Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Миронов Ю.Б.
Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
"Актуальні проблеми економіки та управління в умовах системної кризи"
(м. Львів, 29.11.2016 р.). – Львів: МАУП, 2016. – Ч.1. – 360 с. – С.272-276.

Теоретичні засади створення та функціонування спеціальних туристично-рекреаційних зон в Україні

Активне розширення міжнародного співробітництва в сфері туристично-рекреаційної діяльності, а також суттєві зміни в галузі збільшення попиту на туристичні послуги у всьому світі спричинили необхідність формування та розвитку спеціальних економічних туристично-рекреаційних зон (СТРЗ) як одного із видів спеціальних (вільних) економічних зон (СЕЗ або ВЕЗ). Обґрунтування і реалізація в Україні власних проектів СТРЗ вимагає детального ознайомлення з теорією і практикою заснування і діяльності таких зон.

У роботах окремих авторів, присвячених проблемам СЕЗ, визначається, що суттю СЕЗ є селективне скорочення масштабів державного втручання в економічні процеси. На їх думку, СЕЗ - це "не тільки і не стільки відокремлена територія, а більшою мірою - частина національного економічного простору, де вводиться спеціальна система пільг та стимулів, що не застосовуються у позазональному просторі" [6, с.127].

Існують також інші визначення поняття СЕЗ. Зокрема, вважається, що СЕЗ - це частина території країни, яка за митними правилами умовно знаходиться поза юрисдикцією країни розташування. Зоною може називатись також окремий промисловий район з особливими митними умовами зовнішньої торгівлі.

Найточніше, на нашу думку, визначення СЕЗ запропоновано у відповідній статті Закону України "Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон". Згідно з ним, "спеціальна (вільна) економічна зона - це частина території країни, на якій встановлюються і діють спеціальний правовий режим економічної діяльності та порядок застосування і дії законодавства" [2]. За характерними ознаками та рисами наведене вище визначення підходить до всіх типів СЕЗ з відповідними доповненнями щодо цілей, специфіки та функціональної спрямованості кожного з таких типів.

Спеціальні туристичні або ж спеціальні туристично-рекреаційні зони (СТРЗ) можна охарактеризувати як особливе територіально-господарське утворення, націлене на ефективне використання наявного природо-ресурсного потенціалу туризму та рекреації, для чого створюється особливий (пільговий) податковий, митний валютно-фінансовий режим діяльності суб'єктів підприємництва та порядок застосування і дії законодавства приймаючої держави. Передумовою створення СТРЗ є багатий природний, рекреаційний та історико-культурний потенціал, метою - активізація рекреаційно-туристичної діяльності.

Концепція створення СТРЗ вимагає дотримання основних вимог для їх ефективного функціонування:

- наявність достатнього природно-ресурсного та історико-культурного потенціалу, сприятливі природно-кліматичні умови;
- наявність трудових ресурсів для обслуговування індустрії рекреації та туризму;
- забезпеченість об'єктами виробничої та соціальної інфраструктури згідно з міжнародними стандартами;
- сприятливе з погляду зовнішніх і внутрішніх можливостей для реалізації намічених цілей місце розташування СТРЗ;
- достатньо розвинута система комунікацій, розгалужена транспортна мережа;
- відсутність екологічних обмежень та заборон щодо створення СТРЗ з огляду на існуючі або передбачувані антропогенні навантаження та навколишнє середовище [5].

В Україні до категорії СТРЗ належить спеціальна економічна зона рекреаційно-туристського типу "Курортополіс Трускавець", яка функціонує з 1 січня 2000 року. Вона створена на період 20 років в адміністративно-територіальних межах міста Трускавця Львівської області. Відповідно до Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" [3] завданнями цієї економічної зони визначено такі:

- забезпечення росту інвестиційної та інноваційної діяльності;
- підвищення якості та обсягів санаторно-курортного лікування;
- розвиток туризму і прискорення реформування курорту;
- концентрація матеріальних та фінансових ресурсів;
- вирішення екологічних проблем.

Курортополіс Трускавець

Разом з тим, у березні 2005 року уряд Юлії Тимошенко провів через парламент проект Закону "Про внесення змін до Закону України" Про Державний бюджет України на 2005 рік" та деяких інших законодавчих актів України", який скасував всі пільгові митні та податкові режими підприємницької діяльності на території СЕЗ. Цим рішенням парламент не ліквідував СЕЗ як такі, але змінив їх суть: вони були позбавлені спеціального правового режиму [1].

Дивлячись у перспективу і розуміючи, що ніхто не відмінював Закону України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець", орган самоврядування міста Трускавця та обласні владні структури повинні зробити все від них залежне, щоб через Кабінет Міністрів України домогтися у Верховній Раді відновлення пільг для суб'єктів специфічної зони "здоров'я" - "Курортополісу Трускавець" та активізувати її функціонування. У цьому є нагальна потреба, бальнеологічний курорт Трускавець із наявними унікальними природно-рекреаційними ресурсами: славетними лікувальними водами "Нафтуся", "Софія", "Марія" та ін., озокеритом (гірським воском), цілющим збагаченим озоном повітрям, чарівним ландшафтом біля підніжжя Карпатських гір, завжди був і буде привабливим і ефективним для лікування, реабілітації й оздоровлення людей, що страждають недугами: хронічними захворюваннями нирок, печінки, жовчних проток і сечовивідних шляхів, шлунку і кишечника, цукрового діабету й ожиріння, подагри та інших розладів обміну речовин [4].

Створення пільгового режиму в особливо сприятливих регіонах України для розвитку туристично-рекреаційної діяльності - Карпатах, Закарпатті, Причорномор'ї - дозволить у середньо- та довгостроковій перспективі створити міцну економічну основу для обслуговування національних та іноземних туристів і рекреантів, сформувати надійне джерело бюджетних надходжень, покращити платіжний баланс країни.

Таким чином, перспективність та прибутковість рекреаційно-туристичної галузі обумовлює доцільність сприяння розвитку туристичного бізнесу. Одним із напрямків такого сприяння може бути створення спеціальних туристично-рекреаційних зон.

Література

1. Економічні провали незалежної України: пільги та преференції [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://konkurentin.ua/news/ukrayina/7078/ekonomichni-provali-nezalezhnoyi-ukrayini-pilgi-ta-preferenciyi-.html.
2. Закон України "Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_sez_ukr.htm.
3. Закон України "Про спеціальну економічну зону туристсько-рекреаційного типу "Курортополіс Трускавець" [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://tourlib.net/zakon/pro_sez.htm.
4. Петровський Б.Д. СЕЗ "Курортополіс Трускавець - реальна перспектива інноваційного розвитку міста / Б.Д. Петровський, О.Б. Петровський // Регіональна економіка. - 2010. - №4. - С.197-200.
5. Сіваченко І.Ю. Вільні економічні зони: навчальний посібник / І.Ю. Сіваченко, Н.О. Кухарська, М.А. Левицький. - К.: Дакор; Алерта, 2001. - 480 с.
6. Смородинская Н. Свободные экономические зоны: мировой опыт и российские перспективы / Н. Смородинская, А. Капустин // Вопросы экономики. - 1994. - №12. - С.125-127.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.