуванні доцільно спиратися на державну систему статистики, з метою забезпечення достатньою інформацією щодо кількісних параметрів.

Щоб визначити фактичний рівень туристичної привабливості регіону досить скористатися статистичними даними, зокрема кількість туристів, що перебували в регіоні та обсяг надходжень до бюджету з боку суб'єктів туристичного бізнесу. Проте для визначення та розробки програми розвитку туристичної галузі потрібно визначити потенційну туристичну привабливість, тобто можливий рівень розвитку туризму в регіоні. Потенційна туристична привабливість включає технічну та економічну складові [2, с.61]. Технічна туристична привабливість полягає в відповідності між кількістю потенційних туристів та можливістю їх розміщення та забезпечення туристичними продуктами. Також слід враховувати рівень рекреаційного навантаження на регіон. Сутність економічної туристичної привабливості полягає в оптимальному забезпечені туристами, з метою максимізації соціально-економічного ефекту.

Для оцінки технічної складової необхідно скористатися статистичними даними кількості суб'єктів туристичного бізнесу та обсягів їх можливого рівня завантаження. З метою визначення економічної складової слід виявити залежність між затратами та доходами з метою виявлення економічної ефективності.

Рівень туристичної привабливості значною мірою залежить від здійснюваних маркетингових заходів, що включає інформаційну та цінову політику. Крім того важливим є рівень забрудненості навколишнього середовища, що визначає необхідність здійснення заходів по збереженню та охороні довкілля.

Найважливішим фактором туристичної привабливості є туристичні ресурси. Залежно від наявності в межах певного регіону таких ресурсів як джерела мінеральних вод, чи унікальних історичних пам'яток безумовно виникає зацікавленість туристів до даних регіонів. Навіть без наявності належних умов розміщення та відпочинку такі регіони матимуть певний невисокий рівень туристичних потоків, адже людині для хорошого відпочинку не завжди потрібен комфортабельний готель, іноді достатньо свіжого повітря за межами міста. Проте для подальшого розвитку та підвищення туристичної привабливості необхідно розбудовувати інфраструктуру, з метою підвищення рівня туристичних послуг.

Література

1. Зорин И.В. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности: учебник / И.В. Зорин, Т.П.Каверина, В.А. Квартальнов и др. - М.: Финансы и Статистика. 2001. - 288 с.
2. Музиченко-Козловська О.В. Економічне оцінювання туристичної привабливості території: монографія / О.В. Музиченко-Козловська. - Львів: Новий Світ-2000, 2012. - 176 с.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал     каталог туристических сайтов
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.