Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Миронов Ю.Б., Келеман А.В.
Збірник матеріалів Х Міжнародної науково-практичної конференції
"Сучасні тенденції розвитку світової економіки" (м. Харків,
18 травня 2018 р.). - Харків: ХНАДУ, 2018. - 308 с. - С.31.

Фактори розвитку міжнародного туризму в умовах глобальної нестабільності

Бурхливий розвиток міжнародного туризму розпочався у другій половині ХХ ст., і з цього часу чисельність міжнародних туристів постійно збільшувалася. Так, за останніми статистичними даними Всесвітньої туристичної організації ООН (UNWTO) можна виявити стійкі позитивні тенденції до збільшення туристичних прибуттів по світових макрорегіонах, які зберігатимуться й у ближчі десятиліття (табл. 1).

Таблиця 1

Міжнародні туристичні прибуття по регіонах світу, млн. чол.
Світові регіони 2000 2010 2015 2017 2020* 2030*
Європа 392,9 487,5 604,9 671,1 620 744
Америка 128,2 150,4 193,7 206,6 199 248
Азія і Тихоокеанський регіон 110,4 208,2 284 323,7 355 535
Африка 26,2 50,4 53,5 62,1 85 134
Близький Схід 22,4 55,4 57 58,3 101 149
світ в цілому 680 952 1193 1322 1360 1809

* Прогнози Всесвітньої туристичної організації.
Джерело: побудовано авторами за даними [2].

Відзначимо, що міжнародний туризм за 2017 рік показав зростання на 6,7% [2].

Головними чинниками, які спричинили такий динамічний розвиток міжнародного туризму упродовж останніх років, на нашу думку, є:

- стійке зростання середніх доходів населення по світу;
- бурхливий розвиток Інтернету й інформаційних технологій;
- поступове скорочення середньої тривалості робочого часу;
- розвиток транспортної системи та інфраструктури;
- зміни у структурі цінностей людей у напрямку до лояльного та сприятливого сприйняття подорожей і туризму.

У розвитку міжнародного туризму вагому роль також відіграють світові організації, виняткове значення має Організація Об’єднаних Націй, а також Всесвітня туристична організація. Міжнародний туризм на всіх етапах свого розвитку є фактором, що слугує покращенню взаєморозуміння між народами та державами, укріпленню дружби, миру та злагоди. Тому багато країн світу розвивають міжнародне співробітництво у сфері туризму та всіляко стимулюють розвиток туристичної галузі на національному рівні.

Французька Рив'єра

На нашу думку, туризм є тією сферою, яка здатна допомогти підняти економіку країни з кризи, прикладом цьому є Франція, Туреччина, Єгипет, Таїланд, де туризм став ключовою сферою діяльності та суттєвою частиною ВВП, а при кризових явищах в економіці він суттєво допомагає відновити економічне зростання. Отже, туристична галузь України повинна бути пріоритетно важливою для подальшого системного розвитку економіки в нашій країні.

Таким чином, сучасний міжнародний туризм можна вважати системним фактором поступу сучасного суспільства, його соціально-економічної та духовної сфер.

Перелік посилань

1. Чернецька С.А. Сучасні тенденції розвитку міжнародного туризму / С.А. Чернецька // Культура народов Причерноморья. - 2012. - №232. - С.85-88.
2. UNWTO World Tourism Barometer. - January 2018. - Vol.16 [Electronic source]. - Access mode: http://tourlib.net/wto/UNWTO_Barometer_2018_01.pdf.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.