Туристическая библиотека
  Главная Книги Статьи Методички Диссертации Отчеты ВТО Законы Каталог Поиск отелей Реклама Контакты
Теория туризма
История туризма
Философия туризма
Право и формальности в туризме
Рекреация и курортология
Виды туризма
Спортивный туризм и альпинизм
Агро- и экотуризм
Экскурсионное дело
Экономика туризма
Менеджмент в туризме
Управление качеством в туризме
Маркетинг в туризме
Инновации в туризме
Транспортное обеспечение в туризме
Государственное регулирование в туризме
Туристские кластеры
ИТ в туризме
Туризм в Украине
Карпаты, Западная Украина
Туризм в Крыму
Туризм в России
101 Отель - бронирование гостиниц
Туризм в Беларуси
Международный туризм
Туризм в Европе
Туризм в Азии
Туризм в Африке
Туризм в Америке
Туризм в Австралии
Краеведение, странове-
дение и география туризма
Музееведение
Замки, крепости, дворцы
Курортная недвижимость
Гостиничный сервис
Ресторанный бизнес
Анимация и организация досуга
Автостоп
Советы туристам
Туристское образование
Другие

Нестерова К.С.
Збірник матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної конференції
"Сучасні тенденції розвитку світової економіки" (м. Харків,
26 травня 2017 р.). Том 1. – Харків: ХНАДУ, 2017. - 190 с. - С.38-39.

Розвиток міжнародного туризму як фактор активізації світового господарства в умовах глобальної кризи

Посилення процесів глобалізації світових ринків, залежності країн від світової фінансової інфраструктури, активізація недостатньо контрольованих фінансових потоків обумовили сучасний нестабільний стан світового господарства. Протягом останніх років відбулися суттєві зміни як економічного характеру, такі як кризи заборгованості окремих країн, девальвації національних валют, так і неекономічного - зміна політичних систем, активізація конфліктів національних інтересів провідних країн світу, посилення міжнародного тероризму тощо. За таких мов світова економіка суттєво скоротила темпи зростання ВВП з 4,4% у 2010 р. до 2,6% у 2015 р. [1]. Різко зменшився внесок у ВВП стратегічних галузей національних економік. Так, у 2015 р. лише 27,7% доданої вартості створювалося у промисловості. Навіть у кризовий період 2009 р. цей показник складав 28,2% [1].

В таких складних економічних умовах розвиток міжнародного туризму має стати пріоритетом державної економічної політики країн, що мають для цього відповідні ресурси, і фактором поступової активізації світового господарства. Досвід таких країн як США, Африка, країни Карибського басейну свідчить про те, що туризм має значний рівень резистентності до кризових явищ, швидко відновлює темпи зростання і практично за рік основні показники розвитку туризму повертаються до докризових значень.

Однак сучасні дослідження МВФ доводять те, що такий взаємозв'язок туризму і кризового явища є здебільшого тоді, коли криза мала фінансово-економічні передумови [2; 3]. Це пов'язано з тим, що основним фактором мотивації споживачів при придбанні туристичної послуги є ціна, яка значно зменшується у період кризи з метою активізації попиту.

В разі терористичної атаки або стихійного лиха реакція туристичних прибуттів є вже гострішою. Наприклад, у Туреччині після серії терористичних актів кількість туристичних прибуттів впала на 10%, що спричинило зменшення ВВП країни на 0,3-0,5% [4].

Таким чином, суттєвим обмеженням розвитку міжнародного туризму є низький рівень безпеки туристичних подорожей. З цією метою розраховується світовий індекс спокою, за яким у 2016 р. перші місця займали Ісландія, Данія та Австрія. Експертна оцінка цього показника відбувається за трьома категоріями: рівень безпеки і захищеності в суспільстві, участь у локальних та міжнародних конфліктах, мілітаризація. До найменш безпечних країн, зокрема для туристів, у 2016 р. віднесено такі: Сирія, Ірак, Афганістан, Україна, Судан, Лівія, Пакистан [5].

Ісландія

Вочевидь для України та інших країн, які мають значні туристично-рекреаційні ресурси, необхідним є посилення державного контролю за безпекою туристів. Виявлення інструментів та заходів з підвищення рівня безпеки туристів потребує чіткого визначення її сутності та класифікації факторів безпеки. Погоджуючись з деякими елементами у визначенні безпеки у роботах [6-8], вважаємо, що з метою підвищення рівня безпеки туризму мають бути реалізовані такі заходи органів публічної влади, як організація поліцейського нагляду у туристичних містах, контроль за забрудненням локального навколишнього середовища, координація дій основних учасників туристичного бізнесу, контроль за дотриманням туристичними підприємствами вимог фінансової стійкості, прозорості фінансової звітності, трудового законодавства, вимог до якості послуг, що надаються, контроль за використанням застарілих транспортних засобів тощо.

Таким чином, міжнародний туризм має стати одним з ключових напрямків відновлення темпу зростання світової економіки, що потребує реалізації комплексної державної політики, спрямованої на підвищення рівня туристичної безпеки.

Перелік посилань

1. The World Bank data [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://data.worldbank.org/topic/economy-and-growth.
2. The International Monetary Fund [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://www.imf.org/en/publications/wp/issues/2016/12/31/caribbean-growth-in-an-international-perspective-the-role-of-tourism-and-size-40025.
3. Recession and Policy Transmission to Latin American Tourism: Does Expanded Travel to Cuba Offset Crisis Spillovers? // IMF Working Paper [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1132.pdf.
4. Turkey's Economy Hit By Declining Tourism [Електронний ресурс]. - Режим доступу: https://www.imf.org/en/News/Articles/2017/02/21/NA230217Turkeys-Economy-Hit-By-Declining-Tourism.
5. Business Insider UK [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://uk.businessinsider.com/most-dangerous-countries-in-the-world-2016-6.
6. Голод А.П. Безпека туризму як об'єкт регіональних економічних досліджень / А.П. Голод // Інноваційна економіка. 2014. - Вип.4. - С.190-194.
7. Kovari I. Safety and Security in the Age of Global Tourism / I. Kovari, K. Zimanyi // Applied Studies in Agribusiness and Commerce. - Budapest, 2011. - №3-4. - Vol.5. - P.59-61.
8. Mansfeld Y. Tourism, Security and Safety. From Theory to Practice / Y. Mansfeld, A. Pizam. - Routledge, 2005. - 376 p.
© 2002-2019 Все о туризме - образовательный туристический портал
На страницах сайта публикуются научные статьи, методические пособия, программы учебных дисциплин направления "Туризм".
Все материалы публикуются с научно-исследовательской и образовательной целью. Права на публикации принадлежат их авторам.