Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Миронов Ю.Б.
Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної
конференції "Економіка та управління: сучасний стан і
перспективи розвитку" (м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р.)
Одеса: ОДАБА, 2017. - Ч.1. - 370 с. - С.65-68.

Дестинація як ключовий елемент регіональної туристичної системи

Значимість туризму як виду рекреаційної діяльності та форми споживання, яка заснована на переміщенні у просторі, тісно пов’язана з характером економічної системи, соціально-культурного середовища та природного довкілля. Туризм відрізняється від інших галузей народного господарства, оскільки їхню продукцію перевозять до споживача, а туризм передбачає міграцію людей до місць відпочинку, культурних пам’яток та об’єктів туризму. В переважній більшості випадків споживання туристичного продукту здійснюється у вибраному туристом місці, тобто визначено територіально. Саме це місце прийнято трактувати як туристичну дестинацію.

Туристична дестинація - ключовий елемент індустрії туризму. Її можна охарактеризувати як центр (територію) із засобами обслуговування та послугами для забезпечення потреб туристів.

Для глибшого з’ясування сутності поняття доречним є аналіз його етимології, тобто походження та семантичних смислів. Слово «дестинація» у перекладі з англійської мови (destination) означає «місце призначення, місцезнаходження», а термін «туристична дестинація» як конкретна територія, яку турист обирає для відвідання та проводить там певний час і де відбуваються процеси взаємодії туриста та туристичної інфраструктури, був вперше запропонований професором Нілом Лейпером (Neil Leiper) ще у 1979 році [5]. Керуючись загальною теорією систем, цей вчений розробив модель системи туризму, яка передбачає 5 ключових взаємопов’язаних елементів:

- туристи;
- як мінімум один регіон генерування туристів. Це регіон, в якому проживає турист і де починається та закінчується подорож;
- транзитний регіон - територія, через яку турист повинен проїхати, що б дістатися до місця призначення;
- як мінімум одна туристична дестинація, тобто територія, яку вибирає турист для поїздки;
- туристична індустрія, що забезпечує туристичні потоки [1, с.133].

Саме в цій моделі і було вжито термін «туристична дестинація» (рис. 1).

Модель системи туризму Н. Лейпера
Рис. 1. Модель системи туризму Н. Лейпера

Згідно з означенням Всесвітньої туристичної організації (UNWTO), туристична дестинація - це фізичний простір, в якому турист проводить мінімум одну ніч. При цьому дестинація має фізичні та адміністративні кордони, які визначають систему менеджменту дестинації, імідж і сприйняття, які визначають її ринкову конкурентоспроможність [4].

Варто зазначити, що в українській науці і практиці поняття «дестинації» є відносно новим, проте набуває все більшого визнання та активного використання (особливо в рамках досліджень економіки і менеджменту туристичних територій). Так, наприклад, професор Тетяна Ткаченко визначає туристичну дестинацію як «певне місце, що має реальний або умоглядний кордон (місто, регіон, район, острів тощо), що приваблює туристів за рахунок наявності своїх туристично-рекреаційних ресурсів, атрактивних можливостей та необхідної інфраструктури, доведених до споживача у формі сформованого та підготовленого до продажу туристичного продукту сучасними засобами маркетингових комунікацій в системі важелів інтегрованого управління суб’єктами господарювання» [3, c.62].

Для того, щоб певну територію можна було вважати дестинацією, необхідне виконання таких умов:

- наявність на цій території засобів розміщення, харчування туристів, рекреаційної та розважальної інфраструктури, а також достатньо розвиненої транспортної системи;
- наявність визначних пам’яток, які становлять туристичний інтерес (атрактивність є одним з головних чинників формування та розвитку туристичної дестинації);
- наявність інформаційних і комунікаційних систем (наприклад, систем пошуку та бронювання турів, інформаційних туристичних порталів тощо).

Звичайно, для успішного функціонування дестинації необхідна наявність всіх зазначених компонентів - готель, наприклад, сам по собі навряд чи може бути основою дестинації (за винятком, великих самодостатніх готельно-ресторанних комплексів, які самі по собі є об’єктами туристичного інтересу). Всі перераховані компоненти об’єднуються багатьма способами у найрізноманітніших культурних, економічних та природних умовах існуючих дестинацій [2].

Таким чином, туристична дестинація є ключовим, вирішальним елементом регіональної туристичної системи, адже саме дестинації та їх імідж залучають туристів, мотивують візити, активізуючи таким чином туристичний попит. Саме туристичну дестинацію можна вважати однією з головних причин для подорожі, саме в ній реалізується філософська сутність туризму як методу пізнання культурних та природних багатств, створених природою і людством, які є об’єктом туристичного інтересу. Туристичні дестинації є також зручним центром для дослідження туристичних потоків, адже зводять воєдино всі аспекти туризму - попит, пропозицію, маркетинг, пересування туристів та ін.

Список літератури

1. Кирьянова Л.Г. «Туристская дестинация» как комплексный концепт и ключевой элемент туристской системы / Л.Г. Кирьянова // Вестник КемГУ. - 2012. - №4(52). - Т.1. - С.131-136.
2. Серая Е.И. Дестинация в системе региональных туристских кластеров / Е.И. Серая // Проблемы современной экономики. - 2013. - №2(46). - С.286-290.
3. Ткаченко Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу: монографія / Т.І. Ткаченко. - [2-ге вид., випр. та доповн.]. - К.: КНТЕУ, 2009. - 463 с.
4. A Practical Guide to Tourism Destination Management [Electronic source]. - Mode of Access: http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284412433.
5. Leiper N. Tourism Management / N. Leiper. - [3d edition]. - Sidney: Pearson Education Australia, 2004. - 455 p.


Booking.com

© 2002-2018 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.