Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Миронов Ю.Б., Рибчук А.В.
Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції
«Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта,
наука, практика» (м. Львів, 31 жовтня - 1 листопада 2018 р.)
Львів: ЛТЕУ, 2018. - 342 с. - С.98-102.

Соціокультурний вплив розвитку туризму на туристичну дестинацію та його наслідки

Туристична дестинація - ключовий елемент індустрії туризму. Її можна охарактеризувати як територію із засобами обслуговування та послугами для забезпечення потреб туристів [2, с.59]. Саме туристичну дестинацію можна вважати однією з головних причин для подорожі, оскільки в ній реалізується філософська сутність туризму як методу пізнання культурних та природних багатств, створених природою і людством, які є об’єктом туристичного інтересу. У свою чергу туристи, які відвідують дестинації, незалежно від їх кількості, здійснюють певний вплив на територію та місцеве населення, який може мати різновекторні (як позитивні, так і негативні) наслідки.

Міра соціокультурного впливу туриста на спільноту дестинації суттєво залежить від його типової поведінки та світоглядних переконань. Чим краще турист адаптується до місцевої культури, норм та традицій, тим слабшими будуть наслідки його взаємодії з дестинацією. Для аналізу адаптації туристів до місцевих норм та традицій доцільно скористатися запропонованою американським антропологом Вален Сміт [3] класифікацією туристів (рис. 1).

Рівні адаптації туристів до місцевих норм і традицій
Рис. 1. Рівні адаптації туристів до місцевих норм і традицій (побудовано авторами згідно класифікації Вален Сміт)

Туристи, які отримують стандартний турпакет, менш схильні адаптуватися до місцевої культури й очікують зручності та умови, наближені до їхньої країни проживання або до «західних» стандартів обслуговування. Дослідники, самодіяльні туристи та «бекпекери» з більшою готовністю адаптуються до чужого для них середовища.

Перевагами туризму для спільноти і культури дестинації є:

- соціальна стабільність як наслідок позитивних економічних тенденцій у регіоні дестинації;
- збереження культурно-історичної спадщини;
- розвиток міжкультурного взаєморозуміння та встановлення миру на планеті.

Зупинимося докладніше на соціокультурних наслідках розвитку туризму. Туризм може надавати і надає позитивний ефект на розвиток дестинації, особливо економічний, але часто масовий туризм несе негативні зміни для спільноти дестинації, а саме:

1. Коммодифікація культури. «Коммодифікацію культури» дестинації, або її перетворення на продукт у відповідь на туристичний попит розглядають як негативний наслідок туризму, попри те, що це приносить відчутний грошовий дохід [1, с.46]. Проблема виникає з того моменту, коли, наприклад, зміст та значення місцевих обрядів стають менш важливими за комерційні цілі. Отже, культура може бути модифікована відповідно до туристичного попиту і первісна її значимість, самобутність нівелюється, або втрачається повністю.

2. Місцеві жителі стають об’єктами показу. Частими є випадки, коли програмою туру передбачені зустрічі з місцевими мешканцями, аборигенами. Наприклад, чимало екскурсійних турів з північно-африканських курортів передбачають вечері з бедуїнами чи участь в автентичному африканському весіллі або іншому обряді. При цьому, присутність туристів на такого роду заходах перешкоджає місцевим мешканцям поводити себе природно, вести звичний спосіб життя в намаганні отримати додатковий дохід.

Більш екстремальний приклад експлуатації людей можна зустріти в Таїланді, де на кордоні з М’янмою жінок-біженців племені Падаунг показують, як у зоопарку, зацікавленим туристам [4]. Ці біженці відомі як довгошиї жінки або «жінки-жирафи» завдяки мідним кільцям на їхніх шиях.

жінки племені Падаунг

3. Ефект імітації в туризмі - виявляється тоді, коли для додання собі значущості чи статусу місцеві жителі імітують, наслідують поведінку туристів, споживаючи імпортні товари. Особливо гостро дана проблема постає тоді, коли резиденти (зазвичай молодь) тягнуться до дорогих товарів, якими володіють багаті туристами, починають вживати наркотики чи вести безладне статеве життя. Разом з тим слід відзначити, що у порівнянні з мас-медіа роль туризму в поширенні цього ефекту є значно меншою. До того ж ефект імітації - не одностороннє явище, місцеві мешканці також впливають на туристів. Наприклад, чимало з туристів, котрі відвідали Індію, починають цікавитися йогою і аюрведою, а деякі можуть піти ще далі, вибравши індуїзм як релігію.

4. Зростання рівня злочинності. Зростання окремих видів злочинів найчастіше пов’язане саме з розвитком туризму в дестинації. Йдеться про шахрайство, «кишенькові» крадіжки, торгівлю наркотиками та проституцію. Також повсюдно трапляються такі випадки обману, як суттєве завищення цін на товари, послуги (житло, таксі та ін.), поява різних способів «витягнути» гроші з туристів. Окрім того, у дестинаціях трапляються злочини, які вчинюються самими туристами.

Фактори, що підвищують ймовірність злочину проти туриста:

- особлива помітність у зв’язку з відмінностями від місцевих мешканців: раса, одяг, мова;
- перебування в піднесеному і розслабленому настрої, у зв’язку з цим - понижена пильність, обережність до потенційних загроз;
- носіння з собою та демонстрація цінних речей, великих сум грошей;
- незнання місцевих законів, як наслідок - проблеми із правоохоронними органами;
- незнання і/або неповага місцевих традицій, як наслідок - конфлікти із місцевими мешканцями;
- можливість потрапити у небезпечні, «кримінальні» райони міста та ін.

Певні види діяльності, пов’язані з прийомом туристів в дестинації, побічно можуть бути стимуляторами злочинності. Наприклад, азартні ігри часто пов’язані з кримінальними елементами. Деякі заходи, які відвідують туристи, пов’язані з масовим вживанням алкоголю (наприклад, Octoberfest), почуттям суперництва, та можуть привести до хуліганства як з боку туристів, так і місцевих мешканців.

Таким чином, не дивлячись на те, що резиденти туристичної дестинації отримують фінансовий дохід від розвитку туризму, виникають різноманітні соціальні та культурні проблеми, пов’язані із втратою культурної ідентичності, руйнуванням традицій, норм і структур, порушенням соціальної стабільності у суспільстві.

Список використаних джерел

1. Гончарова Н.А. Формирование системы управления туристской дестинацией: дисс... к.э.н.: 08.00.05 / Н.А. Гончарова. - СПб., 2014. - 213 с.
2. Миронов Ю.Б. Дестинація як ключовий елемент регіональної туристичної системи / Ю.Б. Миронов // Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р.). - Одеса: ОДАБА, 2017. - 1089 с. - С.59-62.
3. Hosts and Guests Revisited: Tourism Issues of the 21st Century / edited by V.L. Smith & M. Brent. - New York: Cognizant Communication Corporation, 2001. - 462 p.
4. Theurer J. Trapped in Their Own Rings: Padaung Women and Their Fight for Traditional Freedom / J. Theurer // International Journal of Gender and Women’s Studies. - 2014. - Vol.2. - No.4. - pp.51-67.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.